2021

Členská schôdza 2021
Dňa 26.7.2021 sa v príjemnom prostredí hotela Čingov na Čingove konala riadna členská schôdza APVV Spišská Nová Ves, kde bola bilancovaná doterajšia činnosť APVV za predošlé obdobie. Ako hostia brali účasť prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ Spišská Nová Ves plk. JUDr. Jaroslav Dulík a za zväz vojakov vo výslužbe p. Ján Dulaj. Bolo zvolené aj nové predsedníctvo na ďalšie obdobie v zložení predseda JUDr. František Fabian, podpredseda Vincent Matuňák, pokladník JUDr. Jozef Maričák a členovia Bc. František Spišák a Ondrej Šomšák. Za dlhoročnú prácu v APVV bol p. Jánovi Šandrejovi udelený titul "Čestného predsedu APVV". Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a pri dobrom guláši si členovia podebatovali a zaspomínali na časy svojej aktívnej služby a poinformovali sa navzájom o svojich aktivitách, nakoľko osobné stretnutia počas pandemických opatrení boli len sporadické.

2019

Stretnutie pri guláš
Dňa 30.6.2019 zorganizovali členovia predsedníctva APVV Spišská Nová Ves pri príležitosti "Spišských folklórnych slávností" stretnutie členov APVV s rodinami pri guláši na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí, kde sa všetci mali možnosť pri guláši a pivku v tento horúci slnečný deň dobre zabaviť pri družnej debate a ľudovej muzike, ktorá sa ozývala všade v okolí Spišského salaša a tak si všetci priaznivci folklóru a dobrého guláša prišli na svoje.


Členská schôdza 2019
Dňa 15.3.2019 sa konala v zasadačke OO PZ SNV členská schôdza MO Spišská Nová Ves, na ktorej sa zúčastnil aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov. Pozvanie prijali aj primátor mesta SNV Ing. Pavol Bečarik, riaditeľ OR PZ SNV plk.JUDr.Jaroslav Dulík a za Zväž vojakov SR v SNV p.Ladislav Janíček.

2018

Výročná členská schôdza
Dňa 26.3.2018 sa v zasadačke OO PZ Spišská Nová Ves konala výročná členská schôdza MO Spišská Nová Ves za účasti prezidenta APVV JUDr. Christa Gluškova.

Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2018 zorganizovala MO Spišská Nová Ves na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí stretnutie pri guláši, ktorého sa zúčastnilo 55 našich členov a rodinných príslušníkov.

2014

Členská schôdza 2014

2011

Členská schôdza 2011

2009

Putovný pohár riaditeľa OR PZ v Spišskej Novej Vsi
13.11.2009 - strelecká súťaž ozbrojených zložiek Spiša o putovný pohár okresného riaditeľa PZ v Spišskej Novej Vsi.