Dňa 23.2.2023 o 14:00 h sa uskutočnil bowlingový turnaj, ktorý usporiadala MO APVV Bratislava mesto a okolie na základe Uznesenia z ČS 2022. Miestom konania bolo Bowlingové Národne centrum, Turbínová 1 Bratislava, ktoré poskytlo našim členom i rodinným príslušníkom výborné podmienky na profesionálnej úrovni. Pre súťažiacich bolo zabezpečené občerstvenie, rezervácia stolov, športová obuv a profesionálne bowlingové dráhy pre 20 súťažiacich MO.
     Všetkých zúčastnených na úvod privítal predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie JUDr. Mikuláš Pinnel, ktorý poprial súťažiacim pekný športový zážitok a oznámil rozdelenie do jednotlivých družstiev. Súťaž začala s veľkým športovým nasadením medzi jednotlivcami ako aj družstvami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky; samozrejme v rámci fair play.
     Po dvojhodinovom súťažnom maratóne boli predsedom MO APVV vyhlásené výsledky družstiev ako aj jednotlivcov (výsledky TU ). Na všetkých zúčastnených bolo vidieť nadšenie z hry i radosť zo stretnutia s  bývalými kolegami a priateľmi. Dobrý pocit zo stretnutia prevýšil nad bolesťou rúk a nôh, ktorá postihla telá športovcov amatérov. Všetkých prítomných mrzela slabšia účasť zo strany ostatných členov. Počas tohto športového podujatia bolo vyhotovených niekoľko fotografií ku spomienke (foto TU).
     Veľké poďakovanie patrí vedeniu MO APVV Bratislava mesto a okolie za zorganizovanie tohto skvelého športového podujatia, ktoré sa uskutočnilo v profesionálnom prostredí  BNC a prispeli tak k peknému športovému zážitku, počas ktorého sme sa všetci príjemne zabavili a porozprávali.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predseda MO APVV Bratislava  mesto a okolie (MO17) zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční dňa 16. marca 2023 (štvrtok) o 16.00 h (prezentácia od 15,30 hod.) v priestoroch reštaurácie TRYSKÁČ, Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice (mapa pozri tu ).

PROGRAM členskej schôdze 2023:

1, Otvorenie ČS, privítanie členov a prítomných hostí, organizačné otázky a schválenie programu;
2, Voľba návrhovej komisie; určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia ostatnej ČS;
4,
Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2022;
5,
Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2022;
6,
Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023 a návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2024;
7,
Odovzdanie ocenení členom MO17;
8,
Správa revízora o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022;
9,
Informácia z XVII. Kongresu APVV 2022;
10,
Návrh plánu činnosti na rok 2023;
11,
Príhovor hostí;
12,
Diskusia;
13,
Záver - návrh a prijatie uznesenia z ČS;
14, Spoločenské posedenie s občerstvením.

     Záväznú ÚČASŤ na členskej schôdzi Vás žiadam POTVRDIŤ najneskôr do 06.03.2023 (max. 09.03.2023) z dôvodu včasného organizačného zabezpečenia ČS 2023 a občerstvenia:
- e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- SMS, whatsapp: 0911 536788 (Ing. Maťa Flešková - pokladník)... uviesť: meno - zúčastním sa (alebo meno – nezúčastním) sa ČS 2023 (uprednostňujem SMS, príp. whatsapp)
- písomne: JUDr. Mikuláš Pinnel, Svätoplukova 1022/11, 903 01 Senec (predseda MO)

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna. Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime, ak si so sebou prinesiete:
1,
farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2,
Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3,
vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“

     Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu).
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť.
     Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS je zaslaná každému členovi na jeho zaregistrovanú emailovú adresu.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


   Dňa 26. novembra 2022 sme obnovili možnosť stretávania sa našich členov MO APVV Bratislava mesto a okolie na plánovaných akciách. POSEDENIE v prírode pri guláši bolo starostlivo pripravované na zasadnutí predsedníctva a sme radi, že sa uskutočnilo podľa vyjadrenia viacerých na čarovnom mieste Vrakunského lesíka v Bufete pri Rozhľadni.
     Napriek tomu, že je už takmer neskorá jeseň a ani počasie nie je možné očakávať  podľa želaní, predsa sa na nás usmialo slniečko. Aj táto malá skutočnosť prispela k tomu, že akcia bola veľmi úspešná, čo uznanlivo potvrdilo aj jej 70 účastníkov. Strach zo zimy sa rozplynul v útulnom bufetíku, ktorého vonkajšie priestory boli prekryte priehľadnými plachtami pre terasy a chránili nás pred vetrom a zimou.
     Posedenie neformálne otvoril predseda MO JUDr. Pinnel, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s priebehom posedenia. Menučko skvelého gulášu vareného pod holým nebom podávaného s chlebíkom dopĺňal alko a nealko punč, varené vínko a pečená klobása i pagáče. Atmosféru interiéru spríjemňovala nevtieravá muzika.
     Organizačne sa o všetko postarali členovia nášho predsedníctva v spolupráci s majiteľom bufetu pri Rozhľadni. Počas konzumácie a družných debát členov – kolegov, ktorí sa dlhšie nevideli a mali si čo povedať, bola aj možnosť splnenia si svojich členských povinností uhradením členského príspevku na rok 2023 u pokladníčky MO alebo aj krátka prechádzka niektorých členov po Vrakunskom lesíku.
     Účel nášho stretnutia bol splnený a pred skončením vyslovené želanie skorého stretnutia na pripravovanej akcii “Bowling” v druhej polovici mesiaca január 2023. Jej uskutočnenie bude záležať podľa záujmu jednotlivých členov MO na základe reakcií na pripravovaný prieskum účasti. Verím, že budete reagovať v hojnom počte.
     A čo dodať na záver? Všetko bolo povedané a nech ešte prehovoria foto zábery z akcie tu.
     Dovidenia priatelia na ďalších stretnutiach.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Vážení členovia registrovaní v MO APVV Bratislava mesto a okolie, členský príspevok na rok 2023 vo výške 14€ je možné uhradiť na účet IBAN  SK52  6500  0000  0036  5118  0395 (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte meno člena APVV, za ktorého je členské uhrádzané, napr.Ján Novák, ČP  2023).
     Zároveň Vám oznamujem, že kto má záujem o zaslanie členskej známky POŠTOU, môže zaplatiť na vyššie uvedený účet sumu 16,50€ a členská známka 2023 mu bude zaslaná poštou na adresu uvedenú v prihláške za člena APVV k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom bola úhrada vykonaná. (v správe/poznámke pre prijímateľa uveďte v tomto prípade okrem mena aj doručovaciu adresu! napr.: Ján Novák – Parková 33, Bratislava 821 05 ).
    
Členovia, ktorí uhradia len členský príspevok bez poštovného budú včas informovaní o spôsobe a termíne vydania členskej známky emailom/SMS alebo telefonicky. Nakoľko sú už členské známky k dispozícii, tí ktorí majú záujem o ich vyzdvihnutie v predstihu osobne s platbou v hotovosti, môžu tak spraviť na plánovanej akcii „Posedenie v prírode pri guláši“ dňa 26.11.2022 o 12.00 hod v Bufete pri Rozhľadni (Vrakunský lesík). Zároveň upozorňujem na povinnosť člena v zmysle Stanov APVV  čl.9, ods. 2, písm.c) bezodkladne nahlásiť predsedovi MO zánik splnenia podmienok prijatia za člena a zmenu údajov uvedených v prihláške za člena (adresa, tel. kontakt, email).

     V prípade otázok resp. ďalších informácií kontaktujte členov MO APVV Bratislava mesto a okolie:
JUDr. Mikuláš PINNEL – predseda MO 0905 329834
Ing. Marta FLEŠKOVÁ – pokladník MO 0911 536788

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie pozýva všetkých svojich členov na "POSEDENIE V PRÍRODE PRI GULÁŠI", ktoré sa bude konať v sobotu dňa 26.11.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania: BUFET PRI ROZHĽADNI v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (Brezová 13)
(Mapa s vyznačením miesta konania akcie TU )
Svoju účasť prosím nahlásiť, najneskôr však do 17.11.2022 !
emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefonicky/SMS: p. Holocsi 0948 421 431, príp. pokladník Ing. Flešková 0911 536 788
     Člen MO APVV Bratislava mesto a okolie guláš zdarma, v prípade účasti nečlena MO na podujatí (rodinný príslušník) príspevok 5€. Konzumácia nápojov, prípadných iných jedál bude v bufete možná vo vlastnej réžii - https://www.bufetrozhladna.sk/
    
Zahájenie akcie je naplánované na 10:00 hod., odporúčame vhodné športové oblečenie a obuv, ako aj teplú deku pod zadnicu). Priestor bude zabezpečený prístreškom voči nežiaducim poveternostným podmienkam spolu s plynovými vyhrievacími telesami.
     Vrakunský lesopark tzv. Vrakunský lesík nadväzuje na oddychovú zónu v rámci Dunajskej hrádze a je vhodnou voľbou pre oddych. Poskytuje množstvo príležitostí tráviť voľný čas športovcom, rodinám s deťmi, seniorom. Nachádzajú sa tu ohniská na opekanie, detské ihriská s dreveným hradom a lanovkou, workoutové ihrisko  pre športovcov, ako aj cvičenie s vlastnou váhou. Tiež sa tu nachádza 6m Rozhľadňa, ktorá poskytne krásny výhľad na Kamzík, Malý Dunaj a širšiu Bratislavu. (foto TU ).

Info  pokladníka MO:
     V prípade záujmu je možnosť vyzdvihnúť si na akcii "Posedenie v prírode pri guláši" u pokladníka v predstihu aj novú členskú známku na rok 2023 - potrebné priniesť so sebou aj členský preukaz APVV14€. Informácia o spôsobe úhrady členskej známky a jej vydanie ostatným členom na rok 2023 bude zverejnená ešte včas na stránke www.asociaciapolicajtov.sk a tiež zaslaná emailom/poštou/SMS/alebo telefonicky každému členovi MO APVV Bratislava mesto a okolie.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


    Podpredseda MO APVV Bratislava  mesto a okolie (MO17) splnomocnený na zastupovanie predsedu v plnom rozsahu zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 6. 2022 (utorok) o 15.00 h (prezentácia od 14,30 hod.) v priestoroch jedálne Základnej školy, Tupolevova 20, Bratislava – Petržalka  (mapa pozri tu ).

PROGRAM členskej schôdze (ČS) MO APVV Bratislava mesto a okolie (MO17):

1, Otvorenie rokovania ČS, privítanie členov a prítomných hostí
2, Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie; určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3, Správa o činnosti predsedníctva MO17 za rok 2020-2021
4, Správa o stave členskej základne MO17 za rok 2020-2021
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami MO17 za rok 2020-2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022
6, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO17 v rokoch 2020-2021

7, Informácia z XVI. Kongresu APVV 2021
8, Návrh plánu činnosti na rok 2022

9, Diskusia
10, VOĽBY 2022 - voľba predsedníctva MO: predseda, podpredseda, členovia, náhradník a revízor MO na obdobie 2022-25

11, Záver - návrh na prijatie uznesenia a uznesenie z členskej schôdze 2022
12, Spoločenské posedenie s občerstvením

     Záväznú účasť na členskej schôdzi Vás žiadam potvrdiť najneskôr do 18.06.2022 z dôvodu včasného organizačného zabezpečenia ČS a občerstvenia:
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
písomne: Imrich Holocsi, Čiližská 5. Bratislava 821 07
telefonicky, SMS, whatsapp na 0911/53 67 88 (Ing. Flešková - pokladník), 0948/421431 (I.Holocsi-podpredseda MO17)

     Zároveň do uvedeného termínu môžete predložiť predsedníctvu MO17 Vaše návrhy na doplnenie kandidátov do predsedníctva MO17 (predseda, podpredseda, členovia a náhradníci, revízor,) pre volebné obdobie 2022-2025 na vyššie uvedené kontaktné adresy.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
1, meno a priezvisko kandidáta:
2, funkcia, na ktorú kandidáta navrhujete:
3, meno a priezvisko navrhovateľa (môžete sa uchádzať aj Vy o kandidatúru):
4, dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou:

UPOZORNENIE: Pri prezentácii bude vykonaná kontrola členských preukazov APVV spolu s vložkou a nalepenými známkami - preto si nezabudnite priniesť svoj členský preukaz APVV !

POKYNY PRE ČLENOV APVV S NEAKTUÁLNOU ADRESOU V ČLENSKOM PREUKAZE:

Skontrolujte si včas svoj preukaz člena APVV, či je Vaša adresa bydliska aktuálna.
Váš problém s neaktuálnym preukazom vyriešime, ak si so sebou prinesiete
1, farebnú fotografiu 3x3,5cm,
2, Rozhodnutie o výsluhovom dôchodku (len k nahliadnutiu)
3, vypísané tlačivo „Žiadosť o náhradný preukaz“
     Tlačivo bude k dispozícii aj na ČS, kde ho budete môcť ručne vypísať a priložiť k nemu prinesenú fotografiu za účelom  vystavenia nového náhradného preukazu (tlačivo NÁHRADNÝ PREUKAZ tu alebo tu).
     Na členskú schôdzu ste srdečne pozvaní a teším sa na Vašu účasť.
     Informácia o konaní členskej schôdze MO APVV Bratislava mesto a okolie spolu s PROGRAMOM ČS je zaslaná každému členovi MO17 na jeho zaregistrovanú emailovú adresu; členom bez emailu bolo doručenie v písomnej forme na kontaktnú adresu.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     So zármutkom oznamujeme, že pri výkone služobných povinností prišiel pri dopravnej nehode o život príslušník ZVaJS. Bližšie informácie tu . Posledná rozlúčka sa bude konať 29. augusta 2021 o 15:00 h na verejnom cintoríne Veľké Uľany.

Imrich Holocsi
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


 
     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, oznamujem Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie na celom území SR, členskú schôdzu neplánujeme ! O termíne členskej schôdze budete informovaní prostredníctvom web stránky APVV a každému členovi bude zaslaná informácia na adresu aj s programom členskej schôdze.
     Členský príspevok na rok 2021 vo výške 14,- € je možné uhradiť na číslo účtu - IBAN: SK84 8330 0000 0028 0195 1833, do správy pre prijímateľa uveďte číslo preukazu, meno a priezvisko člena MO APVV. Ak platíte za iného člena, tiež uveďte číslo jeho preukazu, meno a priezvisko. Pokiaľ by úhradu členského príspevku nebolo možné zrealizovať prevodom, prosím, kontaktuje ma na mobile 0948 421 431. Známka a propagačný materiál Vám budú doručené dodatočne. Členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.3.2021.

Imrich Holocsi
podpredseda MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Vážení členovia MO APVV Bratislava mesto a okolie, informujem Vás, že predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie Ing. Marta Urbanová podľa článku 4 ods. 3 písm. a) Stanov APVV ma splnomocnila výkonom funkcie predsedu a to v plnom rozsahu jeho práv a povinností ustanovených Stanovami APVV, ostatnými rozhodnutiami a smernicami APVV. Kontaktné údaje na moju osobu nájdete tu.

Imrich Holocsi
podpredseda splnomocnený na zastupovanie v plnom rozsahu
MO APVV Bratislava mesto a okolie


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".
 
     Predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26. marca 2020 o 16:00 h v priestoroch "Jedáleň na Družstve", Domove role č. 71, Bratislava. Svoju účasť potvrďte sms správou v znení "ÁNO" alebo "NIE" na mobil 0905 192345.
 
Program:
 
1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné záležitosti a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Bratislava mesto a okolie za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami MO za rok 2019.
5, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO za rok 2019.
6, Správa o stave členskej základne MO APVV Bratislava mesto a okolie.
7, Odovzdanie preukazov novým členom a privítanie preregistrovaných členov.
8, Návrh plánu činnosti MO APVV Bratislava mesto a okolie na rok 2020.
9, Návrh rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2020.
10, Diskusia.
11, Návrh uznesenia a prijatie uznesenia.
12, Záver a spoločenské posedenie s občerstvením.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie


     Predsedníctvo MO APVV Bratislava mesto a okolie Ťa srdečne pozýva na "gulášpárty" na poľovnícku chatu v obci Jelka dňa 29. júna 2019. Príchod na poľovnícku chatu je ľubovoľný v dopoludňajších hodinách. Guláš sa bude vydávať od 12:00 h až do doby, kým sa neminie. Od 15:00 h sa bude vydávať pečené mäso. O občerstvenie (káva, nealko, pivo, víno a podobne) je postarané. Uvítame, keď si chcete prilepšiť, môžete si doniesť z vlastných zdrojov - slané, sladké či iné maškrty. Počasie nemáme objednané, ale akcia sa uskutoční za každého počasia.
     Upozorňujem tých členov APVV, ktorí na túto spoločenskú akciu prídu po prvýkrát a nepoznajú trasu a mieste, kde sa nachádza poľovnícka chata, aby sa informovali u podpredsedu organizácie Imricha Holicsiho, mobil: 0948 421431.
     Členovia APVV majú účasť bezplatnú, ostatní hostia príspevok za účasť - vstupné 5,- €/osoba. Deti zdarma.
     Zároveň žiadam členov APVV, ktorí sa na tejto spoločenskej akcii chcú zúčastniť, aby oznámili svoju účasť a aj účasť rodinných príslušníkov telefonicky, sms-kou alebo e-mailom predsedníčke: Ing. Marte Urbanovej, mobil: 0905 192345 alebo podpredsedovi Imrichovi Holocsimu, mobil: 0948 421431, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.najneskôr do 10. júna 2019.
     Z organizačných dôvodov je nutné oznámiť aj neúčasť. Stačí slovo - nezúčastním sa. Prosíme, rešpektujte tieto pokyny.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Marta Urbanová
predsedníčka MO APVV Bratislava mesto a okolie