Pavol Radena zomrel 21. júna 2020 parte
Vladimír Graždiel zomrel 21. februára 2020  
Jozef Juríček zomrel 7. augusta 2019  
Jaroslav Petráš zomrel 25. mája 2017  
Jozef Paluch zomrel 18. marca 2017 parte
Koloman Palenčár zomrel 14. novembra 2015 parte
Vladimír Šúlek zomrel 9. januára 2014 parte
Ján Badžgoň zomrel 17. marca 2013  
Jozef Guziniak zomrel 20. marca 2012  
Miroslav Doblej zomrel 21. februára 2012  
Milan Medvecký zomrel 26. okóbra 2011  
RSDr. Alfonz Paračka zomrel 23. marca 2011 parte
Ján Reves zomrel v roku 2009  
Ján Hanula zomrel v roku 2008