V dňoch 21. - 23. septembra 2016 sa konal XI. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici, ako najvyšší orgán občianského združenia, prerokoval nielen základné a rozhodujúce otázky, ale vzhľadom na ukončenie volebného obdobia, zvoli aj nové Prezídium na ďalšie štvorročné obdobie.
     Voľby rozhodli, že na volebné obdobie budú funkcie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe obsadené nasledovne:
 
 
JUDr. Hristo Gluškov
Prezident APVV
               
   
JUDr. Martin Sitiar Mgr. Ladislav Döme
1. viceprezident Viceprezident
               
       
JUDr. Ladislav Maličký JUDr. Juraj Pida Mgr. Róbert Peťko Bc. Milan Piroh
Člen prezídia Člen prezídia Člen prezídia Člen Prezídia
               
       
Mgr. Tibor Buček Ing. Ján Palárik Ing. Jozef Králič Gabriel Bittera
Pokladník Revízor Revízor Revízor