2024

Turnaj v bowlingu - Brezina
Dňa 11.5.2024 sa uskutočnil VI. ročník turnaja v bowlingu v obci Brezina organizovaný MO APVV Trebišov. Za dobrej, aktívnej účasti členov MO APVV Trebišov, MO APVV Michalovce, MO APVV Kráľovský Chlmec a ŠKP pri OR PZ Trebišov. V jednotlivcov zvíťazili  I. A. Tobiáš, II. A. Abaházi, III.P. Pitocky, družstva I. ŠKP pri OR PZ Trebišov, II. MO APVV Michalovce, III. MO APVV Trebišov, IV. MO APVV K. Chlmec. V priebehu celej akcie sa účastníci mohli občerstviť a pochutnať na výbornom guláši a párkach.

Členská schôdza 2024
Dňa 16.3.2024 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Trebišov v obci Stanča v Kulktúrnom dome.

2023

Vianočná kapustnica
Dňa 16.12.2023 sa členovia APVV Trebišov stretli pri Vianočnej kapustnici v klube príslušníkov OR PZ Trebišov. Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére. Pri tejto príležitosti boli odovzdané Plakety za rozvoj PZ udelené MV SR členom, ktorí sa v roku 2023 dožili jubilea 70 rokov. Posedenia sa zúčastnili aj prednosta OÚ Trebišov, riaditeľ OR PZ Trebišov a predseda klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

Turnaj v bowlingu - Brezina
Dňa 6.5.2023 sa uskutočnil V. ročník turnaja v bowlingu organizovaný MO APVV Trebišov. Za dobrej, aktívnej účasti členov MO APVV Trebišov, MO APVV Michalovce a OZP OR PZ Trebišov. V jednotlivcov zvíťazil L. Buci z družstva MO APVV Michalovce a družstvo MO APVV Trebišov III. V priebehu celej akcie sa účastníci mohli občerstviť a pochutnať na výbornom guláši a klobáskach.

Členská schôdza 2023
Dňa 4.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO APVV Trebišov v priestoroch reštaurácie Amadeus Trebišov. Prítomných 28 členov a traja hostia.

2022

Vianočné posedenie 2022
Dňa 17.12.2022 sa členovia MO APVV Trebišov zišli na Vianočnom posedení v klube policajtov OR PZ. Stretnutie členov MO prebiehalo v družnej atmosfére, aj za účasti riaditeľa OR PZ Trebišov, mjr. Mgr. Reného Demjana.

Bowling
Fotografie zo IV. ročníka súťaže MO APVV Trebišov v bowlingu, Brezina, 21.5.2022.

Členská schôdza 2022
Členská schôdza MO APVV Trebišov, Bieľ, marec 2022.

2021

Posedenie
Posedenie MO APVV Trebišov, Bieľ, september 2021.

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 22.2.2020 sa uskutočnila členská schôdza MO Trebišov. Po schôdzi členovia posedeli pri malom občerstvení.

2019

Súťaž v kolkoch
Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan.


Športové popoludnie MO APVV Trebišov v obci Brezina
Dňa 18.5.2019 sa stretli členovia MO pri bowlingu a po športovom zápolení nasledovalo posedenie s občerstvením.


Ustanovujúca schôdza MO Trebišov
Dňa 12.1.2019 vznikla nová Miestna organizácia Trebišov - fotografie novej organizácie.