Dňa 24.5.2024 (piatok) sme sa zúčastnili Dňa polície 2024, ktorého usporiadateľom bolo OR PZ Rožňava, OZP a APVV. Okrem športových podujatí sa varili zo strany OZP 2 kotle klasického guláša a zo strany MO APVV Rožňava 1 kotol fazuľového guláša, na ktorom si pochutnali všetci účastníci "Dňa polície". Na dobrú náladu nám hrala dobrá hudba. Ďakujem všetkým účastníkom MO APVV Rožňava za účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 22.5.2024 (streda) MO APVV Rožňava vykonalo akciu "guláš 2024" v Tornali, v priestoroch reštauračného zariadenia Pityergo. Akcia započala o 8:30 h a trvala do 16:50 h. O výborný guláš sa postaral p. Juraj Csala. I keď nám počasie neprialo, o dobrú náladu sa postarala ľudová hudba. Akcie sa zúčastnilo 14 členov z Tornale a 3 členovia z Rožňavy. Za zdarný priebeh akcie poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem členom MO APVV Rožňava, že dňa 22. mája 2024 (streda) od 9:30 h sa uskutoční v Tornali v reštaurácii Pityergo tradičné posedenie, kde sa bude podávať kotlíkový guláš, na ktorý Vás srdečne pozývame. O dobrú náladu sa postará aj dobrá hudba.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujeme všetkým členom MO APVV Rožňava, že dňa 24. mája 2024 (piatok) od 8:30 h sa uskutoční Športový deň polície 2024 v Rožňave na futbalovom ihrisku, na ktorí Vás srdečne pozývame. Bufet bude zabezpečený. Budú postavené 3 kotly na držky, kotlíkový guláš a z našej strany fazuľový guláš.
Program:
- futbalový turnaj od 8:30 h
- skákací hrad a súťaže pre deti aj dospelých
- súťaž v streľbe zo vzduchovky
     O dobrú náladu sa postará aj dobrá hudba. Každí je vítaní aj s rodinnými príslušníkmi.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 20.4.2024 sa uskutočnili v obci Jablonov nad Turňou v miestnom kultúrnom stredisku už tradičné Regionálne jarné slávnosti vína 2024 spojené aj s verejnou ochutnávkou vína. Bolo vystavených celkom 118 druhov vína.
     Svoj vinný produkt prezentoval aj náš člen Bc. Róbert Kovács, ktorého vínny produkt bol ocenený bronzovou medailou. Srdečne blahoželáme. Oslavy sa skončili vo večerných hodinách. Ku spokojnosti každého prítomného bol zabezpečený pitný režim, proviantné zabezpečenie, ako aj hudba.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem všetkým členom MO APVV Rožňava, že dňa 20. apríla 2024 (sobota) od 9:00 h sa uskutoční v obci Jablonov nad Turňou v miestnom kultúrnom stredisku už tradičné Regionálne jarné slávnosti vína 2024 spojené aj s verejnou ochutnávkou - degustáciou vína. Svoje vinné produkty budú prezentovať aj naši členovia z MO APVV Rožňava. O náladu sa nám postará dobrá hudba, ako aj dobré jedlá.

Program:

od 9:00 h - otvorenie, slávnostné zahájenie
9:10 h - vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
9:30 h - tombola
10:00 h - uloženie vencov k soche svätého Urbana (patróna vinárov) v parku sv. Urbana
od 10:30 h - voľný program spojený s ochutnávkou všetkých vystavených vín, na ktorý pozývame všetkých znalých dobrého vína.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 20.3.2024 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Rožňava v reštaurácii PUB na sídlisku JUH od 14:00 h s počtom účastníkov 55. Ďalej nás poctili svojou účasťou 3 hostia a to prezident APVV JUDr. Gluškov, riaditeľ OR PZ Rožňava a náčelník MsP Rožňava. Zhodnotili sme našu minuloročnú prácu a stanovili sme nové ciele a úlohy pre rok 2024. Prezident APVV JUDr. Gluškov na návrh predsedu MO APVV Rožňava udelil 16 členom "Pamätný odznak APVV" a 2 našim hosťom riaditeľovi OR PZ Rožňava a náčelníkovi MsP Rožňava taktiež "Pamätný odznak APVV". Ďalej predseda MO APVV Rožňava udelil 6 členom plaketu a vecný dar. Po skončení oficiálnej časti nasledovalo spoločné posedenie aj s večerou.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Predseda MO APVV Rožňava zvoláva v súlade s čl. 7, odst. 2, Stanov APVV členskú schôdzu na deň 20. marca 2024 (streda) o 14:30 h, ktorá sa uskutoční v priestoroch  novootvorenej reštaurácie KOTOLŇA PUB v Rožňave, na sídlisku JUH, ulica Edelényska č.7 .

Program:

1, Otvorenie, organizačné otázky a schválenie programu
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej čl. schôdzi
4,
Správa o stave členskej základne
5,
Návrh plánu činností na rok 2023
6,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2024
7,
Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2023
8,
Odovzdanie ocenení jubilantom a za aktívnu činnosť
9,
Diskusia
10,
Výber členských príspevkov
11,
Návrh a prijatie uznesenia
12,
Záver
13,
Spoločenské posedenie a spoločný obed

     Záväznú účasť na členskú schôdzu potvrďte najneskôr do 15.3.2023 na adresu:
- OR PZ - MO APVV Rožňava, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava, alebo ju môžete osobne hodiť do poštovej schránky v budove OR PZ Rožňava,
- a
lebo správu o účasti, resp. neúčasti zašlite na e-mailovú adresu našej organizácie na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- alebo na telefónne číslo 0918 840301.

Najneskôr na členskej schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14.- Eur za rok 2024/ tí, ktorí ešte nemajú zaplatené, /v zmysle Stanov APVV/
V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 31. 3.2024. Zároveň žiadam o dodanie Vašej e-mailovej adresy pre potreby vzájomnej komunikácie a rýchlom prenesení informácii k Vám, resp. k nám, čo veľmi dopomôže ku skvalitneniu našej spoločnej práce. Naša e-mail adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 15.7.2023 od 8:00 h sa uskutočnili strelecké preteky, ktoré organizovali ŠKP, OZP a OR PZ Rožňava a to v mierenej streľbe na 25m pištoľ, resp. revolver 5+15+15, spolu 35 rán (z toho 5 nástrelné). Za MO APVV Rožňava nás reprezentoval p.Ján Rybár, Ivan Gallo a Jozef Marton, ktorí v družstvách obsadili 3. miesto s celkovým bodom 647. V jednotlivcoch p.Rybár obsadil 8. miesto s celkom 240 bodov. Zúčastnilo sa celkom 5 družstiev. Predsedníctvo MO APVV Rožňava ďakuje za vzornú reprezentáciu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem všetkým našim členom MO APVV Rožňava, že dňa 15. júla 2023 od 8:00 h organizuje ŠKP, OR PZ, OZP Rožňava strelecké preteky na strelnici v mierenej streľbe na 25 m pištoľ, resp. revolver 5+15+15, spolu 35 rán. Štartovné 10 €. Preteky sú otvorené pre širokú streleckú verejnosť. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj z radov APVV u p. Jána Rybára na mobile 0905 514625, zodpovedného vedúceho.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     V zmysle plánu činnosti MO APVV Rožňava sme vykonali akciu "Guláš 2023" dňa 28.6.2023 v areáli reštaurácie Piyergo, ktorého sa zúčastnilo celkom 18 záujemcov a to nasledovne: 14 Tornaľa, 2 Plešivec a 2 Rožňava. Guláš sa nám vydaril vďaka šéfkuchárovi Jurajovi Csala, ktorý nám pripravil mimoriadne dobrý a chutný fazuľový guláš. Poďakovanie patrí aj organizačnému výboru p. Rojíkovi a bratom Šamovcom. Na dobrú náladu nám hrala dobrá hudba. Ďakujem všetkým za účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 23.6.2023 sme sa aj my zapojili do organizovania osláv "Dňa polície 2023" spoločne s OR PZ a OZP Rožňava. Oslavy sa uskutočnili už tradične v športovom areáli Betliar, kde sme aj my pripravili pre našich členov fazuľový guláš, na ktorý sme pozvali všetkých účastníkov a ktorý sa veľmi rýchlo aj rozdal. Poctili nás svojou účasťou aj vedenie OR PZ, hostia z KR PZ ako aj hostia z Maďarska. Celkovo sa zúčastnilo do 100 účastníkov. Za našu MO APVV Rožňava sa zúčastnilo 15 členov a ich polovičky. Za zdarný priebeh a účasť ďakujem všetkým kolegom.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem svojim členom MO APVV Rožňava, že 28. júna 2023 od 13:00 h sa uskutoční posedenie pri guláši v Tornali, areál pohostinstva Pityego. Za zdarný priebeh akcie zodpovedajú p. Rojík Ľubomír, Samo Karol a Samo Ladislav. Srdečne pozývame všetkých kolegov MO APVV Rožňava.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem členom MO APVV Rožňava, že v spolupráci s OR PZ Rožňava, OZP Rožňava a MO APVV Rožňava sa dňa 23. júna 2023 uskutočnia oslavy Dňa polície v Betliari na miestnom futbalovom ihrisku od 8:30 h, na ktoré Vás srdečne pozývame, ako aj Vašich rodinných príslušníkov. Pripravujeme pre Vás kotlíkový guláš, fazuľový guláš, športové dopoludnie a iné aktivity pre deti. O dobrú náladu sa postará dobrá hudba.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Predsedníctvo MO APVV Rožňava oznamuje svojím členom, že tradičné Regionálne jarné slávnosti vína 2023, spojené s verejnou ochutnávkou vína sa uskutočnia 29. apríla 2023 od 10:00 h v miestnom kultúrnom dome v Jablonove nad Turňou. Svoje vinné produkty budú vystavovať a prezentovať aj naši členovia MO APVV. Okrem ochutnávky vín Vás čakajú aj veľa druhov domácich špecialít, príjemné posedenie pri dobrej hudbe a neopakovateľné chvíle a zážitky na ktoré Vás srdečne pozývame.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 31.3.2023 od 15:00 h sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Rožňava v priestoroch reštaurácie PUB na sídlisku JUH, Edelényska 7. Schôdze sa zúčastnilo celkom 52 členov, 3 hostia a to JUDr. Gluškov, prezident APVV, pplk. Mgr. Domik, riaditeľ OR PZ Rožňava a Ing. Hanuštiak, náčelník MP Rožňava. Na členskej schôdzi sme zhodnotili našu činnosť za hodnotené obdobie, t.j. rok 2022 a stanovili sme si nové ciele pre rok 2023. Najlepších sme ocenili čestným uznaním a vecnými darmi. Taktiež sme ocenili našich oslávencov 50, 60, 65, 70, 75, 80 ročných pamätným listom a vecnými darmi. Po ukončení členskej schôdze sme mali pripravené spoločenské posedenie s výborným obedom a občerstvením.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


    Predseda MO APVV Rožňava zvoláva v súlade s Čl. 7, odst. 2, Stanov APVV členskú schôdzu na deň 31. marca 2023 (piatok) o 15:00 h, ktorá sa uskutoční v priestoroch  novootvorenej reštaurácie KOTOLŇA PUB v Rožňave, na sídlisku JUH, ulica Edelényska č.7.

Program:

1, Otvorenie, organizačné otázky a schválenie programu
2,
Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze
4, Správa o stave členskej základne
5, Návrh plánu činností na rok 2022
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2023
7, Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022
8, Odovzdanie ocenení jubilantom a za aktívnu činnosť
9, Diskusia
10, Výber členských príspevkov
11, Návrh a prijatie uznesenia
12, Záver
13, Spoločenské posedenie a spoločný obed

Záväznú účasť na členskú schôdzu potvrďte najneskôr do 25.3.2023 na adresu:
- OR PZ - APVV Rožňava, Janka Kráľa 1, O48 01 Rožňava, alebo ju môžete osobne hodiť do poštovej schránky v budove OR PZ Rožňava,
- alebo správu o účasti, resp. neúčasti zašlite na e-mailovú adresu našej organizácie na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
-
alebo na telefónne číslo : 0918 840301.

Najneskôr na členskej schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14.- Eur za rok 2023/ tí, ktorí ešte nemajú zaplatené, /v zmysle Stanov APVV/

V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 31. 3.2023. Zároveň žiadam o dodanie Vašej e-mailovej adresy pre potreby vzájomnej komunikácie a rýchlom prenesení informácii k Vám, resp. k nám, čo veľmi dopomôže ku skvalitneniu našej spoločnej práce. Naša e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
     Ďakujem.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 12.6.2022 od 9:00 h do 11:00 h v zmysle plánu činnosti pre rok 2022, sa uskutočnil 4. ročník kolkárskej súťaže jednotlivcov v miestnej kolkárni v obci Plešivec. Poradie: 1. miesto Albert Šmihula, 2. miesto Karol Plyák, 3. miesto Dr. Melániea Šmihulová. Víťazom blahoželáme.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem všetkým členom MO APVV Rožňava, že dňa 12. júna 2022 od 9:00 h v priestoroch kolkárne v Plešivci sa uskutoční súťaž v kolkoch jednotlivcov, na ktoré Vás srdečne pozývame. O regulérnosť súťaže bude dohliadať ligový rozhodca. Zároveň zvolávam predsedníctvo MO APVV Rožňava na 9:30 h do Plešivca v zmysle plánu práce.
     Tešíme sa na Vašu účasť, ako aj športové výsledky a zážitky.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 17.5.2022 (utorok) v čase od 9:00 h do 14:30 h sa v obci Betliar uskutočnila akcia guláš 2022, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá. Každé družstvo malo vytvorené rovnaké podmienky. Víťazom sa stal kolektív z Tornale v zložení Juraj Csala, Ľubomír Rojík a Karok Šamo. Všetky družstvá obdržali diplom, varechu a vecný dar. Predsedníctvo MO APVV Rožňava ďakuje zúčastneným za účasť a zdarný priebeh.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     MO APVV Rožňava organizuje IX. ročník Okresnej súťaže vo varení gulášu, ktorý sa uskutoční dňa 17. mája 2022 (utorok) na futbalovom ihrisku Betliar od 10:00 do 15:00 h. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu .

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem Vám, že tradičné regionálne jarné kultúrne slávnosti vína 2022 sa uskutočnia 30. apríla 2022 od 09:00 h v Kultúrnom dome v Jablonove nad Turňou, na ktoré Vás srdečne pozývame. Okrem degustácií výborných vín na Vás čakajú aj výborne tradičné jedlá a príjemná hudba a nezabudnuteľný zážitok.
     Do uvedenej slávnosti vína 2022 sa zapojili aj naši vinári /členovia MO APVV Rožňava/ z Jablonova nad Turnou aj Hrušova.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 22.4.2022 od 15.00 hod. sa konala členská schôdza MO APVV Rožňava v Jedálni SAD Rožňava. Členskej schôdze sa zúčastnilo 41 členov a 2 hostia a to : p. prezident APVV JUDr. Gluškov a p. riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach plk. JUDr. Fedor.
     Na členskej schôdzi sme zhodnotili našu doterajšiu činnosť a stanovili si nové ciele na ďalšie obdobie. Zvolili sme nové predsedníctvo na ďalšie štvorročné  /4/ obdobie, ktoré bolo jednomyseľne zvolené s nasledovným výsledkom : za bolo 36, zdržalo sa 0, proti O. /V čase hlasovania v miestnosti bolo 36 členov a 1 hosť./
     Ocenili sme našich 31 členov,z ktorých na členskej schôdzi boli 7 členov, ktorí mali životné jubilea. Všetci  obdržali plaketu a vecný dar. Ďalej 2 /dvaja/ naši členovia boli ocenení Medailou III. stupňa p. prezidentom JUDr. Gluškovom.
     Piatych /5/ členov našej organizácie ocenil p. riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ  Košice plk. JUDr. Fedor pamätnou medailou  KR PZ Košice. Zároveň p. riaditeľ KR PZ Košice ocenil pamätnou medailou aj p. prezidenta APVV JUDr. Gluškova.
     Na záver našej členskej schôdze bol spoločný obed.
     Všetkým, kto sa pričinili o zdarný  priebeh členskej schôdze svojou prítomnosťou, ďakujem. Ďakujem aj našim cteným hosťom za ich účasť, hodnotné vystúpenia a ocenenia.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


    Predseda MO APVV Rožňava zvoláva v súlade s Čl.7, odst.2 Stanov APVV členskú schôdzu na deň 22. apríla 2022 (piatok) na 15:00 h., ktorá sa uskutoční v Jedálni SAD v Rožňave, Šafárikova 91, EUROBUS a.s. Dopravný závod, /pri STK na Šafárikovej ulici č.91/.

Program :

1, Otvorenie, organizačné pokyny a schválenie programu
2,
Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2020 -21 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdzi
4,
Správa o stave členskej základne
5,
Návrh plánu činnosti na rok 2022
6,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020-21 a návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2022
7,
Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2020-21
8,
Odovzdanie ocenení jubilantom a za aktívnu činnosť v roku 2020-2021
9,
Voľba nového predsedníctva
10,
Diskusia
11,
Návrh a prijatie uznesenia
12,
Záver
13,
Spoločenské posedenie

Poznámky

Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.4.2022 a to týmito možnými formami:
1, poštou a to priloženou návratkou na adresu OR PZ-APVV Rožňava, Janka Kráľa 1, 04801 Rožňava
2, formou zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. so správou - schôdze sa zúčastním
3, telefonicky na tel. číslo 0918 840301 /p.Bukovič/ alebo 0905 834679 /p.Brezina/
     Členský preukaz bez platnej známky na príslušný rok je neplatný a nezaplatenie príspevku je dôvodom pre Vaše vylúčenie  z radov APVV /viď výňatok zo stanov APVV/. V rámci schôdze prosím nahláste zmeny ako je zmena trvalého bydliska, zmena telefónneho čísla či zmena e-mail-ovej adresy.

Výňatok zo stanou APVV:
- Článok 8, odst.7, písmeno“d“ - členstvo člena sa končí ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. príslušného kalendárneho roku.

–––-----–––––––––-––––-–––––––––––––- tu odstrihnúť –––––––––––––––––––-––––––––––––––

 

N Á V R A T K A

 

Titul, meno a priezvisko: ....................................................................

číslo preukazu: ..........................

Záväzne potvrdzujem svoju NE - ÚČASŤ na členskej schôdzi konanej dňa 22.4.2022.

 

Dátum ...............................

vlastnoručný podpis ..................................

 

–––-----–––––––––-––––-–––––––––––––- tu odstrihnúť –––––––––––––––––––-––––––––––––––

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

     Dňa 19.6.2021 od 10:00 h do 17:30 h sa v Tornali uskutočnilo posedenie pri guláši členov MO APVV Rožňava. Všetkým účastníkom ďakujem. Veľká vďaka patrí p. Rojíkovi za organizačné zvládnutie akcie a p. Jurajovi Csalovi, ktorý nám pripravil guláš, na ktorý budeme ešte veľmi dlho spomínať.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem všetkým členom MO APVV Rožňava, že dňa 19. júna 2021 od 10:00 h sa v priestoroch obce Tornaľa, pri pohostinstve Pityego, uskutoční posedenie pri guláši. Bude pripravené aj proviantné zabezpečenie. Zodpovedný vedúci je p. Ľubomír Rojík, proviantné zabezpečenie p. Ladislav Samo a Karol Samo. Záujemcovia sa hláste u p. Rojíka na mobil 0907 660606, prípadne u p. Bukoviča na mobil 0918 840301.
     Srdečne pozývame všetkých záujemcov na posedenie pri guláši.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem Vám, že konanie členskej schôdze, vzhľadom na pretrvávajúcu sa zlú situáciu v súvislosti s COVID-19 a opätovným predĺžením núdzového stavu v SR, sa do odvolania konať nebude. Termín členskej schôdze v prípade zlepšenia pandemickej situácie Vám bude včas oznámený. Zároveň žiadam členskú základňu, aby členské príspevky vo výške 14,- € uhradili do 31.3.2021 u pokladníka MO APVV Rožňava Ing. Františka Brezinu. Termín si môžete dohodnúť na mobile 0905 834679.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem, že dňa 26. septembra 2020 v čase od 8:30 h sa uskutočnia v priestoroch strelnice v obci Pača, okr. Rožňava, strelecké preteky v disciplíne pištoľ na medzinárodný pištoľový terč (počet rán 5+10) a terč nekryte ležiaca figúra (počet rán 5+10). Družstvo MO APVV Rožňava budú reprezentovať p. Ondrej Hronec a p. Ján Rybár. Prajeme im pevnú ruku a presnú mušku.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 1.8.2020 (sobota) v čase od 11:00 h do 14:00 h sa v miestnej kolkárni Plešivec uskutočnil 3. ročník kolkárskej súťaže, na ktorý dozeral ligový rozhodca s licenciou "A". Poradie: 1. miesto - Peter Bukovič s celkovým počtom 238 bodov, 2. miesto - Ing. František Brezina s celkovým počtom 211 bodov a 3. miesto - Karol Polyak s celkovým počtom bodov 197. Súťažiaci na 1 až 3 mieste obdržali diplom a medailu.
     Ďakujem za účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     V zmysle plánu činnosti pre rok 2020 Vás predsedníctvo MO APVV Rožňava pozýva na 3. ročník kolkárskej súťaže, ktorý sa uskutoční v miestnej kolkárni Plešivec dňa 1. augusta 2020 so začiatkom od 11:00 h. Na regulernosť súťaže bude dozerať ligový rozhodca s licenciou "A". Organizačné zabezpečenie predseda, technické zabezpečenie p. Karol Polyak, proviantné zabezpečenie Ing. František Brezina.
     Zároveň zvolávam na uvedený deň, t.j. 1. augusta 2020 aj schôdzu predsedníctva MO APVV Rožňava na 9:30 h do Plešivca. Žiadam členov predsedníctva o bezpodmienečnú účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 23.1.2020 od 11:00 h do 12:45 h sa uskutočnil v Rožňave na Námestí Baníkov pred radnicou pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Rožňavy od fašizmu. Pietneho aktu sa zúčastnilo celkom 16 členov a spoločne sme položili veniec k pamätníku padlých hrdinov. Medzi hosťami bol aj vojenský pridelenec Ruskej federatívnej republiky. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia mesta Rožňava, vojaci z posádky v Rožňave ako aj cez 300 obyvateľov mesta a zástupcovia iných organizácii. Za účasť členom APVV ďakujem.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Oznamujem všetkým členom MO APVV Rožňava a zároveň Vás srdečne pozývam na pietny akt kladenia vencov padlým hrdinom pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Rožňava od fašizmu, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára 2020 od 11:00 h na Námestí Baníkov pri Radnici. Zraz bude o 10:45 pri reštaurácii Tri ruže.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


       Predseda MO APVV Rožňava zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu na deň 16. januára 2020 (štvrtok) na 15:00 h, ktorá sa uskutoční v Jedálni Gemer v Rožňave (pri obchodnom dome Kaufland).

Program:
1, Otvorenie, organizačné pokyny a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdzi.
4, Správa o stave členskej základne.
5, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh na čerpanie finančných prostriedkov na rok 2020.
7, Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2019.
8, Odovzdanie ocenení jubilantom a za aktívnu činnosť v roku 2019.
9, Diskusia.
10, Výber členských príspevkov.
11, Návrh a prijatie uznesenia.
12, Záver.
13, Spoločenské posedenie.

Poznámky:
Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 10.1.2020 a to týmito možnými formami:
- poštou a to priloženou návratkou na adresu OR PZ - APVV Rožňava, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava,
- poštou a to priloženou návratkou na adresu Peter Bukovič, Jablonou nad Turňou č. 3,
- poštou a to priloženou návratkou na adresu František Brezina, Nižná Maša 424, 049 21 Betliar,
- osobne, doručením návratky do poštovej schránky v budove OR PZ Rožňava (informáciu o umiestnení schránky podá informátor v budove OR PZ Rožňava),
- formou zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. so správou - schôdze sa zúčastním,
- telefonicky na mobil 0918 840301 p.Bukovič alebo 0905 834679 p.Brezina.
      V rámci schôdze si budete môcť uhradiť členský príspevok formou známky v cene 14 eur na rok 2020. Pre rýchly priebeh si prosím pripravte presnú sumu 14 eur. V prípade, že sa schôdze nezúčastnite, je možné si známku zakúpiť Vami poverenou osobou, ktorá sa schôdze zúčastní. Členský preukaz bez platnej známky na príslušný rok je neplatný a nezaplatenie príspevku je dôvodom pre Vaše vylúčenie z radov APVV. V rámci schôdze prosím nahláste zmeny, ako je zmena bydliska, zmena telefónneho čísla či zmena e-mailovej adresy.
Výňatok zo stanou APVV:
- článok 8, ods. 7, písmeno "d" - členstvo člena sa končí, ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. príslušného kalendárneho roka.
- článok 9, ods. 2, písmeno "b" - člen APVV je povinný platiť členské príspevky.
- článok 17, ods. 1 - potvrdením o členstve v asociácii je iba schválený preukaz asociácie s platnou členskou ročnou známkou alebo potvrdením o jej zaplatení.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

 

---------------------------------- tu odstrihnúť ----------------------------------

N Á V R A T K A

 

Titul, meno a priezvisko:

číslo preukazu:

Záväzne potvrdzujem svoju NE - ÚČASŤ na členskej schôdzi konanej dňa 16.1.2020.

dátum:

vlastnoručný podpis:

---------------------------------- tu odstrihnúť ----------------------------------


       Oznamujem Vám, že dňa 17. októbra 2019 od 8:30 h v sále historickej Radnice mesta Rožňava (na 2. poschodí) Námestia Baníkov č. 32 sa uskutoční 4. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. V programe podujatia sú pre Vás (seniorov) pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia, ďalej budú vo vestibule prebiehať počas podujatia aj ďalšie sprievodné aktivity zamerané aj na pomoc v chorobe, bezpečnosť, kultúru ale aj krásu. Rožňavský veľtrh seniorov sa koná pod mottom "JEDEN ČLOVEK SVET NEZMENÍ, ALE AK SA SPOJÍME, MOŽNO ZMENÍME CELÝ SVET ASPOŇ JEDNÉMU ČLOVEKU !" Srdečne pozývam Vás všetkých kolegovia z Asociácie policajtov vo výslužbe na túto veľkolepú akciu, ktorá je zameraná len pre nás seniorov.
     Dobré zdravie.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


      Dňa 11.10.2019 od 8:30 h sa uskutočnili strelecké preteky, ktorého organizátorom boli ŠKP Rožňava na strelnici v Rožňave za účasti 8. družstiev v disciplíne pištoľový terč, mierená 3+20 jednotlivcov a družstiev. MO APVV Rožňava v zložení p. Hronec Ondrej a Rybár Ján obsadili v kategórii družstvá 2. miesto. Týmto vedenie MO APVV Rožňava blahoželá naším ostrostrelcom za kvalitnú reprezentácii.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


      Okresná organizácia JDS a MO APVV Rožňava uskutočnila seniorskú turistiku na úrovni okresu Rožňava dňa 8.10.2019 (utorok) od 8:30 h do 14:30 h. Organizátori pripravili úseky podľa náročnosti z troch možných trás z Rožňavy do Betliara (kaštieľ). Po absolvovaní trasy si mohol každí účastník pochutnať na výbornom kotlíkovom guláši. Seniorskej turistiky sa zúčastnilo vyše 80 záujemcov. Počasie nám prialo, bolo prekrásne jesenné, plné slnka. Atmosféra bola fantastická. Ďakujem Dr. Klobušníkovi (ako garantovi) a všetkým, kto sa tejto veľkolepej akcie zúčastnil.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava

     Dňa 21.6.2019 v čase od 8:00 h do 15:30 h sa v priestoroch strelnice Rožňava uskutočnili strelecké preteky pod záštitou Armády SR, ktorého sa zúčastnili celkom až 8 družstiev. Ostrostrelci strieľali v disciplíne pištoľ a samopal vz. 58 na medzinárodný pištoľový terč. Zbrane na streľby zabezpečili organizátori z posádky v Rožňave. Každí strelec dostal tri strely - rany "nástrelné", aby sa zoznámil so zbraňou a súťažne 10 striel v každej disciplíne. Družstvo MO APVV Rožňava reprezentovali p. Hronec, Rybár, Ďuran, kde v silnej konkurencii obsadili 5. miesto. Ďakujem družstvu MO APVV Rožňava za kvalitne dosiahnuté výsledky a za dobrú reprezentáciu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Streľby

     Dňa 21. júna 2019 v čase od 8:00 do 15:00 h sa uskutočnia v priestoroch strelnice Rožňava strelecké preteky z pištole a samopalu. Strieľať sa bude na medzinárodný pištoľový terč a terč nekryte ležiaca figúra. Družstvo MO APVV Rožňava budú reprezentovať p. Hronec Ondrej a Rybár Ján. Streľby sa uskutočnia pod záštitou "Armády SR".

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 31.5.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo vo varení gulášu MO APVV Rožňava v Tornali, ktorého sa zúčatnili celkom 3 družstvá, a to: 2 družstvá z Rožňavy a 1 z Tornale. Víťazom sa stalo družstvo z Rožnavy (p. Šmihuľa Albert 81 ročný, Dr. Šmihuľová a Ing. Brezina. 2 miesto kolektív pod vedením p. Krajkoviča z Rožňavy a 3. miesto pod vedením p. Šama kolektív z Tornale. Víťazi obdržali prekrásne diplomy a vecný dar varechy podľa veľkosti. Tieto neopakovateľné chvíle zaznamenával Ing. Brezina František. Akcie sa zúčastnilo celkom 15 záujemcov.
     Zároveň sa odovzdali vecné dary (pamätný list a náramkové hodiny) pre našich 50. ročných oslávencov, ktorí sa na VČS nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, a to p. Csízi Attilovi a Árvay Gabrielovi z Tornale.
     Účastníkom bol zabezpečený pitný režim a rovnaké podmienky, ako aj celkové jednotné proviantné zabezpečenie.
     Ďakujem každému účastníkovi aj organizátorom z Tornale, ktorí sa akcie zúčastnili a vytvorili prekrásne chvíle, na ktoré isto budeme radi spomínať.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Kolky

     Dňa 18.5.2019 sa uskutočnil 2. ročník kolkárskej súťaže v Plešivci v miestnej kolkárni. Na regulérnosť súťaže dohliadal ligový rozhodca. Víťazom sa stal p. Karol Polyák a každí, kto sa športového dopoludnia zúčastnil. Víťazi boli ocenení pekným diplomom a medailou. Po športových výkonoch sme spoločne posedeli a v družnej debate si zaspomínali na časy našej z mladosti.
     Ďakujem každému účastníkovi za účasť, ako aj za dosiahnuté kvalitné  výsledky.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


Okresné kolo vo varení guláša

Termín konania:   31.5.2019 - /piatok/
Miesto konania:   Tornaľa, reštaurácia PITYEGO
Čas konania:          10.00 hod.

Organizačné pokyny a pravidlá súťaže:
   - prezentácia sa uskutoční od 09.45 hod. do 10.00 hod.
   - začatie varenia guláša o 10.00 hod., a koniec varenia o 14.00 hod.
   - počet súťažiacich 3 osoby(iba členovia APVV) kde každé družstvo si zvolí kapitána, ktorý bude mať právo dávať pripomienky,
Garanti akcie : P. Šamo Ladislav , Šamo Karol, Kán Jozef, Majoroš Ondrej ktorí zabezpečia profesionálneho kuchára, ktorý spoločne s ďalšími 2 nezávislými členmi budú tvoriť odbornú komisiu,
   - súťažiaci pripravia guláš podľa vlastného receptu a z vlastných surovín v minimálnom množstve 5 litrov,
   - súťažiace družstvá si zabezpečujú na varenie guláša materiál na vlastné náklady (potrebné kuchynské riady a pomôcky, nádoby),
   - organizátori pre každé družstvo zabezpečia chlieb, misy, lyžice, servítky, stoly, stoličky a základné občerstvenie,
   - organizátor /družstvo  Tornaľa/ zabezpečia odbornú porotu na čele ktorej bude profesionálny kuchár,
   - víťazné družstvo získa diplom , vecný dar varechu,  a  bude reprezentovať MO APVV Rožňavu na krajskom kole ,ktoré sa uskutoční dňa 11.7.2019 na Zemplínskej Šírave. Víťazné družstvo obdrží propozície k uvedenej súťaži.
      Ostatné súťažiace družstvá obdržia ďakovný list za účasť.

HODNOTENIE:
-
hodnotenie vzoriek guláša sa uskutoční od 14.00 hod.,

- množstvo hodnotiacej vzorky guláša je cca 5 litre, vzorku tvorí 0,5 l.
- zloženie hodnotiacej poroty: predseda – profesionálny kuchár, členovia poroty 2 z členov APVV  / vylosuje sa z prítomných t.z. Rožňava, Tornaľa, Revúca, Plešivec,  Štitník  prípadne aj Dobšina, a pod.
- určení členovia poroty zabezpečia o 14.10 hod. odobratie vzoriek guláša od jednotlivých družstiev., každé družstvo si označí vlastnou  značkou spodnú stranu nádoby v ktorej bude vzorka a túto odovzdá určenému členovi poroty, / aby bola zabezpečená objektivita a nestrannosť/
- súťažiaci sa počas hodnotenia poroty zdržiavajú v určenom priestore,
- členovia poroty a súťažiaci počas hodnotenia nesmú medzi sebou komunikovať,
- vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po ukončení hodnotenia členov poroty.

Záväznú prihlášku (príloha) pošlite najneskôr do 26.5.2019 na @ adresu našej organizácie : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na číslo O918840301 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Môžete poslať aj cez poštovú schránku na adrese: Asociácia policajtov vo výslužbe, Veterán Police SR, Janka Kráľa, 04001 Rožňava.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     V zmysle plánu činnosti pre rok 2019 Vás predsedníctvo MO APVV Rožňava pozýva na 2. ročník kolkárskej súťaže, ktorá sa uskutoční v miestnej kolkárni Plešivec dňa 18. mája 2019 so začiatkom od 9:00 h. Na regulárnosť súťaže bude dozerať ligový rozhodca s licenciou A. Pre účastníkov bude zabezpečený pitný režim a proviantné zabezpečenie. Víťazi obdržia medailu a diplom. Organizačné zabezpečenie p.Bukovič, technické zabezpečenie p.Polyák Karol, proviantné zabezpečenie p.Kán Jozef. Záujemci sa hláste do 15.5.2019 na mobil: 0918 840301.
     Zároveň informujem predsedníctvo MO APVV Rožňava, že na uvedený deň zvolávam do Plešivca aj schôdzu.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


     Dňa 14.4.2019 sa uskutočnili v Lubeniku strelecké preteky jednotlivcov aj družstiev z malorážnej zbrane s počtom striel 30 na pištolový medzinárodný terč 50x50 za účasti aj dvoch našich členov MO APVV Rožňava - Ondrej Hronec a Ján Rybár, ktorí v družstvách obsadili celkovo 5. meisto.
     Za účasť, ako aj za dobrú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky im ďakujem.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava


      Dňa 13.4.2019 sa v Miestnom kultúrnom dome Jablonov nad Turňou, okr. Rožňava uskutočnila akcia "Ochutnávka vín 2019". Celkovo bolo hodnotených až 142 vzoriek vín, a to biele, ružové a červené. Víťazom veľkolepej akcie sa stal každí, kto sa jej zúčastnil. Okrem kvalitných vín na účastníkov čakali aj kvalitné jedlá (rôzne druhy gulášov, kapustnica, halušky, klobásky, jaternice, langoše a pod.) ako aj dobrá hudba. Zo strany MO APVV sa zúčťastnilo celkom 12 účastníkov. Zvlášť ďakujem Mgr. Draveckému, ktorý i napriek tomu, že býva v Nitre, bral účasť na tejto akcii, ako aj iným členom APVV z iných organizácii. Verím, že každý účastník APVV si odniesol neopakovateľné spomienky a zážitok. Medzi vystavovateľmi vín boli aj traja naši členovia.
     Ďakujem každému členovi, ktorí brali účasť.

Peter Bukovič
predseda MO APVV Rožňava