JUDr. Viliam Kúdelka, zomrel 5. januára 2020, parte

Jaroslav Užík, zomrel 12. februára 2019, parte

Marián Hlavňa, zomrel 6. februára 2019, parte

Pavol Ďurčo, zomrel 18. januára 2019, parte

Mgr. Svätopluk Bumbala, zomrel 6. novembra 2016, parte

Stanislav Giert, zomrel august 2016, parte

Pavol Cisárik, zomrel 8. septembra 2016, parte

Anton Majer, zomrel 27. februára 2015, parte

Peter Hnát, zomrel 19. februára 2015, parte

Stanislav Valenteje, zomrel 3. januára 2015, parte

Milan Pučík, zomrel 20. januára 2013, parte