2024

Členská schôdza 2024 a bowling
Dňa 16.2.2024 o 15:00 h v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 24 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhral pan Tóth Ladislav 2. miesto získal p. Fedák Martin a 3. miesto získal  p. Peter Petho.

2023

Guláš párty
Predsedníctvo MO APVV Moldava nad Bodvou dňa 16.9.2023 (v sobotu) uskutočnilo pre svojich členov ako aj rodinných príslušníkov „Guláš party“, ktorá sa uskutočnila MR rekreačná vodná nádrž Rakaca neďaleko obci Szalonnana od 10:00 h. Guláš varil p. Zalcer s manželkou, prítomným guláš veľmi chutil  pred gulášom sa podávali grilované klobásky a grilované bravčové mäso. Akcia sa vydarila a všetci konštatovali, že v takýchto akciách treba naďalej pokračovať.

Členská schôdza 2023
Dňa 24.3.2023 o 15:00 hod. v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 22 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhral pan Štark 2. miesto získal p. Juhás a 3. miesto získala p. Hronecová.

2022

Členská schôdza 2022
Dňa 25.3.2022 o 15:00 hod. v K5 bowling klube, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou, ktorú viedol predseda MO p. Gejza Konderla. Na schôdzi sa zúčastnilo 15 členov, jubilantom boli odovzdané pamätné listy ako aj vecné dary. Po skončení schôdzi nasledovalo spoločenské posedenie spojene s turnajom v bowlingu, ktorého sa zúčastnili aj manželky. Turnaj vyhrala pani Hronecová, 2 miesto získal p. Žakarovský a 3 miesto získal p. Kovesdi.

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 14.2.2020 o 14:00 h v penzióne Bodva, ul. Školská č. 5, Moldava nad Bodvou sa konala členská schôdza, kde predseda MO APVV p. Konderla privítal všetkých členov v počte 32, ktorí schválili program členskej schôdze. Predseda predniesol správu o činnosti MO APVV za r. 2019 a vyhodnotil plnenie úloh z poslednej členskej schôdze a oboznámil členov o XIV. kongrese APVV. Následne pokladník p. Bito predniesol správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v r. 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020, p. Kostúra revízor MO APVV predniesol revíznu správu a pán Fazekas správu o stave členskej základne. Následne boli ocenení jubilanti a to pamätnými listmi p. Benco pri príležitosti 70. výročia narodenia, p. Šaga pri príležitosti 65. výročia narodenín, p. Konderla pri príležitosti 60. výročia narodenín, Ing. Zselenák pri príležitosti 50. výročia narodenín. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh plánu činnosti na r. 2020 a uznesenie z členskej schôdze, ktorú všetci členovia schválili. Predseda poďakoval všetkým členom za účasť na členskej schôdzi a poprial všetkým veľa zdravia a rodinnej pohody a pozval zúčastnených na spoločenské posedenie, ktoré nasledovalo po členskej schôdzi.

2019

Vianočný turnaj v bowlingu
Predsedníctvo MO Moldava nad Bodvou dňa 14.12.2019 o 15:00 h zorganizovalo pre svojich členov a rodinných príslušníkov koncoročné priateľské posedenie spojené s vianočným turnajom v bowlingu v K-5 Bowling clube, Nám. Ľudovíta Štúra 5, Moldava nad Bodvou. Na uvedenej akcii za zúčastnili p. Bito s manželkou, p. Lengyel s manželkou, p. Hronec s manželkou, p. Juhás s manželkou, p. Kostura, p. Bozogáň, p. Konderla s manželkou, p. Župčan, p. Szopko, p. Benco a iní. Vianočný turnaj v bowlingu vyhral p. Juhás, na druhom mieste sa umiestnil p. Lengyel a na treťom sa umiestnila p. Hronecová. Všetkým trom boli odovzdané poháre.


I. ročník súťaže "Guľáš majster"
Naša MO Moldava nad Bodvou dňa 28.9.2019 (sobota) od 10:00 h sa zúčastnila na pozvanie pani starostky a pána farára Galamboša, I. ročníka súťaže "GUĽÁŠ MAJSTER" vo varení guláša v obci Rudník, areál Krčma pod Dubom, kde našu MO reprezentovali ako šéfkuchár p.Juhás, členovia p.Konderla, p.Bito, p.Hronec. Naše družstvo prišli povzbudiť aj rodinný príslušníci ako aj členova našej MO, začo im srdečne ďakujem - p.Bito s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Stupák s manželkou, p.Lengyel s manželkou, p.Beňo, p.Šaga, p.Štefan Varga, p.Ján Tancár. Všetkých 12 družstiev srdečne privítala pani starostka a všetkým zúčastneným družstvám popriala veľa šťastia vo varení guľáša a o 11:00 h odštartovala varenie. Vyhodnotenie bolo o 15:00 h, prvé tri družstvá dostali pohár, ďalšie poradie nebolo zverejnené a zúčastnení dostali pamätnú medailu. O dobrú náladu sa starala miestna kapela. Pani starostke sme prisľúbili účasť aj na II. ročníku súťaže GUĽÁŠ MAJSTER.


Guláš párty
Predsedníctvo MO Moldava nad Bodvou dňa 3.8.2019 (v sobotu) uskutočnilo pre svojich členov ako aj rodinných príslušníkov "Guláš party", ktorá sa uskutočnila na dvore kultúrneho strediska (ako bolo bývalé kino) v Moldave nad Bodvou, ul. Hlavná 58 od 10:00 h. Guláš varil predseda MO APVV a na akcii sa zúčastnili p.Bito s manželkou, p.Kozák s manželkou, p.Varga Gabriel s manželkou a vnukom, p.Lengyel s manželkou, p.Konderla s manželkou, p.Bobro s manželkou, p.Hronec s manželkou a dcérkou, p.Župčán, Žakarovský, Kostúra, hostia páni Michal Kušnír zo spevokolu Moldava nad Bodvou, ktorý nám všetkým zanôtil, Vojtech Kaleja z Prešova, Michal Kešelák zo Spišskej Novej Vsi. Guláš sa vydaril a bol veľmi chutný. Pred gulášom sa podávali grilované klobásky a grilované bravčové mäso. Akcia sa vydarila a všetci konštatovali, že v takýchto akciách treba naďalej pokračovať.

2016

V. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 8.7.2016 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Výsledky: 1. Michalovce, 2. Moldava nad Bodvou, 3. Rožňava, 4.-6. Kráľovských Chlmec, Košice, Spišská Nová Ves

2015

Výlet do obce Hejce
Dňa 16.5.2015 sa uskutočnil jednodňový výlet do MR do obce Hejce, kde na počesť tragicky zomrelých vojakov si členovia a rodinný príslušníci uctili pamiatku zapálením sviečok a položením venca na pomník.

Členská schôdza
Dňa 13.2.2015 sa konala v penzióne Bodva členská schôdza. Na schôdzi boli prítomní pozvaní hostia - starosta obce Cestice Ing. Róbert Grešo a viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

2014

Guláš párty
Dňa 21.11.2014 v čase od 14:00 hod. MO APVV Moldava nad Bodvou organizovala "Guláš párty" vo vyhriatej miestnosti v Športcentrum aréne pod kopcom v Moldave n/B. O chutný guláš sa postarali páni Václav Zalcer šéfkuchár ako aj Marián Šaga, Ladislav Hronec a Jozef Kostura.

Klobásový festival
Dňa 8.11.2014 sa naše družstvo v zložení Gejza Konderla, Václav Zalcer a Marián Šaga zúčastnilo súťaže vo výrobe klobás v Amfiteátri Moldava nad Bodvou. Súťaže sa zúčastnilo 26 družstiev, naše družstvo obsadilo krásne 2 miesto, za čo bolo odmenené diplomom a darčekovým košom.

Členská schôdza
Dňa 17.1.2014 v čase od 13:30 hod. v priestoroch Penziónu Bodva sa konala členská schôdza.

2013

Guláš párty
Dňa 19.10.2013 sa na farme Čajkovský v Moldave nad Bodvou organizovala Guláš párty členov MO a ich rodinných príslušníkov.

Členská schôdza
Dňa 15.2.2013 v čase o 13:30 hod. sa konala členská schôdza MO APVV Moldava nad Bodvou.