V dňoch 23. - 25. septembra 2020 sa konal XV. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici, ako najvyšší orgán občianského združenia, prerokoval nielen základné a rozhodujúce otázky, ale vzhľadom na ukončenie volebného obdobia, zvoli aj nové Prezídium na ďalšie štvorročné obdobie.
     Voľby rozhodli, že na volebné obdobie budú funkcie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe obsadené nasledovne:
 
 
 
JUDr. Hristo Gluškov
Prezident APVV
                   
 
  Mgr. Ladislav Döme
1. viceprezident Viceprezident
                   
         
JUDr. Milan Poliačik JUDr. Jaroslav Tuleja
Mgr. Róbert Peťko Bc. Milan Piroh Radoslav Petráš
Člen prezídia Člen prezídia Člen prezídia Člen prezídia Člen prezídia
                   
           
  Mgr. Tibor Buček Ing. Ján Palárik Dušan Boršovský Mgr. Branislav Kráľ  
  Pokladník Predseda revíznej komisie Člen revíznej komisie Člen revíznej komisie