Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bardejov ! 

     Miestna organizácia APVV Bardejov vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 19. apríla 2007 v zasadacej miestnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove, za prítomnosti 25 členov.
     Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný člen prezídia APVV JUDr. Hristo Gluškov.
     Za predsedu bol zvolený JUDr. Vladimír Filipovič, za podpredsedu JUDr. Ján Šesták a za pokladníka Jaroslav Rešetár. MO APVV Bardejov združovala členov z okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Po preregistrovaní 43 členov do novovzniknutých MO APVV, Stropkov 7.2.2014 a Svidník 26.3.2014, MO APVV Bardejov k 1.4.2014 evidovala 63 členov. K 1.1.2018 MO APVV Bardejov eviduje 69 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ Bardejov, Partizánska 42, 08501 Bardejov, 0961 84 1111
OO PZ Bardejov, Hurbanova 16, 08501 Bardejov, 0961 84 3705
OO PZ Kurov, Kurov 91, 08604 Kružľovská Huta, 0961 84 3952
OO PZ Raslavice, Kopčákova 1, 08641 Raslavice, 0961 84 3985