Vitajte v Miestnej organizácii APVV Topoľčany !

     Miestna organizácia APVV Topoľčany vznikla na ustanovujúcej schôdzi 4. mája 2006, kde bolo prítomných 35 členov a za predsedu bol zvolený Ing. Bruno Jendrál. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 22. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Anton Čerešňák, podpredseda JUDr. Ivan Ďurík,  člen predsedníctva Jozef Molnár, Daniela Laššová, Peter Vojtko a revízor Ing. Benjamín Klenko. Celkový počet členov odvtedy narástol a k 31. 12. 2018 bol 108.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Topoľčanoch, 955 01 Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738/1, tel.: 0961 35 1111
OO PZ Topoľčany, 955 01 Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738/1, tel.: 0961
35 3075
OO PZ Nitrianska Blatnica, 956 05 Nitrianska Blatnica, N. Blatnica 281, tel.: 0961 35 3811