I. ročník súťaže "Guľáš majster"
Naša MO Moldava nad Bodvou dňa 28.9.2019 (sobota) od 10:00 h sa zúčastnila na pozvanie pani starostky a pána farára Galamboša, I. ročníka súťaže "GUĽÁŠ MAJSTER" vo varení guláša v obci Rudník, areál Krčma pod Dubom, kde našu MO reprezentovali ako šéfkuchár p.Juhás, členovia p.Konderla, p.Bito, p.Hronec. Naše družstvo prišli povzbudiť aj rodinný príslušníci ako aj členova našej MO, začo im srdečne ďakujem - p.Bito s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Stupák s manželkou, p.Lengyel s manželkou, p.Beňo, p.Šaga, p.Štefan Varga, p.Ján Tancár. Všetkých 12 družstiev srdečne privítala pani starostka a všetkým zúčastneným družstvám popriala veľa šťastia vo varení guľáša a o 11:00 h odštartovala varenie. Vyhodnotenie bolo o 15:00 h, prvé tri družstvá dostali pohár, ďalšie poradie nebolo zverejnené a zúčastnení dostali pamätnú medailu. O dobrú náladu sa starala miestna kapela. Pani starostke sme prisľúbili účasť aj na II. ročníku súťaže GUĽÁŠ MAJSTER.


Guláš párty
Predsedníctvo MO Moldava nad Bodvou dňa 3.8.2019 (v sobotu) uskutočnilo pre svojich členov ako aj rodinných príslušníkov "Guláš party", ktorá sa uskutočnila na dvore kultúrneho strediska (ako bolo bývalé kino) v Moldave nad Bodvou, ul. Hlavná 58 od 10:00 h. Guláš varil predseda MO APVV a na akcii sa zúčastnili p.Bito s manželkou, p.Kozák s manželkou, p.Varga Gabriel s manželkou a vnukom, p.Lengyel s manželkou, p.Konderla s manželkou, p.Bobro s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Župčán, Žakarovský, Kostúra, hostia páni Michal Kušnír zo spevokolu Moldava nad Bodvou, ktorý nám všetkým zanôtil, Vojtech Kaleja z Prešova, Michal Kešelák zo Spišskej Novej Vsi. Guláš sa vydaril a bol veľmi chutný. Pred gulášom sa podávali grilované klobásky a grilované bravčové mäso. Akcia sa vydarila a všetci konštatovali, že v takýchto akciách treba naďalej pokračovať.


V. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 8.7.2016 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Výsledky: 1. Michalovce, 2. Moldava nad Bodvou, 3. Rožňava, 4.-6. Kráľovských Chlmec, Košice, Spišská Nová Ves

Výlet do obce Hejce
Dňa 16.5.2015 sa uskutočnil jednodňový výlet do MR do obce Hejce, kde na počesť tragicky zomrelých vojakov si členovia a rodinný príslušníci uctili pamiatku zapálením sviečok a položením venca na pomník.

Členská schôdza
Dňa 13.2.2015 sa konala v penzióne Bodva členská schôdza. Na schôdzi boli prítomní pozvaní hostia - starosta obce Cestice Ing. Róbert Grešo a viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

Guláš párty
Dňa 21.11.2014 v čase od 14:00 hod. MO APVV Moldava nad Bodvou organizovala "Guláš párty" vo vyhriatej miestnosti v Športcentrum aréne pod kopcom v Moldave n/B. O chutný guláš sa postarali páni Václav Zalcer šéfkuchár ako aj Marián Šaga, Ladislav Hronec a Jozef Kostura.

Klobásový festival
Dňa 8.11.2014 sa naše družstvo v zložení Gejza Konderla, Václav Zalcer a Marián Šaga zúčastnilo súťaže vo výrobe klobás v Amfiteátri Moldava nad Bodvou. Súťaže sa zúčastnilo 26 družstiev, naše družstvo obsadilo krásne 2 miesto, za čo bolo odmenené diplomom a darčekovým košom.

Členská schôdza
Dňa 17.1.2014 v čase od 13:30 hod. v priestoroch Penziónu Bodva sa konala členská schôdza.

Guláš párty
Dňa 19.10.2013 sa na farme Čajkovský v Moldave nad Bodvou organizovala Guláš párty členov MO a ich rodinných príslušníkov.

Členská schôdza
Dňa 15.2.2013 v čase o 13:30 hod. sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou.