Dňa 15.3.2024 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 26 členov. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 15. marca 2024 (piatok) o 14:00 h v reštaurácii BOROSTANY v meste Kráľovský Chlmec.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2024.
3, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
4, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2023.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Diskusia.
7, Výber členských príspevkov.
8, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
9, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec podľa plánu činnosti usporiadala pre svojich členov Vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2023 o 14:00 h. v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec. Na posedení som MO informoval o priebehu a záveroch XVIII. kongresu APVV a prešli sme aktuálne otázky. Posedenia sa zúčastnilo 32 členov APVV, pochutnali sme na dobrom jedle, posedeli sme pri domácej slivovici a niekoľko hodín sme rozprávali v dobrej atmosfére.
     Privítali sme medzi nami dvoch nových členov a to Bicáka Františka a Tokarčíka Kornéla ktorí prišli do našej MO z MO APVV Michalovce. Som rád, že sme ich mohli privítať v našej MO a teším a na dobrú spoluprácu.
     Ďakujem každému kto prišiel veď naším cieľom je stretávať sa pravidelne a posedieť si s tými ktorými sa človek dobre cíti.
     Dúfam, že na najbližšom posedení nás príde ešte viac a teším sa na ďalšie stretnutie. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predsedníctvo MO APVV Kráľovský Chlmec pozýva svojich členov na koncoročné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2023 o 14:00 h v reštaurácii Borostyány v Meste Kráľovský Chlmec. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok sume 20 eur na rok 2024.
     Teším sa na hojnú účasť.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Dňa 10.11.2023 predsedníctvo MO APVV Kráľovský Chlmec usporiadalo pre svojich členov v Strede nad Bodrogom v športovom areály FC, I. ročník v súťaži kolkov. Jednalo sa o športovo spoločenskú akciu pre svojich členov, na ktorej sa zúčastnil aj starosta obce Streda nad Bodrogom p. Zoltán Mento, ktorému ďakujeme za účasť ako aj sponzoring.
     Z našej MO APVV sa súťaže  zúčastnilo celkom 14 členov. Všetci sme si zahrali kolky a na konci boli traja najlepší ocenení diplomami. Na prvom mieste sa umiestnil Norbert Zselenák, druhý bol Bc. Kristián Hajdu a na tretom mieste sa umiestnil Tibor Biačko.
     Na celodennej akcii sme si dobre zašportovali, zaspievali pričom ďakujeme za účasť muzikantovi p. Františkovi Bicákovi, ktorý nám spríjemnil poobedie heligónkou. Každému ďakujem za účasť a teším sa na najbližšie stretnutie.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2023 usporiadala dňa 5.10.2023 posedenie pri guláši v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Teším sa na ďalšie stretnutia, do konca roka pripravujeme ešte 2 až 3 posedenia. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predsedníctvo MO APVV Kráľovský Chlmec pozýva svojich členov na posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2023 o 14:00 h v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec. Teším sa na hojnú účasť.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2023 usporiadala dňa 16.6.2023 posedenie pri guláši v obci Svätuše -  Rybník. Hosťom bol muzikant, člena z MO APVV Michalovce p. František Bicák, ktorý nám všetkým spríjemnil niekoľkohodinové posedenie. Ďakujeme za účasť p. F. Bicákovi. Po guláši bola podaná pečená ryba samozrejme jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec organizuje dňa 16. júna 2023 so začiatkom o 12:00 h priateľské posedenie pre svojich členov v obci Svätuše - Rybník. Tešíme sa na hojnú účasť. Hudba je zabezpečená, pričom sú pozvaní tí, ktorí pre našu MO APVV Kráľovský Chlmec darovali 2% zo svojich daní.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Dňa 10.3.2023 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kráľovský Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 23 a hosť p. JUDr. Juraj Pida. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 10. marca 2023 (piatok) o 14:00 h v reštaurácii BOROSTANY v meste Kráľovský Chlmec.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2023.
3, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
4, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Diskusia.
7, Výber členských príspevkov.
8, Záver - návrh a prijatie uznesenia.
9, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec podľa plánu činnosti usporiadala pre svojich členov Vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 9.12.2022 o 14:00 h v reštaurácii Borostyán v meste Kráľovský Chlmec. Na posedení predseda MO informoval o priebehu a záveroch XVII. kongresu APVV a prešli sme aktuálne otázky. Posedenia sa zúčastnilo 30 členov APVV, pochutnali sme si na dobrom jedle, posedeli sme pri domácej slivovici a niekoľko hodín sme rozprávali v dobrej atmosfére. Ďakujem každému, kto prišiel, veď našim cieľom je stretávať sa pravidelne a posedieť si s tými, ktorými sa človek dobre cíti.
     Dúfam, že na najbližšom posedení nás príde ešte viac a teším sa na ďalšie stretnutie.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predsedníctvo MO APVV Kráľovský Chlmec pozýva svojich členov na koncoročné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. decembra 2022 o 14:00 h v reštaurácii Borostyán v meste Kráľovský Chlmec. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok v sume 14 Eur na rok 2023. Teším sa na hojnú účasť.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec v zmysle plánu činnosti na rok 2022 usporiadala dňa 30.09.2022 posedenie pri guláši v obci Svätuše -  Rybník. Počasie nám nevyšlo, napriek  tomu 11 členov sa zúčastnilo posedenia. Hosťom bol muzikant, člen z MO APVV Michalovce p. František Bicák, ktorý nám všetkým spríjemnil niekoľkohodinové posedenie. Ďakujeme za účasť p. F. Bicákovi.  Po guláši bola podaná pečená ryba, samozrejme jedlo sme zapili dobre vychladeným pivkom a kofolou. Počas akcie sa nášmu členovi podaril pekný úlovok, chytil 5 kg kapra, ktorého následne pustil naspäť. Posedenie sa odohrávalo v družnej a priateľskej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili zo srdca ďakujem.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     MO APVV Kráľovský Chlmec organizuje dňa 30. septembra 2022 so začiatkom o 10:00 h priateľské posedenie pre svojich členov v obci Svätuše - Rybník. Tešíme sa na hojnú účasť.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Dňa 10.6.2022 od 10:00 h v obci Svätuše sa konalo stretnutie členov MO APVV Kráľovský Chlmec pri guláši v počte 25 členov. Ďakujem každému za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Dňa 25.3.2022 o 14:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Kráľovský Chlmec v reštaurácii Borostyány v meste Kr. Chlmec sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 25. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 25. marca 2022 (piatok) o 14:00 h v reštaurácii "BOROSTANY" v meste Kráľovský Chlmec.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2022.
3, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022.
4, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2021.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Diskusia.
7, Výber členských príspevkov.
8, Záver - návrh a prijatie uznesenia.

9, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Július Kádaši
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Kráľovský Chlmec zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu na 13. marca 2020 o 14:00 h v reštaurácii "Borostyán" v Kráľovskom Chlmci.

Program:

1, Otvorenie, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
5, Správa o stave členskej základne.
6, Správa revízora o hospodárení MO APVV za rok 2019.
7, Diskusia.
8, Prijatie uznesenia - záver.

Zoltán Brezo
predseda MO APVV Kráľovský Chlmec


U Z N E S E N I E
z členskej schôdze Miestnej organizácie APVV Kráľovský Chlmec,
konanej dňa 23. marca 2018

Členská schôdza

1. schvaľuje:
     a)   Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017 a návrh plánu činnosti na rok 2018.
     b)   Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2018.
     c)   Účtovnú závierku za rok 2017.
     d)   Správu revízora MO APVV Kráľovský Chlmec o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrole činnosti MO  APVV Kráľovský Chlmec za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
     e)   Voľbu nového predsedníctva a revízora v zložení:
     Predseda:          Zoltán  Brezo
     Podpredseda:     Július Ragáň
     Člen:                 Július Kádaši
     Náhradník:         František Danko
     Revízor:             Tibor Czető

2. ukladá:
    
a)   Naďalej venovať patričnú  pozornosť realizácii prihlášok za členov našej MO APVV a vykonávať ostatné činnosti súvisiace s vedením agendy členstva.
    
Zodpovedný : predseda                                                 Termín: priebežne
    
b)   Vytvárať podmienky pre činnosť MO APVV a riešiť možnosť stretávania sa členov. Za tým účelom zorganizovať spoločenské posedenie – tzv.  guľáš party.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: august - september 2018
    
c)   V prípade pozvania zo strany riaditeľa OR PZ Trebišov na športový deň zabezpečiť najširšiu účasť členov MO APVV/v prípade súťaže 3 členné družstvo, suroviny, občerstvenie atď.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín: jún  2018
    
d)   Zabezpečiť účasť trojčlenného družstva na VII. ročníku krajskej súťaže vo varení guľáša.
    
Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín :  rok 2018
    
e)   V mesiaci november 2018 zorganizovať tzv. koncoročné posedenie v Kráľovskom Chlmci v reštaurácii „ Borostyán „ za účelom  oboznámiť členov so závermi XIII. Kongresu APVV a umožniť zakúpenie členských známok na rok 2019.
     Zodpovedný : predsedníctvo MO                                    Termín:  ako v texte
    
f)   Zabezpečiť účasť predsedu poprípade člena predsedníctva na kongrese APVV.
     Zodpovedný : predseda                                                 Termín: do 31. 12. 2018
    
g)   Zabezpečiť, pripraviť a zrealizovať stretnutie členov spojené s posedením a konaním členskej schôdze do konca mesiaca marec 2019.
    
Zodpovedný : predseda                                                Termín: marec  2019 

3. Berie na vedomie:
     a)    Správu o stave členskej základne.

          predseda návrhovej komisie                                                     predseda MO APVV
                  Július Ragáň                                                                       Zoltán Brezo