2016

II. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 1.7.2016 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí II. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Výsledky: 1. Stará Ľubovňa, 2. Poprad, 3, Prešov, 4. Bardejov.

2011

Medzinárodné stretnutie vo Vyšných Ružbachoch
Dňa 20.5.2011 na pozvanie MO APVV sa konalo spoločné stretnutie Zwiazu Bylych Žolnierzzy Zavodowych i Oficierow Rezervy Wojska Polskego a Stoearzyszenia Emeritov i Rencistow Policajnych Policie Nowy Sacz vo Vyšných Ružbachoch.

2010

MO APVV Stará Ľubovňa
Dňa 3.9.2010 sa členovia MO Stará Ľubovňa na pozvanie SEiRP zúčastnili osláv XX. výročia vzniku SEiRP v Poľsku.

MO APVV Stará Ľubovňa
Dňa 29.5.2010 boli pozvaní členovia MO APVV v Starej Ľubovni poľskými príslušníkmi Zwiazku Bylych Zolnierzuv Zawodovych i Oficerow Rezerwy vojska Polskiego Nowy Sacz pri príležitosti 25 rokov založenia organizácie.