Vitajte v Miestnej organizácii APVV Žilina !

     Miestna organizácia APVV Žilina vznikla na ustanovujúcej schôdzi 11. januára 2007, kde bolo prítomných 37 členov a za predsedu bol zvolený Jozef Kubeš. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 9. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Peter Tichý, podpredseda Viliam Sypták,  členovia predsedníctva Jozef Kubeš, Mgr. Ján Sagan, JUDr. Ján Jombík a revízor Mgr. Jaroslav Linet. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 212.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

KR PZ v Žiline, 010 75 Žilina, Starohájska 3, tel.: 0961 40 1111
OR PZ v Žiline, 010 75 Žilina, Kuzmányho 26, tel.: 0961
40 3101
OO PZ Žilina - východ, 010 08 Žilina, Obchodná 3, tel.: 0961
40 3745
OO PZ Žilina - západ, 010 75 Žilina, Kuzmányho 26, tel.: 0961 40 3705
OO PZ Žilina - okolie, 010 01 Žilina, Kysucká cesta 8212/16A, tel.: 0961 40 3815
OO PZ Bytča, 014 18 Bytča, 1. mája, tel.: 0961
40 3805
OO PZ Rajec, 015 01 Rajec, nám. SNP 2, tel.: 0961 40 3905
OO PZ Terchová, 013 06 Terchová, Školská 90, tel.: 0961 4
0 3955