Vitajte v Miestnej organizácii APVV Banská Bystrica ! 

     Miestna organizácia APVV Banská Bystrica vznikla na ustanovujúcej schôdzi 6. augusta 2007 v Banskej Bystrici, kde bolo prítomných 27 z 31 zakladajúcich členov.
     Predsedom bol zvolený Milan Goldman, 1. podpredsedom Karol Polák, 2. podpredsedom Mgr. Peter Lichý a pokladníkom Milan Piestik. Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný Prezident APVV p. Ľubomír Svorad a zástupca riaditeľa OR PZ v Banskej Bystrici pplk.JUDr. Čunderlík.