Ing. Peter Koška, zomrel 30. júna 2018, parte

Jozef Bernáth, zomrel 27. júna 2018, parte

Rastislav Náhlik, zomrel 27. novembra 2017, parte

JUDr. Emil Uhlár, zomrel 27. októbra 2017, parte

Mgr. Vlasta Kobolková, zomrela 27. marca 2017, parte

JUDr. Ján Jonata, zomrel december 2015, parte

Miloš Lehotský, zomrel 17. októbra 2015, parte

Alexander Želinka, zomrel 30. septembra 2014, parte

JUDr. Vladimír Plačko, zomrel 27. júla 2014, parte

Ing. Miroslav Škopík, zomrel 17. mája 2014, parte

Gabriel Mikuš, zomrel 24. júla 2013, parte

Vladimír Mlátec, zomrel 11. mája 2013, parte

František Salajka, zomrel 25. novembra 2012, parte

Ing. Juraj Patura, zomrel 6. apríla 2012, parte

Ladislav Vanek, zomrel 16. apríla 2011, parte

Jozef Daniš, zomrel 24. marca 2011, parte