JUDr. Milan Sláviček, PhD., zomrel 10. marca 2019, parte

Dušan Bažík, zomrel 25. novembra 2018, parte

Jozef Vetrák, zomrel 10. novembra 2018, parte

Mgr. Stanislav Ganžala, zomrel 14. apríla 2018, parte

Dušan Ďurník, zomrel 23. februára 2018, parte

Ladislav Belko, zomrel 11. októbra 2017, parte

Ján Brehovský, zomrel 10. mája 2012, parte