Dňa 26.7.2021 sa v príjemnom prostredí hotela Čingov na Čingove konala riadna členská schôdza APVV Spišská Nová Ves, kde bola bilancovaná doterajšia činnosť APVV za predošlé obdobie. Ako hostia brali účasť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za zväz vojakov vo výslužbe p. Ján Dulaj. Bolo zvolené aj nové predsedníctvo na ďalšie obdobie v zložení predseda JUDr. František Fabian, podpredseda Vincent Matuňák, pokladník JUDr. Jozef Maričák a členovia Bc. František Spišák a Ondrej Šomšák. Za dlhoročnú prácu v APVV bol p. Jánovi Šandrejovi udelený titul "Čestného predsedu APVV". Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a pri dobrom guláši si členovia podebatovali a zaspomínali na časy svojej aktívnej služby a poinformovali sa navzájom o svojich aktivitách, nakoľko osobné stretnutia počas pandemických opatrení boli len sporadické. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 26. júla 2021 (pondelok) o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove. V prípade potreby budú informácie na mobile 0918 676498. Členovia predsedníctva MO sa tešia na vašu účasť.

JUDr. František Fabian
člen predsecníctva splnomocnený na zastupovanie
v plnom rozsahu MO APVV Spišská Nová Ves


     Predseda MO APVV Spišská Nová Ves oznamuje členom APVV, že plánovaná členská schôdza, ktorá mala byť 20.3.2020 sa z dôvodu opatrení ohľadom koronavírusu ruší. O novom termíne konania schôdze budú členovia obvyklým spôsobom včas dopredu informovaní.     

     Predseda MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa uskutoční dňa 20. marca 2020 o 13:00 h v priestoroch zasadačky na OO PZ v Spišskej Novej Vsi.
     Žiadam členov, aby si priniesli so sebou členské preukazy a 14,- eur na členské známky, týka sa to aj členov nad 70 rokov. Účasť nutná.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


       Dňa 30.6.2019 zorganizovali členovia predsedníctva APVV Spišská Nová Ves pri príležitosti "Spišských folklórnych slávností" stretnutie členov APVV s rodinami pri guláši na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí, kde sa všetci mali možnosť pri guláši a pivku v tento horúci slnečný deň dobre zabaviť pri družnej debate a ľudovej muzike, ktorá sa ozývala všade v okolí Spišského salaša a tak si všetci priaznivci folklóru a dobrého guláša prišli na svoje. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Vážení kolegovia, nakoľko došlo k miernym úpravám vo vyhľadávaní našej stránky APVV, chcem vás informovať ako sa bez problémov na našu stránku dostanete. Zadáte si na google vyhľadať "Asociácia policajtov vo výslužbe" a po vyhľadaní sa ako prvá položka zobrazí "Asociácia policajtov..", na ktorú kliknete a ste na hlavnej stránke APVV. Prípadne do prehliadača napíšete www.asociaciapolicajtov.sk.
     Pod nadpisom v záhlaví máte niekoľko položiek, vy si dajte kurzor na "Miestne organizácie" a objaví sa vám zoznam krajov, šípkou prejdite na "Košický kraj" a kliknutím naň sa objavia všetky základné organizácie v kraji. Potom už kliknutím na niektorú z položiek pod názvom miestnej organizácie si vyhľadáte čo chcete, či už "oznamy a správy alebo fotogalériu alebo kontakty na predsedníctvo.
     Keďže aj naďalej som bol poverený starať sa o našu stránku, obracajte sa na mňa so svojimi otázkami a podnetmi, ktoré budem tlmočiť predsedníctvu. Hlavne vás prosím, aby ste mi na moje kontakty potvrdzovali svoju prípadnú účasť na organizovaných akciách našej MO APVV, o ktorých vás budem v oznamoch informovať bez toho, aby som to stále pri oznámeniach pripomínal. Aspoň bude zrejmé, ktorí z vás sa občas na našu stránku pozrú, pretože každý sa sťažuje na slabú informovanosť. Moje kontakty sú nezmenené: Ondrej Šomšák tel. 0904 224360, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      MO APVV Spišská Nová Ves vás týmto srdečne pozýva na stretnutie členov APVV a ich partnerov (manželky, družky atď) pri guláši a dobrej muzike, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 30. júna 2019 od 12:00 h (kto chce, tak aj od rána) v priestoroch Spišského salaša pri Spišskom Podhradí pri príležitosti tradičných "Spišských folklórnych slávností". O dobrú náladu bude zo strany mnohých folklórnych hudieb a súborov po celý deň postarané.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


Plán činnosti MO APVV Spišská Nová Ves na rok 2019

     Členovia MO APVV Spišská Nová Ves budú plniť tieto úlohy:

1, Členovia MO APVV Spišská Nová Ves sa budú zúčastňovať kladenia vencov pri jednotlivých výročiach organizovaných Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a Krompachoch. sa kladenia vencov organizovaných pri jednotlivých výročiach Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Krompachoch.
                                                                                         Zodpovedný: predsedníctvo

2, Zorganizovať tak ako každoročne spoločenské posedenie pri guláši členov APVV spolu s rodinnými príslušníkmi počas konania folklórneho festivalu v Spišskom Podhradí.
Termín: jún 2019                                                                 Zodpovedný:

3, Zúčastnil sa nohejbalového turnaja "Memoriál Dušana Slezáka"
Termín: september 2019                                                       Zodpovedný: predsedníctvo

4, V spolupráci s prezidiom APVV zúčastniť sa krajskej súťaže vo varení guláša.
Termín: po dohode s prezídiom APVV                                      Zodpovedný:

5, Účasť na streleckej súťaži "O pohár riaditeľa OR PZ" v Spišskej Novej Vsi.
Termín: podľa propozícií                                                         Zodpovedný:

     Termíny jednotlivých akcií budú s predstihom upresňované na našej webovej stránke MO APVV.


      Dňa 15.3.2019 sa konala v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves členská schôdza MO APVV Spišská Nová Ves, na ktorej sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov vo svojom diskusnom príspevku oboznámil s aktuálnymi témami a celkovou činnosťou APVV. Pozvanie na schôdzu prijal aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za Zväz vojakov SR v SNV pán Ladislav Janíček.
     V rámci programu konania schôdze boli za záslužnú činnosť ocenení dvaja členovia APVV a to p. Štefan Maniak plaketou za zásluhy a rozvoj APVV a p. Peter Kresťanko čestným uznaním. Taktiež došlo aj k voľbe nového člena predsedníctva, ke p. Štefana Maniaka vo funkcii nahradil novozvolený JUDr. František Fabian. Celkovo sa schôdze zúčastnilo 45 členov a 4 hostia. Po schôdzi bolo podané občerstvenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Predseda MO APVV Spišská Nová Ves oznamuje všetkým členom, že schôdza MO APVV sa bude konať dňa 15. marca 2019 o 13:00 h v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves. Poprosil by som všetkých členov o účasť, nakoľko na schôdzi sa budú odovzdávať členské známky, preto je potrebné doniesť aj členský preukaz s vložkou. Cena členskej známky je 14 eur a oproti minulému obdobiu sa nemení.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Dňa 26.3.2018 sa v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves konala výročná členská schôdza APVV Spišská Nová Ves za účasti prezidenta APVV SR JUDr. Christo Gluškova. Ako hosť prijal pozvanie aj primátor Spišskej Novej Vsi Mgr. Ján Volný. Počas občerstvenia, o ktoré sa postarali kolegovia z predsedníctva, si naši členovia podebatovali o rôznych veciach, nakoľko niektorí sa osobne stretnú iba na takýchto podujatiach. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO APVV Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Pohdradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov. Posedeli a podebatovali sme pri výbornom guláši, ktorý pripravili členovia predsedníctva našej MO, ktorým týmto patrí poďakovanie. Po poludňajšom dáždiku sa popoludní vyčasilo a na slnkom zaliatom amfiteátri si naši členovia s rodinami mohli vychutnať bohatý kultúrny program folklórnych súborov plný tanca a spevu. Verím, že všetci sme si užili pekne strávené nedeľné popoludnie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Vážení kolegovia,
pri hlavnej stránke APVV SR bola vytvorená aj podstránka pre našu MO APVV Spišská Nová Ves, kde v rubrike "Oznamy a dokumenty" odteraz nájdete okrem plánu činnosti na nasledujúce obdobie aj všetky upresnené oznamy a správy o našej činnosti. Tieto oznamy sú aj na hlavnej stránke APVV, ale po uplynutí ich aktuálnosti budú z hlavnej stránky vymazané, ale na našej podstránke ostanú.
     Chceme vás touto formou aktuálne informovať o dianí našej MO APVV, aby sme mohli aspoň sčasti odbúrať pracné vypisovanie a doručovanie písomných pozvánok a takto sa dozviete aktuálne všetko o našich akciách. Z uvedených dôvodov vás všetkých, ktorí ste navštívili túto stránku alebo podstránku a čítate toto usmernenie prosím, aby ste mi oznámili, že či túto formou informovania považujete za dostatočnú a telefonicky alebo e-mailom mi dajte vedieť, kto z vás to využíva, aby sme mohli spracovať zoznam tých členov, ktorích stačí touto formou informovať a zoznam tých, ktorí nemajú prístup na internet a bude potrebné ich informovať naďalej písomne.
     Z hlavnej stránky APVV sa na našu podstránku dostanete nasledovne: Na ľavej strane obrazovky je zobrazené "HLAVNÉ MENU", kde na jeho konci na spodku zoznamu je položka "INFORMÁCIE MO", kliknutím na ňu sa zobrazí tabuľka s názvami jednotlivých organizácii, kliknutím na "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" sa vám zobrazí naša podstránka. V jej vrchnej časti je okrem iného aj kolónka "OZNAMY a DOKUMENTY", kde najádete všetko potrebné.
     Ďakujem za pochopenie, ozývajte sa mi čo najskôr a informujte aj ostatných kolegov, s ktorími sa stretnete, aby sme to dali do poriadku čo najskôr. Ak by boli z vašej strany nejaké požiadavky alebo návrhy, napíšte alebo zavolajte, budem to tlmočiť predsedníctvu.
     Zdraví vás kolega Ondrej Šomšák, ktorý sa dobrovoľne podujal spravovať podklady na túto stránku. Kontakty na mňa: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0904 224360.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


Plán činnosti MO APVV Spišská Nová Ves na rok 2018

     Naďalej vytvárať podmienky pre činnosť MO APVV, prostredníctvom ktorej  podporovať osobné stretnutia s aktívnym príslušníkmi  bezpečnostných zborov, čím podporovať výmenu profesionálnych skúsenosti a svojimi aktivitami sa snažiť o zlepšovanie vzťahov s civilným obyvateľstvom.  Za tým účelom:

a) Zúčastniť sa kladenia vencov organizovaných pri jednotlivých výročiach Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Krompachoch.
Termín: ako v texte                                                             Zodpovedný: predseda

b)   Zorganizovať spoločenské posedenie členov Miestnej organizácie APVV s rodinnými príslušníkmi v Spišskom Podhradí.
Termín: september 2018                                                      Zodpovedný: predseda

c)   Zabezpečiť účasť  družstva na VII. ročníku krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV Košického kraja vo varení guláša v Košiciach dňa 22.6.2018.
Termín: ako v texte                                                             Zodpovedný: predseda

d)   Zorganizovať súťaž členov Miestnej organizácie APVV v streľbe z krátkych guľových zbraní.
Termín: október  2018                                                         Zodpovedný: predseda

e)   Zorganizovať výlet podľa požiadaviek členov Miestnej organizácie APVV
Termín: po dohode                                                              Zodpovedný: predseda

f)    Zúčastniť sa streleckej súťaže organizovanej OR PZ v Spišskej Novej Vsi o pohár riaditeľa OR PZ.
Termín: podľa propozícii organizátora                                    Zodpovedný: predseda

g)   Zúčastniť sa krajskej súťaže v nohejbale trojčlenných družstiev organizovaných OO PZ Krompachy o memoriál Dušana Slezáka.
Termín: podľa propozícii organizátora                                    Zodpovedný: predseda

h)   Zorganizovať jednodňový zájazd do Poľska.
Termín: september 2018                                                      Zodpovedný: predseda

i)    Zorganizovať stretnutie a ochutnávku vín v Krompachoch.
Termín: september 2018                                                     Zodpovedný: predseda