Mikuláš Baňacký, zomrel 19. decembra 2016, parte

Mgr. Gejza Demeter, zomrel 6. decembra 2012, parte