So zármutkom oznamujeme, že pri výkone služobných povinností prišiel pri dopravnej nehode o život príslušník ZVaJS. Bližšie informácie tu . Posledná rozlúčka sa bude konať 29. augusta 2021 o 15:00 h na verejnom cintoríne Veľké Uľany.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


 
     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, oznamujem Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie na celom území SR, členskú schôdzu neplánujeme ! O termíne členskej schôdze budete informovaní prostredníctvom web stránky APVV a každému členovi bude zaslaná informácia na adresu aj s programom členskej schôdze.
     Členský príspevok na rok 2021 vo výške 14,- € je možné uhradiť na číslo účtu - IBAN: SK84 8330 0000 0028 0195 1833, do správy pre prijímateľa uveďte číslo preukazu, meno a priezvisko člena MO APVV. Ak platíte za iného člena, tiež uveďte číslo jeho preukazu, meno a priezvisko. Pokiaľ by úhradu členského príspevku nebolo možné zrealizovať prevodom, prosím, kontaktuje ma na mobile 0948 421 431. Známka a propagačný materiál Vám budú doručené dodatočne. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, informujem Vás, že predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie Ing. Marta Urbanová podľa článku 4 ods. 3 písm. a) Stanov APVV ma splnomocnila výkonom funkcie predsedu a to v plnom rozsahu jeho práv a povinností ustanovených Stanovami APVV, ostatnými rozhodnutiami a smernicami APVV. Kontaktné údaje na moju osobu nájdete tu.

Imrich Holocsi
podpredseda splnomocnený na zastupovanie v plnom rozsahu
MO APVV Bratislava mesto a okolie


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
 
     Predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2020 o 16:00 h v priestoroch "Jedáleň na Družstve", Domove role č. 71, Bratislava. Svoju účasť potvrďte sms správou v znení "ÁNO" alebo "NIE" na mobil 0905 192345.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné záležitosti a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Bratislava mesto a okolie za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami MO za rok 2019.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO za rok 2019.
6, Správa o stave členskej základne MO APVV Bratislava mesto a okolie.
7, Odovzdanie preukazov novým členom a privítanie preregistrovaných členov.
8, Návrh plánu činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2020.
9, Návrh rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020.
10, Diskusia.
11, Návrh uznesenia a prijatie uznesenia.
12, Záver a spoločenské posedenie s občerstvením.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie Ťa srdečne pozýva na "gulášpárty" na poľovnícku chatu v obci Jelka dňa 29. júna 2019. Príchod na poľovnícku chatu je ľubovoľný v dopoludňajších hodinách. Guláš sa bude vydávať od 12:00 h až do doby, kým sa neminie. Od 15:00 h sa bude vydávať pečené mäso. O občerstvenie (káva, nealko, pivo, víno a podobne) je postarané. Uvítame, keď si chcete prilepšiť, môžete si doniesť z vlastných zdrojov - slané, sladké či iné maškrty. Počasie nemáme objednané, ale akcia sa uskutoční za každého počasia.
     Upozorňujem tých členov APVV, ktorí na túto spoločenskú akciu prídu po prvýkrát a nepoznajú trasu a mieste, kde sa nachádza poľovnícka chata, aby sa informovali u podpredsedu organizácie Imricha Holicsiho, mobil: 0948 421431.
     Členovia APVV majú účasť bezplatnú, ostatní hostia príspevok za účasť - vstupné 5,- €/osoba. Deti zdarma.
     Zároveň žiadam členov APVV, ktorí sa na tejto spoločenskej akcii chcú zúčastniť, aby oznámili svoju účasť a aj účasť rodinných príslušníkov telefonicky, sms-kou alebo e-mailom predsedníčke: Ing. Marte Urbanovej, mobil: 0905 192345 alebo podpredsedovi Imrichovi Holocsimu, mobil: 0948 421431, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.najneskôr do 10. júna 2019.
     Z organizačných dôvodov je nutné oznámiť aj neúčasť. Stačí slovo - nezúčastním sa. Prosíme, rešpektujte tieto pokyny.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie