V piatok dňa 21.6.2024 zorganizovalo predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto stretnutie jej členov v bratislavskej Botanickej záhrade. Stretli sme sa pred jej vchodom, porozprávali a prešli vychádzkovým tempom po pekných miestach v pestovanej prírode. Bolo čo pozerať. Ďalšia prechádzka bola ku Karloveskému ramenu a na nábrežie Dunaja. Akciu sme zakončili návštevou cintorína starého Podhradia, nazreli sme aj do Židovského cintorína. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Pre členov, ktorí preferujú aktívnejší pohyb a chôdzu sme naplánovali dňa 20.6.2024 turistickú akciu. Záujem bol síce slabší, ale bola to lastovička v našich turistických aktivitách. Pravdepodobne členov odradila nutnosť skorého vstávania na vlak ....no našli sa piati záujemcovia, ktorí navštívili Manínsku a Kostoleckú tiesňavu, Partizánsku jaskyňu a niekoľko úžasných výhľadov z Veľkého Manína. Trasa bola dlhá 13,5 km, prevýšenie 745 m. Začínalo sa v Považskej Teplej, po príchode vlakom z Bratislavy o 5,55 hod rýchlikom R701 do Považskej Bystrice s prestupom na osobák do Trenčianskej Teplej. Po ceste sa prešlo k Manínskej a Kostoleckej tiesňave, neskôr sa začala náročnejšia časť túry - stúpanie na Veľký Manín k Partizánskej jaskyni a s výhľadom na severnej a severovýchodnej strane Manína. Pri zostupe bol výnimočne pekný výhľad na mohutné skalné okno a niekoľko mimoriadnych výhľadov na Malú Fatru, Súľovské skaly a Považie. Ukončenie bolo dole v bufete a potom už len autobusom do Považskej Bystrice. Počasíčko sa vyznamenalo, nebolo teplo ani nepršalo, ideálne na turistiku. Veríme, že ďalšej turistickej akcie sa zúčastní väčší počet záujemcov našej MO. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Dňa 20.6.2024 zorganizovala MO APVV Bratislava mesto a okolie pre svojich členov návštevu Múzea Polície v Bratislave na Gunduličovej ulici. V rámci prehliadky stálej expozície nám bola poskytnutá špecializovaná odborná prednáška zameraná na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. Aj napriek tomu, že podaktorí alebo viacerí pracovali dlhé roky v ozbrojených zložkách si radi vypočuli túto zaujímavú prednášku. Stála expozícia múzea sa členila do troch základných častí:
- História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
- Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
- Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.
V záverečnej časti múzea bolo inscenované miesto trestného činu. V rámci ďalšieho voľného programu po skončení prehliadky múzea sa členovia APVV rozhodli ešte pre prehliadku Prezidentskej záhrady a na záver pre posedenie na terase so sviežim občerstvením. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční dňa 12. marca 2024 (utorok) o 16.00 h (prezentácia od 15:30 h) v priestoroch reštaurácie TRYSKÁČ, Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice (mapa pozri tu ).

Program členskej schôdze 2024:

1, Otvorenie ČS, privítanie členov a prítomných hostí, organizačné otázky a schválenie programu;
2, Voľba návrhovej komisie; určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
3, Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia ostatnej ČS;
4,
Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2023;
5,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2023;
6,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024;
7,
Správa revízora o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023;
8,
Informácia z XVIII. Kongresu APVV 2023;
9,
Návrh plánu činnosti na rok 2024;
10,
Príhovor hostí;
11,
Diskusia;
12,
Záver - návrh a prijatie uznesenia z ČS;
13,
Spoločenské posedenie s občerstvením.

     Záväznú ÚČASŤ na členskej schôdzi Vás žiadam POTVRDIŤ najneskôr do konca februára (29.02.2024) z dôvodu včasnej rezervácie počtu miest a občerstvenia pre členov APVV. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.

1, e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2, SMS, whatsapp: 0911/53 67 88 (Ing. Maťa Flešková - pokladník MO17)... uviesť: meno - zúčastním sa (alebo meno – nezúčastním) sa ČS24 (uprednostňujem SMS, príp. whatsapp)
3,
písomne:  JUDr. Mikuláš Pinnel, Svätoplukova 1022/11, 903 01 Senec (predseda MO17)

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna. Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime na mieste, ak si so sebou prinesiete
1,
farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2,
Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3,
vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“
    
Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu). Preukaz s neaktuálnou adresou odovzdáte k výmene  APVV.
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť. Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS bude včas zaslaná každému členovi MO17 na jeho zaregistrovanú emailovú adresu.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie,
chceme vám srdečne poďakovať za účasť na našom predvianočnom stretnutí dňa 1.12.2023, kedy sme mali možnosť spoločne stráviť čas v príjemnej atmosfére a posilniť naše vzťahy. Stretnutie nám poskytlo príležitosť pripomenúť si staré príbehy, zasmiať sa a vytvoriť nové spomienky popri tónoch vianočných melódií.
     Naše stretnutie bolo obohatené o chutnú kapustnicu, pečené mäsko a kuracie stehná, ktoré ste si mohli dopriať spolu s výborným vínkom a osviežujúcimi nealkoholickými nápojmi. Rozhovory nám spríjemnila aj kávička s klasickými zákuskami, čo ešte umocnilo radosť z našej vzájomnej spoločnosti.
     Na programe nechýbal ani výber členského príspevku na rok 2024, rozdávanie publikácie APVV spolu s vianočnými pozdravmi a celoročnými kalendárikmi jednotlivým členom MO APVV Bratislava mesto a okolie. Veríme, že tento malý darček vám bude každý deň pripomínať našu spoločnú solidaritu a jednotu, a tiež že ste si užili nielen chuťové potešenie ale akcia bola pre Vás aj nezabudnuteľným zážitkom príjemného spoločenstva.
     Ešte raz ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia v budúcnosti.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Vážení členovia registrovaní v MO APVV BRATISLAVA MESTO A OKOLIE,
viem, že sa Vám ani veriť nechce, že prešiel jeden rok od vtedy, čo ste naposledy čítali oznam o úhrade členského príspevku. Tento krát je to na rok 2024 a to vo výške okrúhlych 20€ (tak si ho odsúhlasili členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie na ČS 2023 dňa 16.3.2023). Uhradiť je ho možné na číslo účtu IBAN  SK52  6500  0000  0036  5118  0395 (v správe pre prijímateľa uviesť meno za koho je uhrádzané).
     Ak máte záujem o zaslanie členskej známky POŠTOU, môžete na vyššie uvedený účet uhradiť sumu 22,50€ a členská známka 2024 Vám bude zaslaná poštou na adresu (pre istotu ju radšej uveďte v poznámke pre prijímateľa). Známka bude doručená poštou k poslednému dňu v mesiaci kedy bola uhradená na účet.
     Členovia, ktorí uhradia len členský príspevok bez poštovného si dohodnú spôsob a termín vydania členskej známky emailom/SMS/whats  alebo telefonicky u pokladníka MO Ing. Fleškovej, tel.: 0911/536788. Zároveň upozorňujem na povinnosť člena v zmysle Stanov APVV  čl.9, ods. 2, písm.c) bezodkladne nahlásiť predsedovi MO zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena (adresa, tel. kontakt, email).
     V prípade otázok resp. ďalších informácií kontaktujte členov MO APVV Bratislava mesto a okolie:
JUDr. Mikuláš PINNEL - predseda MO 0905 32 98 34
Ing. Marta FLEŠKOVÁ - pokladník MO 0911 53 67 88

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, ktorí sa rozhodli dňa 24.11.2023 prísť do BNC (bowlingového národného centra), aby tam strávili príjemné športové popoludnie pri piatkovom bowlingovom turnaji určite neoľutovali.
     Turnaj organizovaný MO APVV BMaO sa stretol s veľkým úspechom a záujmom zo strany 30 hráčov zaradených do 6 súťažných družstiev. Atmosféra v športovej hale bola naplnená očakávaním a radosťou, ktorú priniesol spoločný zážitok. Zápasilo sa s vášňou, no zároveň s fair play. Každý z hráčov bol odhodlaný ukázať svoje najlepšie stránky a získať ocenenie pre svoj tím ale i pre seba.
     Po napínavom zápase a vzrušujúcich momentoch sa konečne vyhlásili najlepší traja víťazi i najlepšie víťazné družstvo (výsledky viď foto TU ). Slávnostné odovzdávanie cien po skončení turnaja bolo spojené s krátkym posedením a občerstvením všetkých súťažiacich.
VYHODNOTENIE JEDNOTLIVCOV:  1.miesto MICHAL K., 2.miesto JAKUB M., 3.miesto MILAN T.
VYHODNOTENIE NAJLEPŠIEHO DRUŽSTVA:  dráha č.14 – OTO N., DADA N., MILAN T., JARKA Č., JARO Č.
    
Predseda MO APVV BAMaO JUDr. Mikuláš Pinnel vyjadril svoju radosť nad veľkým záujmom a účasťou na turnaji. "Sme potešení, že sa stretla táto skvelá skupina ľudí, ktorá si prišla zašportovať touto formou. Veríme, že toto podujatie posilnilo našu MO a že sa môžeme tešiť na ešte väčší záujem v budúcnosti. Bowlingový turnaj pripravený pre našich členov bol nielen súťažou, ale aj spoločenským podujatím, ktoré spojilo ľudí s láskou k tomuto športu".  Foto viď TU.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie pozýva všetkých svojich členov na koncoročné spoločenské posedenie pri Vianočnej kapustnici dňa 1. decembra 2023 so začiatkom o 16:00 h v JEDÁLNI PRI DRUŽSTVE, Domové role 71, Bratislava Ružinov. Bližšie info tu , mapka tu .

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     MO APVV Bratislava mesto a okolie pozýva svojich členov na bowlingový turnaj dňa 24. novembra 2023 (piatok) o 14:00 h v BNC (Bowlingové národné centrum), Turbínová 1, Bratislava. Bližšie informácie tu . Účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 16.11.2023 u pokladníka MO APVV Bratislava mesto a okolie Ing. Flešková 0911 536788 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (zároveň je možná i úhrada a vyzdvihnutie si členskej známky APVV na rok 2024).

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Dňa 20.-22.10.2023 zabezpečila MO APVV Bratislava mesto a okolie pre svojich členov jeden z ďalších výletov TOKAJ - kolíska vína pod sopkou, kedy sme nazreli do nezvyčajných túfových pivníc a ochutnali sme kúsok zo slovenského a maďarského regiónu Tokaj - víno ako Furmint, Muškát ale aj miestnu kuchyňu. Výlet sme zavŕšili návštevou jedinečných jaskynných kúpeľov v Miškolci. Hodnotenie nášho výletu výstižne opísal podpredseda našej MO JUDr. Maar (viď TU ) a zaujímavé foto nájdete vo fotogalérii.
     Uvedená akcia bola zabezpečená na podnet členov MO APVV Bratislava mesto a okolie, ktorí sa zúčastnili predošlých plánovaných aktivít, ako Baťov kanál alebo Posedenie v prírode pri guláši mimo plánu činnosti a bola plne financovaná z vlastných prostriedkov účastníkov zájazdu, teda nie z rozpočtu MO. Každý člen MO bol o konaní zájazdu informovaný prostredníctvom e-mailu. Link pre foto na googli tu.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Dňa 2.9.2023 sme úspešne a s početným záujmom našich členov a ich rodinných príslušníkov zrealizovali ďalšie podujatie našej MO APVV - posedenie v prírode pri guláši, ktorá bola aj v súlade s prijatým plánom činnosti pre tento rok.
     Stavili sme na skúsenosť z minulého roka a podujatie sme sa rozhodli uskutočniť opäť v „BUFETE PRI ROZHĽADNI“ vo Vrakunskom lesíku.
     Už ranné vstávanie veštilo, že nás okrem očakávaného stretnutia našich členov MO bude sprevádzať aj krásne slnečné počasie. Stretnutie otvoril tradičným, len jemu podobným príhovorom predseda našej MO APVV JUDr. Mikuláš Pinnel, ktorý po privítaní prítomných predniesol ponuku, čo sa na stretnutí bude podávať a ako bude celé stretnutie prebiehať.
     Od začiatku všetko zapadalo do seba, na čom mal zásluhu aj majiteľ zariadenia a jeho zohratý a precízny personál. Krátko povedané boli sme tam vítaní a na vysokej úrovni obsluhovaní. Za to patrí kolektívu „BUFETU PRI ROZHĽADNI“ naše poďakovanie.
     Stretnutie členov a ich rodinných príslušníkov prebiehalo v priateľskej atmosfére pri konzumácii pripraveného občerstvenia.
     Podával sa chutný guláš uvarený tradičným spôsobom v kotle vonku pred bufetom, k tomu tradične dobrý chlebík. K pivečku boli v ponuke dva druhy pagáčov. (jeden z druhov ako pozornosť predsedu MO APVV teplé a čerstvo upečené).
     Ak guláš náhodou našich členov nezasýtil, bola v ponuke ešte pečená alebo varená klobása s klasickými prílohami. Smäd členom uhasilo pivo Plzenský prazdroj 12°, 10°, Radegast, nealkoholické pivá Radler, minerálka a samozrejme kvalitná esspreso káva.
     Čas ubiehal a jeden z našich členov Mirko Medveď prekvapivo vytiahol z pod stola prinesenú gitaru. Koncert známych piesní 80 a 90 rokov z našej hudobnej scény milo prekvapil; pridali sa i ostatní členovia a zábava bola veselšia.
     Stretnutie sa stalo opäť motiváciou predsedníctva MO APVV k činnosti zabezpečiť i ďalšie aktivity pre našich členov.
     Hneď na posedení v prírode pri guláši dal predseda MO APVV  JUDr. Mikuláš Pinnel členom na zváženie ponuku, či uskutočniť v mesiaci október 3-dňový zájazd do Tokajskej oblasti a v krátkosti aj naznačil jeho program (návšteva Betliaru, mesta "Miskolc" v Maďarskej republike s ochutnávkou vína a ďalším zaujímavým programom). Očakáva sa len záujem členov.
     V závere stretnutia majiteľ zariadenia pozval našich členov APVV spolu s predsedníctvom na ďalšie plánované stretnutia s ponukou, že bufet je v pláne sa rozšíriť o nadstavbu a skvalitniť poskytované služby inovovaním ponuky menu na mieru.
     Záver len v krátkosti - vydarené podujatie s plnou spokojnosťou zúčastnených členov. Dovidenia priatelia a tešíme sa na ďalšie plánované stretnutia s Vami, ktoré máme v pláne činnosti. Členom, ktorí sa nemohli zúčastniť približujeme podujatie aspoň formou FOTO TU.

Za predsedníctvo: JUDr. Štefan Maar
podpredseda MO APVV BA mesto a okolie

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    K uvedenému oznamu MO APVV Bratislava mesto a okolie zo dňa 20.7.2023 o konaní jednodňového výletu PLAVBA PO BAŤOVOM KANÁLI dňa 19.8.2023 by sme radi pripojili reakciu (príspevok) jedného z účastníkov tohto zájazdu spolu s fotografiami:

„Som veľmi rád, že predsedníctvo MO APVV BMaO zaradilo do plánu činností na rok 2023 niečo, čo nebolo blízke z dosahu našich bydlísk a trošku oživilo a zatraktívnilo niečím nevšedným náš život na dôchodku. Jednodňový výlet „Plavba po Baťovom kanáli“ spolu s pestrým programom dňa 19.8.2023 bola tým dôkazom.
     Ak by som chcel byť stručný, tak by som ho opísal ako krásny neskutočne zaujímavý, pohodový, nevšedný a takmer neopakovateľný. Chcem Vám však povedať viac o spomínanom nezabudnuteľnom zážitku. Prišiel deň D a my sme sa stretli na dohodnutom zoradisku. Už skoré ráno veštilo, že bude pekné slnečné počasie, čo aj zotrvalo až do ukončenia zájazdu. Program bol veľmi dobre vyskladaný a sprevádzala nás dohodnutá sprievodkyňa. Všetko do seba náramne zapadalo. Po príchode do Veselí nad Moravou a presunu do Hvezdárne, sme si vypočuli prednášku a zaujímavosti od najpovolanejších pracovníkov (p. riaditeľ a jeho zástupca), ktorá dávala tušenie, že program začal veľmi pekne. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o našom vesmíre, ale bolo nám povedané, že do hvezdárne sa chodí po zotmení, náš program to však neobsahoval. Ale povďační sme boli aj za to, čo sme videli a počuli.
     V blízkom prístavisku sme nastúpili na výletnú loď s kapacitou viac ako 50 ľudí a spoločnou cca 2 hodinovou plavbou po kanáli a jeho plavebných komorách sme sa doplavili do mestečka Strážnice. Plavba bola zaujímavá.
     Po krátkej inštruktáži sprievodkyňou sme navštívili Skanzen  ľudovej moravskej dediny, ktorý sme opustili plný dojmov a s chuťou na obed v miestnej štýlovej reštaurácii s klasickým moravským vrabcom, k tomu pivko alebo minerálka. Aj to bol zážitok z prostredia reštaurácie, jej atmosféry a konzumu.
     Ďalším cieľom po výdatnom obede bola návšteva miestnych vinných sklepov, ako to Moraváci nazývajú a to bola čerešnička na torte. Po uvítaní nás prijal miestny pivničný majster, mimo iného Slovák pochádzajúci z Hlohovca. Jeho meno nie je podstatné. Tu nám predviedol skutočnú ochutnávku vín a aj s nádherným a vysoko odborným výkladom o pivnici, o Morave ako vinárskej oblasti, o histórii pivnice a mnoho ďalších zaujímavých informáciách, ktoré sme v nemom úžase počúvali a postupne ochutnávali  6 druhov vín. Atmosféra, aká tam bola to sa ani nedá opísať, to musí človek zažiť, aby to pochopil. Po ochutnávke sa rozvinula plodná a vysoko odborná diskusia a bolo cítiť, že naši členovia majú hlboké poznatky o víne a vinárstve. V tomto neformálnom „povídaní“, ako hovoria Moraváci sme prebrali celé české, slovenské vinárstva a aj svetové. A to čílske, austrálske a aj Novozélandské mali sme pocit, že ani neskončíme. Príspevkov bolo neúrekom a pivničný majster sa nám z gráciou venoval. Neskôr sme sa presunuli do reprezentačných miestností vinárstva, kde nám pripravili pekné a bohaté švédske stoly aj niečo na zapitie - vínko a vodu. Trošku sme si posedeli navzájom sa porozprávali, nakúpili sme si ponúkané vína a dali sme sa na cestu domov. Vodič autobusu bol v pohode a my s ním;  sprievodkyňa bola tak dobrá, že všetko klapalo na jednotku a vždy zasiahla len tam kde to bolo potrebné. Odviedla skvelú profesionálnu prácu a to sme aj ocenili.
     Na záver by som pridal len krátke konštatovanie. Všetci zúčastnení (36 osôb)  sa vyjadrili, že podobného zájazdu sa veľmi radi zúčastnia aj v budúcnosti. Tam prítomní členovia predsedníctva mali veľmi dobrý pocit z dobre vykonanej práce a neľutujú úsilie, ktoré bolo potrebné vynaložiť, aby sa zájazd uskutočnil. Kto sa nezúčastnil neuverí. Dovidenia nabudúce priatelia.
JUDr. Štefan Maár.“
Foto pre tých, ktorí sa zúčastnili ale i nezúčastnili: https://eu.zonerama.com/PeterSevcik/Photo/10243260/404078686?secret=656PBpEofd88J4PPK242r18gF a ešte tu.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    19. augusta 2023 - Plavba po Baťovom kanáli spojená s koštovkou vín, návštevou hvezdárne a skanzenu v Strážnici. To je akcia, ktorú na základe plánu činnosti na rok 2023 pripravilo predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie pre svojich členov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 4.8.2023 e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo mobil: 0911 536788 u pokladníka MO Ing. Fleškovej. Počet účastníkov je kapacitne obmedzený na 1 autobus. Bližšie info viď plagát tu . Informácia je zároveň zaslaná aj všetkým členom MO APVV Bratislava mesto a okolie do ich aktualizovaných e-mailových schránok.
     Teším sa na stretnutie s Vami.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Dňa 23.2.2023 o 14:00 h sa uskutočnil bowlingový turnaj, ktorý usporiadala MO APVV Bratislava mesto a okolie na základe Uznesenia z ČS 2022. Miestom konania bolo Bowlingové Národne centrum, Turbínová 1 Bratislava, ktoré poskytlo našim členom i rodinným príslušníkom výborné podmienky na profesionálnej úrovni. Pre súťažiacich bolo zabezpečené občerstvenie, rezervácia stolov, športová obuv a profesionálne bowlingové dráhy pre 20 súťažiacich MO.
     Všetkých zúčastnených na úvod privítal predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie JUDr. Mikuláš Pinnel, ktorý poprial súťažiacim pekný športový zážitok a oznámil rozdelenie do jednotlivých družstiev. Súťaž začala s veľkým športovým nasadením medzi jednotlivcami ako aj družstvami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky; samozrejme v rámci fair play.
     Po dvojhodinovom súťažnom maratóne boli predsedom MO APVV vyhlásené výsledky družstiev ako aj jednotlivcov (výsledky TU ). Na všetkých zúčastnených bolo vidieť nadšenie z hry i radosť zo stretnutia s  bývalými kolegami a priateľmi. Dobrý pocit zo stretnutia prevýšil nad bolesťou rúk a nôh, ktorá postihla telá športovcov amatérov. Všetkých prítomných mrzela slabšia účasť zo strany ostatných členov. Počas tohto športového podujatia bolo vyhotovených niekoľko fotografií ku spomienke (foto TU).
     Veľké poďakovanie patrí vedeniu MO APVV Bratislava mesto a okolie za zorganizovanie tohto skvelého športového podujatia, ktoré sa uskutočnilo v profesionálnom prostredí  BNC a prispeli tak k peknému športovému zážitku, počas ktorého sme sa všetci príjemne zabavili a porozprávali.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predseda MO APVV Bratislava  mesto a okolie (MO17) zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční dňa 16. marca 2023 (štvrtok) o 16.00 h (prezentácia od 15,30 hod.) v priestoroch reštaurácie TRYSKÁČ, Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice (mapa pozri tu ).

PROGRAM členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie ČS, privítanie členov a prítomných hostí, organizačné otázky a schválenie programu;
2, Voľba návrhovej komisie; určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia ostatnej ČS;
4,
Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2022;
5,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2022;
6,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023 a návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2024;
7,
Odovzdanie ocenení členom MO17;
8,
Správa revízora o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022;
9,
Informácia z XVII. Kongresu APVV 2022;
10,
Návrh plánu činnosti na rok 2023;
11,
Príhovor hostí;
12,
Diskusia;
13,
Záver - návrh a prijatie uznesenia z ČS;
14, Spoločenské posedenie s občerstvením.

     Záväznú ÚČASŤ na členskej schôdzi Vás žiadam POTVRDIŤ najneskôr do 06.03.2023 (max. 09.03.2023) z dôvodu včasného organizačného zabezpečenia ČS 2023 a občerstvenia:
- e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- SMS, whatsapp: 0911 536788 (Ing. Maťa Flešková - pokladník)... uviesť: meno - zúčastním sa (alebo meno – nezúčastním) sa ČS 2023 (uprednostňujem SMS, príp. whatsapp)
- písomne: JUDr. Mikuláš Pinnel, Svätoplukova 1022/11, 903 01 Senec (predseda MO)

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna. Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime, ak si so sebou prinesiete:
1,
farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2,
Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3,
vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“

     Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu).
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť.
     Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS je zaslaná každému členovi na jeho zaregistrovanú emailovú adresu.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


   Dňa 26. novembra 2022 sme obnovili možnosť stretávania sa našich členov MO APVV Bratislava mesto a okolie na plánovaných akciách. POSEDENIE v prírode pri guláši bolo starostlivo pripravované na zasadnutí predsedníctva a sme radi, že sa uskutočnilo podľa vyjadrenia viacerých na čarovnom mieste Vrakunského lesíka v Bufete pri Rozhľadni.
     Napriek tomu, že je už takmer neskorá jeseň a ani počasie nie je možné očakávať  podľa želaní, predsa sa na nás usmialo slniečko. Aj táto malá skutočnosť prispela k tomu, že akcia bola veľmi úspešná, čo uznanlivo potvrdilo aj jej 70 účastníkov. Strach zo zimy sa rozplynul v útulnom bufetíku, ktorého vonkajšie priestory boli prekryte priehľadnými plachtami pre terasy a chránili nás pred vetrom a zimou.
     Posedenie neformálne otvoril predseda MO JUDr. Pinnel, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom posedenia. Menučko skvelého gulášu vareného pod holým nebom podávaného s chlebíkom dopĺňal alko a nealko punč, varené vínko a pečená klobása i pagáče. Atmosféru interiéru spríjemňovala nevtieravá muzika.
     Organizačne sa o všetko postarali členovia nášho predsedníctva v spolupráci s majiteľom bufetu pri Rozhľadni. Počas konzumácie a družných debát členov – kolegov, ktorí sa dlhšie nevideli a mali si čo povedať, bola aj možnosť splnenia si svojich členských povinností uhradením členského príspevku na rok 2023 u pokladníčky MO alebo aj krátka prechádzka niektorých členov po Vrakunskom lesíku.
     Účel nášho stretnutia bol splnený a pred skončením vyslovené želanie skorého stretnutia na pripravovanej akcii “Bowling” v druhej polovici mesiaca január 2023. Jej uskutočnenie bude záležať podľa záujmu jednotlivých členov MO na základe reakcií na pripravovaný prieskum účasti. Verím, že budete reagovať v hojnom počte.
     A čo dodať na záver? Všetko bolo povedané a nech ešte prehovoria foto zábery z akcie tu.
     Dovidenia priatelia na ďalších stretnutiach.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Vážení členovia registrovaní v MO APVV Bratislava mesto a okolie, členský príspevok na rok 2023 vo výške 14€ je možné uhradiť na účet IBAN  SK52  6500  0000  0036  5118  0395 (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte meno člena APVV, za ktorého je členské uhrádzané, napr.Ján Novák, ČP  2023).
     Zároveň Vám oznamujem, že kto má záujem o zaslanie členskej známky POŠTOU, môže zaplatiť na vyššie uvedený účet sumu 16,50€ a členská známka 2023 mu bude zaslaná poštou na adresu uvedenú v prihláške za člena APVV k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola úhrada vykonaná. (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte v tomto prípade okrem mena aj doručovaciu adresu! napr.: Ján Novák – Parková 33, Bratislava 821 05 ).
    
Členovia, ktorí uhradia len členský príspevok bez poštovného budú včas informovaní o spôsobe a termíne vydania členskej známky emailom/SMS alebo telefonicky. Nakoľko sú už členské známky k dispozícii, tí ktorí majú záujem o ich vyzdvihnutie v predstihu osobne s platbou v hotovosti, môžu tak spraviť na plánovanej akcii „Posedenie v prírode pri guláši“ dňa 26.11.2022 o 12.00 hod v Bufete pri Rozhľadni (Vrakunský lesík). Zároveň upozorňujem na povinnosť člena v zmysle Stanov APVV  čl.9, ods. 2, písm.c) bezodkladne nahlásiť predsedovi MO zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena (adresa, tel. kontakt, email).

     V prípade otázok resp. ďalších informácií kontaktujte členov MO APVV Bratislava mesto a okolie:
JUDr. Mikuláš PINNEL – predseda MO 0905 329834
Ing. Marta FLEŠKOVÁ – pokladník MO 0911 536788

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie pozýva všetkých svojich členov na "POSEDENIE V PRÍRODE PRI GULÁŠI", ktoré sa bude konať v sobotu dňa 26.11.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania: BUFET PRI ROZHĽADNI v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (Brezová 13)
(Mapa s vyznačením miesta konania akcie TU )
Svoju účasť prosím nahlásiť, najneskôr však do 17.11.2022 !
emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefonicky/SMS: p. Holocsi 0948 421 431, príp. pokladník Ing. Flešková 0911 536 788
     Člen MO APVV Bratislava mesto a okolie guláš zdarma, v prípade účasti nečlena MO na podujatí (rodinný príslušník) príspevok 5€. Konzumácia nápojov, prípadných iných jedál bude v bufete možná vo vlastnej réžii - https://www.bufetrozhladna.sk/
    
Zahájenie akcie je naplánované na 10:00 hod., odporúčame vhodné športové oblečenie a obuv, ako aj teplú deku pod zadnicu). Priestor bude zabezpečený prístreškom voči nežiaducim poveternostným podmienkam spolu s plynovými vyhrievacími telesami.
     Vrakunský lesopark tzv. Vrakunský lesík nadväzuje na oddychovú zónu v rámci Dunajskej hrádze a je vhodnou voľbou pre oddych. Poskytuje množstvo príležitostí tráviť voľný čas športovcom, rodinám s deťmi, seniorom. Nachádzajú sa tu ohniská na opekanie, detské ihriská s dreveným hradom a lanovkou, workoutové ihrisko  pre športovcov, ako aj cvičenie s vlastnou váhou. Tiež sa tu nachádza 6m Rozhľadňa, ktorá poskytne krásny výhľad na Kamzík, Malý Dunaj a širšiu Bratislavu. (foto TU ).

Info  pokladníka MO:
     V prípade záujmu je možnosť vyzdvihnúť si na akcii "Posedenie v prírode pri guláši" u pokladníka v predstihu aj novú členskú známku na rok 2023 - potrebné priniesť so sebou aj členský preukaz APVV14€. Informácia o spôsobe úhrady členskej známky a jej vydanie ostatným členom na rok 2023 bude zverejnená ešte včas na stránke www.asociaciapolicajtov.sk a tiež zaslaná emailom/poštou/SMS/alebo telefonicky každému členovi MO APVV Bratislava mesto a okolie.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Podpredseda MO APVV Bratislava  mesto a okolie (MO17) splnomocnený na zastupovanie predsedu v plnom rozsahu zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 6. 2022 (utorok) o 15.00 h (prezentácia od 14,30 hod.) v priestoroch jedálne Základnej školy, Tupolevova 20, Bratislava – Petržalka  (mapa pozri tu ).

PROGRAM členskej schôdze (ČS) MO APVV Bratislava mesto a okolie (MO17):

1, Otvorenie rokovania ČS, privítanie členov a prítomných hostí
2, Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie; určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2020-2021
4, Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2020-2021
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2020-2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 v rokoch 2020-2021

7, Informácia z XVI. Kongresu APVV 2021
8, Návrh plánu činnosti na rok 2022

9, Diskusia
10, VOĽBY 2022 - voľba predsedníctva MO: predseda, podpredseda, členovia, náhradník a revízor MO na obdobie 2022-25

11, Záver - návrh na prijatie uznesenia a uznesenie z členskej schôdze 2022
12, Spoločenské posedenie s občerstvením

     Záväznú účasť na členskej schôdzi Vás žiadam potvrdiť najneskôr do 18.06.2022 z dôvodu včasného organizačného zabezpečenia ČS a občerstvenia:
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
písomne: Imrich Holocsi, Čiližská 5. Bratislava 821 07
telefonicky, SMS, whatsapp na 0911/53 67 88 (Ing. Flešková - pokladník), 0948/421431 (I.Holocsi-podpredseda MO17)

     Zároveň do uvedeného termínu môžete predložiť predsedníctvu MO17 Vaše návrhy na doplnenie kandidátov do predsedníctva MO17 (predseda, podpredseda, členovia a náhradníci, revízor,) pre volebné obdobie 2022-2025 na vyššie uvedené kontaktné adresy.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
1, meno a priezvisko kandidáta:
2, funkcia, na ktorú kandidáta navrhujete:
3, meno a priezvisko navrhovateľa (môžete sa uchádzať aj Vy o kandidatúru):
4, dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou:

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna.
Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime, ak si so sebou prinesiete
1, farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2, Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3, vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“
     Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu alebo tu).
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť.
     Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS je zaslaná každému členovi MO17 na jeho zaregistrovanú emailovú adresu; členom bez emailu bolo doručenie v písomnej forme na kontaktnú adresu.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     So zármutkom oznamujeme, že pri výkone služobných povinností prišiel pri dopravnej nehode o život príslušník ZVaJS. Bližšie informácie tu . Posledná rozlúčka sa bude konať 29. augusta 2021 o 15:00 h na verejnom cintoríne Veľké Uľany.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


 
     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, oznamujem Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie na celom území SR, členskú schôdzu neplánujeme ! O termíne členskej schôdze budete informovaní prostredníctvom web stránky APVV a každému členovi bude zaslaná informácia na adresu aj s programom členskej schôdze.
     Členský príspevok na rok 2021 vo výške 14,- € je možné uhradiť na číslo účtu - IBAN: SK84 8330 0000 0028 0195 1833, do správy pre prijímateľa uveďte číslo preukazu, meno a priezvisko člena MO APVV. Ak platíte za iného člena, tiež uveďte číslo jeho preukazu, meno a priezvisko. Pokiaľ by úhradu členského príspevku nebolo možné zrealizovať prevodom, prosím, kontaktuje ma na mobile 0948 421 431. Známka a propagačný materiál Vám budú doručené dodatočne. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, informujem Vás, že predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie Ing. Marta Urbanová podľa článku 4 ods. 3 písm. a) Stanov APVV ma splnomocnila výkonom funkcie predsedu a to v plnom rozsahu jeho práv a povinností ustanovených Stanovami APVV, ostatnými rozhodnutiami a smernicami APVV. Kontaktné údaje na moju osobu nájdete tu.

Imrich Holocsi
podpredseda splnomocnený na zastupovanie v plnom rozsahu
MO APVV Bratislava mesto a okolie


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
 
     Predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2020 o 16:00 h v priestoroch "Jedáleň na Družstve", Domove role č. 71, Bratislava. Svoju účasť potvrďte sms správou v znení "ÁNO" alebo "NIE" na mobil 0905 192345.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné záležitosti a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Bratislava mesto a okolie za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami MO za rok 2019.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO za rok 2019.
6, Správa o stave členskej základne MO APVV Bratislava mesto a okolie.
7, Odovzdanie preukazov novým členom a privítanie preregistrovaných členov.
8, Návrh plánu činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2020.
9, Návrh rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020.
10, Diskusia.
11, Návrh uznesenia a prijatie uznesenia.
12, Záver a spoločenské posedenie s občerstvením.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie Ťa srdečne pozýva na "gulášpárty" na poľovnícku chatu v obci Jelka dňa 29. júna 2019. Príchod na poľovnícku chatu je ľubovoľný v dopoludňajších hodinách. Guláš sa bude vydávať od 12:00 h až do doby, kým sa neminie. Od 15:00 h sa bude vydávať pečené mäso. O občerstvenie (káva, nealko, pivo, víno a podobne) je postarané. Uvítame, keď si chcete prilepšiť, môžete si doniesť z vlastných zdrojov - slané, sladké či iné maškrty. Počasie nemáme objednané, ale akcia sa uskutoční za každého počasia.
     Upozorňujem tých členov APVV, ktorí na túto spoločenskú akciu prídu po prvýkrát a nepoznajú trasu a mieste, kde sa nachádza poľovnícka chata, aby sa informovali u podpredsedu organizácie Imricha Holicsiho, mobil: 0948 421431.
     Členovia APVV majú účasť bezplatnú, ostatní hostia príspevok za účasť - vstupné 5,- €/osoba. Deti zdarma.
     Zároveň žiadam členov APVV, ktorí sa na tejto spoločenskej akcii chcú zúčastniť, aby oznámili svoju účasť a aj účasť rodinných príslušníkov telefonicky, sms-kou alebo e-mailom predsedníčke: Ing. Marte Urbanovej, mobil: 0905 192345 alebo podpredsedovi Imrichovi Holocsimu, mobil: 0948 421431, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.najneskôr do 10. júna 2019.
     Z organizačných dôvodov je nutné oznámiť aj neúčasť. Stačí slovo - nezúčastním sa. Prosíme, rešpektujte tieto pokyny.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie