Vitajte v Miestnej organizácii APVV Ružomberok !

     Miestna organizácia APVV Ružomberok  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 10. januára 2007, kde bolo prítomných 39 členov a za predsedu bol zvolený Peter Tekeljak. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 20. 1. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Jaromír Pavlík, podpredseda Ladislav Bačkor, člen predsedníctva Peter Gazdica a revízor Tibor Mataj. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 46  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Ružomberku, 034 01 Ružomberok, Námestie Slobody 2, tel.: 0961 48 3101
OO PZ Ružomberok, 934 01 Ružomberok, Námestie A. Hlinku 54, tel.: 0961
48 3705
OO PZ Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada, Korytnická 550, tel.: 0961 48 3905
OO PZ Liptovská Teplá, 034 83 Liptovská Teplá, Na kamenci 71, tel.: 0961 48 3805