Športové popoludnie MO APVV Trebišov v obci Brezina
Dňa 18.5.2019 sa stretli členovia MO pri bowlingu a po športovom zápolení nasledovalo posedenie s občerstvením.


Ustanovujúca schôdza MO Trebišov
Dňa 12.1.2019 vznikla nová Miestna organizácia Trebišov - fotografie novej organizácie.