V dňoch 23. - 25. septembra 2020 sa konal XV. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici, ako najvyšší orgán občianského združenia, prerokoval nielen základné a rozhodujúce otázky, ale vzhľadom na ukončenie volebného obdobia, zvoli aj nové Prezídium na ďalšie štvorročné obdobie.
     Voľby rozhodli, že na volebné obdobie budú funkcie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe obsadené nasledovne:
 
 
JUDr. Hristo Gluškov
Prezident APVV
               
   
JUDr. Ján Štepanovský
Mgr. Ladislav Döme
1. viceprezident Viceprezident
               
       
JUDr. Milan Poliačik
JUDr. Juraj Pida Mgr. Róbert Peťko Bc. Milan Piroh
Člen prezídia Člen prezídia Člen prezídia Člen Prezídia
               
       
Mgr. Tibor Buček Ing. Ján Palárik Dušan Boršovský
Mgr. Branislav Kráľ
Pokladník Predseda revíznej komisie
Člen revíznej komisie
Člen revíznej komisie