Predsedníctvo MO APVV Dunajská Streda pozýva členov na jednodňový zájazd na „Dni levandule“ do mestečka Tihany v Maďarsku, ktorý sa uskutoční dňa 25. júna 2023 (nedeľa). Na zájazd môžete prihlásiť aj jedného rodinného príslušníka. V zmysle uznesenia členskej schôdze spoluúčasť na zájazde je 10 € na osobu, ktorá sa platí pred odchodom. Odchod autobusu je o 7:30 h z parkoviska na Nám. sv. Štefana v Dunajskej Strede. Plánovaný program: samozber levandule, návšteva opátstva v Tihanyi, voľný program.

Július Pleva
predseda MO APVV Dunajská Streda