Dňa 28.6.2024 sa pod záštitou prezídia APVV uskutočnil už XI. ročník krajskej súťaže vo varení guláša, Košického kraja. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku naša MO APVV Spišská Nová Ves. Vynaložili sme značne úsilie aby sme túto akciu dobre pripravili a zabezpečili jej dobrý priebeh. Podľa hodnotenia účastníkov jej zabezpečenie  bolo veľmi úspešné a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok. Zaslúžili sa o to všetci členovia nášho predsedníctva, ako aj materiálnej pomoci našich sponzorov za čo im ďakujeme.
     Našu MO APVV SNV vo varení gulášu zastupovali Ondrej Šomšák, Bc. František Spišák, Štefan Maniak. Hoci sme skončili na miestach 4 až 6 bez určenia poradia, nepovažujeme to za zlý výsledok. Pre nás je dôležité, že sme úspešne zastupovali našu MO pri tejto celokrajskej súťaži.
     Po vzájomnej dohode bude v XII. ročníku súťaže spoluorganizátorom prezídia APVV  - MO APVV Moldava nad Bodvou. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves pozýva svojich členov a ich rodinných príslušníkov na deň 21. júla 2024 (nedeľa) od 12:00 h do priestorov Park Hotela na Čingove na spoločné stretnutie pri guláši. Zároveň žiadame členov, aby potvrdili svoju účasť, vrátane počtu rodinných príslušníkov na tomto stretnutí prostredníctvom e-mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), SMS alebo zavolať na mobil 0918 678498, 0918 607731 do 16.7.2024.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     MO APVV v Spišskej Novej Vsi uskutočnila členskú schôdzu dňa 15.3.2024. Miestom konania schôdze bol opäť Park Hotel na Čingove. Schôdze sa zúčastnili hostia a to primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Zo 70 členov MO bolo prítomných 42 členov. Zhodnotili sme našu činnosť od predchádzajúcej členskej schôdze a prijali sme úlohy na rok 2024 a do konania členskej schôdze v roku 2024. Po ukončení členskej schôdze sme si posedeli pri občerstvení, ktoré nám, pripravili zamestnanci hotela. Fotografi si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s Čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 15. marca 2024 (piatok) o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2024.
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2023.
7,
Výber členských príspevkov.
8,
Správa o stave členskej základne.
9,
Odovzdanie ocenení.
10,
Príhovor hostí.
11, Diskusia.
12, Výber členských príspevkov.
13,
Návrh a prijatie uznesenia.
14,
Záver – návrh a prijatie uznesenia.
15,
Spoločenské posedenie s občerstvením

Členovia predsedníctva MO APVV SNV sa tešia na vašu účasť.

Ďalšie dôležité pokyny
-
Po ukončení riadnej schôdze bude podané občerstvenie.
-
Park Hotel sa nachádza na ceste zo Spišskej Novej Vsi na Čingov. Po dlhšej rovinke je odbočka vľavo a kde sa nachádza Park Hotel. Jedná sa o bývalý hotel SZM.

     Zároveň žiadame, všetkých členov MO, aby potvrdili svoju účasť na tejto členskej schôdzi v súvislosti so zabezpečením miesta a občerstvenia. Vašu účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom mailu, SMS, alebo priamo na mobil najneskôr do 10. marca 2024.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , mobil: 0918 676498.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Aj v tomto roku 2023 nás Územná organizácia IPA SNV pozvala III. ročník  streleckej súťaže. Doteraz sme sa zúčastnili všetkých troch ročníkov tejto súťaže, ktorá sa stáva tradíciou. V tomto roku sa súťaž uskutočnila 23.9.2023 za veľmi príjemného počasia na Strelnici MAS Schulerloch Spišská Nová Ves. Súťaže sa zúčastnili členovia IPA, Mestskej polície Spišská Nová Ves a našej organizácie. Opäť sa jednalo o súťaž jednotlivcov, ktorá mala dve disciplíny a to veľkokalibrová pištoľ 15 rán na vzdialenosť terča 25m a parkúr č. 1. Tohto roku sa súťaže zúčastnili piati členovia našej MO APVV Spišská Nová Ves v zložení PhDr. Ivan Lesnický, Mgr. Marián Kuchár, Ján Lukáč, Ondrej Šomšák  a JUDr. František Fabian. Ešte lepší výsledok ako v roku 2022 dosiahol náš člen Mgr. Marián Kuchár, keď skončil na stupni víťazov na druhom mieste. Bola to výborne organizovaná súťaž nielen kvôli výsledkom ale aj na spoločných  stretnutiach priateľov a známych. Veríme, že IPA SNV takúto súťaž usporiada aj  v roku 2024 za ešte väčšieho počtu súťažiacich. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


    Podľa plánu práce našej MO APVV sme uskutočnili tradičné stretnutie členov a rodinných príslušníkov, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.7.2023. Opäť sme sa stretli v priestoroch Park Hotela na Čingove, kde nám zabezpečili veľmi dobré podmienky, za čo im ďakujeme. Náš člen Ondro Šomšák nám uvaril tradičný výborný guláš, ktorý chutil všetkým tridsiatim deviatim účastníkom. K pohode nám prialo aj nádherné počasie a príjemná atmosféra. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


    Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves pozýva členov organizácie a ich rodinných príslušníkov na deň 16. júla 2023 (nedeľa) od 12:00 h do priestorov Park Hotela na Čingove na spoločné stretnutie pri guláši.
Dôležité pokyny:
- hlavne dobrá nálada, občerstvenie bude pripravené.
- Park Hotel sa nachádza na ceste zo Spišskej Novej Vsi na Čingov. Po dlhšej rovinke je odbočka vľavo. Jedná sa o bývalý hotel SZM.
     Zároveň žiadame všetkých členov, aby potvrdili svoju účasť, vrátane počtu rodinných príslušníkov na tomto stretnutí a to hlavne z dôvodu zabezpečenia miesta a občerstvenia. Vašu účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), sms alebo zavolať na mobil (0918 676498, 0918 607731) najneskôr do 10.7.2023.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


    MO APVV v Spišskej Novej Vsi uskutočnila členskú schôdzu dňa 24.3.2023. Miestom konania schôdze bol opäť Park Hotel na Čingove. Schôdze sa zúčastnili hostia a to Riaditeľ OR PZ v SNV plk. Peter Bednár a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Zo 74 členov MO bolo prítomných 45 členov. Zhodnotili sme našu činnosť od predchádzajúcej členskej schôdze a prijali sme úlohy na rok 2023 a do konania členskej schôdze v roku 2024. Po ukončení  členskej schôdze sme si posedeli pri občerstvení, ktoré nám, pripravili zamestnanci hotela. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


    Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu.  Schôdza sa bude konať dňa 24. marca 2023, t. j. piatok o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove.

Program :

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2023.
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022.
7,
Správa o stave členskej základne.
8,
Príhovor hostí.
9,
Výber členských príspevkov.
10,
Záver – návrh a prijatie uznesenia

Členovia predsedníctva MO APVV SNV sa tešia na vašu účasť.

Ďalšie dôležité pokyny:
-
Po ukončení riadnej schôdze bude podané občerstvenie.
-
Park Hotel sa nachádza na ceste zo Spišskej Novej Vsi na Čingov. Po dlhšej rovinke je odbočka vľavo a kde sa nachádza Park Hotel. Jedná sa o bývalý hotel SZM.

     Zároveň žiadame všetkých členov MO, aby potvrdili svoju účasť na tejto členskej schôdzi v súvislosti so zabezpečením miesta a občerstvenia. Vašu účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom mailu, SMS, alebo priamo na mobil najneskôr do 20. marca 2023. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , mobil: 0918 676498.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Od oslobodenia Spišskej Novej Vsi Červenou armádou dňa 27.1.1945 uplynulo 78 rokov. Toto výročie oslobodenia sme si pripomenuli spoločenským podujatím, ktoré sa uskutočnilo 27.1.2023 na mestskom cintoríne pri pamätníku Červenej armády, ktorého sa zúčastnili aj členovia MO APVV Spišská Nová Ves. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Územná organizácia IPA SNV pozvala aj členov našej MO APVV SNV na streleckú súťaž. Táto súťaž sa uskutočnila 24. septembra 2022 na Strelnici MAS Schulerloch Spišská Nová Ves. Jednalo sa o súťaž jednotlivcov, ktorá mala dve disciplíny a to veľkokalibrová pištoľ 15 rán na vzdialenosť terča 25m a parkúr č. 1. Takejto súťaže sme sa zúčastnili aj v roku 2021. Tohto roku sa súťaže zúčastnili štyria členovia našej MO APVV SNV v zložení PhDr. Ivan Lesnický, Mgr. Marián Kuchár, Ján Lukáč a JUDr. František Fabian. Vynikajúci výsledok dosiahol náš člen Mgr. Marián Kuchár, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste v celkovom hodnotení. Bola to výborne organizovaná súťaž nielen kvôli výsledkom ale aj spoločné stretnutie priateľov a známych. Veríme, že IPA SNV takúto súťaž usporiada aj v roku 2023. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Územná úradovňa IPA SNV pozýva aj našich členov na medzinárodnú streleckú súťaž, ktorá sa uskutoční na strelnici MAS Schulerloch v SNV dňa 24. septembra 2022 o 09.00 h. Súťažia jednotlivci. Bližšie informácie pre našich členov, ktorí majú záujem o túto súťaž poskytne Predseda MO APVV SNV JUDr. František Fabian ( mobil 0918 676 498, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) a zároveň prihlási záujemcov o túto súťaž. Preto žiadam záujemcov aby sa prihlásili najneskôr do 31.08.2022. Teším sa, že sa zúčastníme tejto súťaže s dobrými výsledkami.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Tohto ročnej súťaži vo varení gulášu v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili traja naši členovia v zložení Jozef Maričák, Vincent Matuňák a výborný kuchár Ondrej Šomšák. Ich druhé miesto je našim najlepším doterajším umiestnením a zaslúžia si našu gratuláciu. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori súťaže, ktorí vytvorili veľmi dobré podmienky pre súťažiacich. Tešíme sa už na ďalší ročník tejto súťaže. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     MO APVV Spišská Nová Ves informuje, že dňa 16.7.2022 sa uskutočnilo stretnutie členov MO spoločne s rodinnými príslušníkmi v priestoroch Park Hotela na Čingove pri guláši. Zmenilo sa miesto konania zo Salaša v Spišskom Podhradí a to na podnet viacerých členov MO. Podľa prvotných ohlasov sa táto zmena osvedčila. Výborný guláš nám uvaril náš člen Ondrej Šomšák a obsluhu nám zabezpečoval personál hotela, za čo im ďakujem. Veríme, že takéto stretnutia sa budú opakovať aj v budúcnosti.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Dňa 26.7.2021 sa v príjemnom prostredí hotela Čingov na Čingove konala riadna členská schôdza APVV Spišská Nová Ves, kde bola bilancovaná doterajšia činnosť APVV za predošlé obdobie. Ako hostia brali účasť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za zväz vojakov vo výslužbe p. Ján Dulaj. Bolo zvolené aj nové predsedníctvo na ďalšie obdobie v zložení predseda JUDr. František Fabian, podpredseda Vincent Matuňák, pokladník JUDr. Jozef Maričák a členovia Bc. František Spišák a Ondrej Šomšák. Za dlhoročnú prácu v APVV bol p. Jánovi Šandrejovi udelený titul "Čestného predsedu APVV". Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a pri dobrom guláši si členovia podebatovali a zaspomínali na časy svojej aktívnej služby a poinformovali sa navzájom o svojich aktivitách, nakoľko osobné stretnutia počas pandemických opatrení boli len sporadické. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


     Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa bude konať dňa 26. júla 2021 (pondelok) o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove. V prípade potreby budú informácie na mobile 0918 676498. Členovia predsedníctva MO sa tešia na vašu účasť.

JUDr. František Fabian
člen predsecníctva splnomocnený na zastupovanie
v plnom rozsahu MO APVV Spišská Nová Ves


     Predseda MO APVV Spišská Nová Ves oznamuje členom APVV, že plánovaná členská schôdza, ktorá mala byť 20.3.2020 sa z dôvodu opatrení ohľadom koronavírusu ruší. O novom termíne konania schôdze budú členovia obvyklým spôsobom včas dopredu informovaní.     

     Predseda MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7, ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu. Schôdza sa uskutoční dňa 20. marca 2020 o 13:00 h v priestoroch zasadačky na OO PZ v Spišskej Novej Vsi.
     Žiadam členov, aby si priniesli so sebou členské preukazy a 14,- eur na členské známky, týka sa to aj členov nad 70 rokov. Účasť nutná.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


       Dňa 30.6.2019 zorganizovali členovia predsedníctva APVV Spišská Nová Ves pri príležitosti "Spišských folklórnych slávností" stretnutie členov APVV s rodinami pri guláši na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí, kde sa všetci mali možnosť pri guláši a pivku v tento horúci slnečný deň dobre zabaviť pri družnej debate a ľudovej muzike, ktorá sa ozývala všade v okolí Spišského salaša a tak si všetci priaznivci folklóru a dobrého guláša prišli na svoje. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Vážení kolegovia, nakoľko došlo k miernym úpravám vo vyhľadávaní našej stránky APVV, chcem vás informovať ako sa bez problémov na našu stránku dostanete. Zadáte si na google vyhľadať "Asociácia policajtov vo výslužbe" a po vyhľadaní sa ako prvá položka zobrazí "Asociácia policajtov..", na ktorú kliknete a ste na hlavnej stránke APVV. Prípadne do prehliadača napíšete www.asociaciapolicajtov.sk.
     Pod nadpisom v záhlaví máte niekoľko položiek, vy si dajte kurzor na "Miestne organizácie" a objaví sa vám zoznam krajov, šípkou prejdite na "Košický kraj" a kliknutím naň sa objavia všetky základné organizácie v kraji. Potom už kliknutím na niektorú z položiek pod názvom miestnej organizácie si vyhľadáte čo chcete, či už "oznamy a správy alebo fotogalériu alebo kontakty na predsedníctvo.
     Keďže aj naďalej som bol poverený starať sa o našu stránku, obracajte sa na mňa so svojimi otázkami a podnetmi, ktoré budem tlmočiť predsedníctvu. Hlavne vás prosím, aby ste mi na moje kontakty potvrdzovali svoju prípadnú účasť na organizovaných akciách našej MO APVV, o ktorých vás budem v oznamoch informovať bez toho, aby som to stále pri oznámeniach pripomínal. Aspoň bude zrejmé, ktorí z vás sa občas na našu stránku pozrú, pretože každý sa sťažuje na slabú informovanosť. Moje kontakty sú nezmenené: Ondrej Šomšák tel. 0904 224360, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      MO APVV Spišská Nová Ves vás týmto srdečne pozýva na stretnutie členov APVV a ich partnerov (manželky, družky atď) pri guláši a dobrej muzike, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 30. júna 2019 od 12:00 h (kto chce, tak aj od rána) v priestoroch Spišského salaša pri Spišskom Podhradí pri príležitosti tradičných "Spišských folklórnych slávností". O dobrú náladu bude zo strany mnohých folklórnych hudieb a súborov po celý deň postarané.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


Plán činnosti MO APVV Spišská Nová Ves na rok 2019

     Členovia MO APVV Spišská Nová Ves budú plniť tieto úlohy:

1, Členovia MO APVV Spišská Nová Ves sa budú zúčastňovať kladenia vencov pri jednotlivých výročiach organizovaných Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a Krompachoch. sa kladenia vencov organizovaných pri jednotlivých výročiach Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Krompachoch.
                                                                                         Zodpovedný: predsedníctvo

2, Zorganizovať tak ako každoročne spoločenské posedenie pri guláši členov APVV spolu s rodinnými príslušníkmi počas konania folklórneho festivalu v Spišskom Podhradí.
Termín: jún 2019                                                                 Zodpovedný:

3, Zúčastnil sa nohejbalového turnaja "Memoriál Dušana Slezáka"
Termín: september 2019                                                       Zodpovedný: predsedníctvo

4, V spolupráci s prezidiom APVV zúčastniť sa krajskej súťaže vo varení guláša.
Termín: po dohode s prezídiom APVV                                      Zodpovedný:

5, Účasť na streleckej súťaži "O pohár riaditeľa OR PZ" v Spišskej Novej Vsi.
Termín: podľa propozícií                                                         Zodpovedný:

     Termíny jednotlivých akcií budú s predstihom upresňované na našej webovej stránke MO APVV.


      Dňa 15.3.2019 sa konala v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves členská schôdza MO APVV Spišská Nová Ves, na ktorej sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, ktorý členov vo svojom diskusnom príspevku oboznámil s aktuálnymi témami a celkovou činnosťou APVV. Pozvanie na schôdzu prijal aj primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za Zväz vojakov SR v SNV pán Ladislav Janíček.
     V rámci programu konania schôdze boli za záslužnú činnosť ocenení dvaja členovia APVV a to p. Štefan Maniak plaketou za zásluhy a rozvoj APVV a p. Peter Kresťanko čestným uznaním. Taktiež došlo aj k voľbe nového člena predsedníctva, ke p. Štefana Maniaka vo funkcii nahradil novozvolený JUDr. František Fabian. Celkovo sa schôdze zúčastnilo 45 členov a 4 hostia. Po schôdzi bolo podané občerstvenie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Predseda MO APVV Spišská Nová Ves oznamuje všetkým členom, že schôdza MO APVV sa bude konať dňa 15. marca 2019 o 13:00 h v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves. Poprosil by som všetkých členov o účasť, nakoľko na schôdzi sa budú odovzdávať členské známky, preto je potrebné doniesť aj členský preukaz s vložkou. Cena členskej známky je 14 eur a oproti minulému obdobiu sa nemení.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Dňa 26.3.2018 sa v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves konala výročná členská schôdza APVV Spišská Nová Ves za účasti prezidenta APVV SR JUDr. Christo Gluškova. Ako hosť prijal pozvanie aj primátor Spišskej Novej Vsi Mgr. Ján Volný. Počas občerstvenia, o ktoré sa postarali kolegovia z predsedníctva, si naši členovia podebatovali o rôznych veciach, nakoľko niektorí sa osobne stretnú iba na takýchto podujatiach. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO APVV Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Pohdradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov. Posedeli a podebatovali sme pri výbornom guláši, ktorý pripravili členovia predsedníctva našej MO, ktorým týmto patrí poďakovanie. Po poludňajšom dáždiku sa popoludní vyčasilo a na slnkom zaliatom amfiteátri si naši členovia s rodinami mohli vychutnať bohatý kultúrny program folklórnych súborov plný tanca a spevu. Verím, že všetci sme si užili pekne strávené nedeľné popoludnie. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


      Vážení kolegovia,
pri hlavnej stránke APVV SR bola vytvorená aj podstránka pre našu MO APVV Spišská Nová Ves, kde v rubrike "Oznamy a dokumenty" odteraz nájdete okrem plánu činnosti na nasledujúce obdobie aj všetky upresnené oznamy a správy o našej činnosti. Tieto oznamy sú aj na hlavnej stránke APVV, ale po uplynutí ich aktuálnosti budú z hlavnej stránky vymazané, ale na našej podstránke ostanú.
     Chceme vás touto formou aktuálne informovať o dianí našej MO APVV, aby sme mohli aspoň sčasti odbúrať pracné vypisovanie a doručovanie písomných pozvánok a takto sa dozviete aktuálne všetko o našich akciách. Z uvedených dôvodov vás všetkých, ktorí ste navštívili túto stránku alebo podstránku a čítate toto usmernenie prosím, aby ste mi oznámili, že či túto formou informovania považujete za dostatočnú a telefonicky alebo e-mailom mi dajte vedieť, kto z vás to využíva, aby sme mohli spracovať zoznam tých členov, ktorích stačí touto formou informovať a zoznam tých, ktorí nemajú prístup na internet a bude potrebné ich informovať naďalej písomne.
     Z hlavnej stránky APVV sa na našu podstránku dostanete nasledovne: Na ľavej strane obrazovky je zobrazené "HLAVNÉ MENU", kde na jeho konci na spodku zoznamu je položka "INFORMÁCIE MO", kliknutím na ňu sa zobrazí tabuľka s názvami jednotlivých organizácii, kliknutím na "SPIŠSKÁ NOVÁ VES" sa vám zobrazí naša podstránka. V jej vrchnej časti je okrem iného aj kolónka "OZNAMY a DOKUMENTY", kde najádete všetko potrebné.
     Ďakujem za pochopenie, ozývajte sa mi čo najskôr a informujte aj ostatných kolegov, s ktorími sa stretnete, aby sme to dali do poriadku čo najskôr. Ak by boli z vašej strany nejaké požiadavky alebo návrhy, napíšte alebo zavolajte, budem to tlmočiť predsedníctvu.
     Zdraví vás kolega Ondrej Šomšák, ktorý sa dobrovoľne podujal spravovať podklady na túto stránku. Kontakty na mňa: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0904 224360.

Ján Šandrej
predseda MO APVV Spišská Nová Ves


Plán činnosti MO APVV Spišská Nová Ves na rok 2018

     Naďalej vytvárať podmienky pre činnosť MO APVV, prostredníctvom ktorej  podporovať osobné stretnutia s aktívnym príslušníkmi  bezpečnostných zborov, čím podporovať výmenu profesionálnych skúsenosti a svojimi aktivitami sa snažiť o zlepšovanie vzťahov s civilným obyvateľstvom.  Za tým účelom:

a) Zúčastniť sa kladenia vencov organizovaných pri jednotlivých výročiach Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Krompachoch.
Termín: ako v texte                                                             Zodpovedný: predseda

b)   Zorganizovať spoločenské posedenie členov Miestnej organizácie APVV s rodinnými príslušníkmi v Spišskom Podhradí.
Termín: september 2018                                                      Zodpovedný: predseda

c)   Zabezpečiť účasť  družstva na VII. ročníku krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV Košického kraja vo varení guláša v Košiciach dňa 22.6.2018.
Termín: ako v texte                                                             Zodpovedný: predseda

d)   Zorganizovať súťaž členov Miestnej organizácie APVV v streľbe z krátkych guľových zbraní.
Termín: október  2018                                                         Zodpovedný: predseda

e)   Zorganizovať výlet podľa požiadaviek členov Miestnej organizácie APVV
Termín: po dohode                                                              Zodpovedný: predseda

f)    Zúčastniť sa streleckej súťaže organizovanej OR PZ v Spišskej Novej Vsi o pohár riaditeľa OR PZ.
Termín: podľa propozícii organizátora                                    Zodpovedný: predseda

g)   Zúčastniť sa krajskej súťaže v nohejbale trojčlenných družstiev organizovaných OO PZ Krompachy o memoriál Dušana Slezáka.
Termín: podľa propozícii organizátora                                    Zodpovedný: predseda

h)   Zorganizovať jednodňový zájazd do Poľska.
Termín: september 2018                                                      Zodpovedný: predseda

i)    Zorganizovať stretnutie a ochutnávku vín v Krompachoch.
Termín: september 2018                                                     Zodpovedný: predseda