2020

Členská schôdza 2020
Dňa 22.2.2020 sa uskutočnila členská schôdza MO Trebišov. Po schôdzi členovia posedeli pri malom občerstvení.

2019

Súťaž v kolkoch
Dňa 9.11.2019 sa pod záštitou predsedov MO APVV Michalovce a Trebišov konala v meste Strážske súťaž v kolkoch, v ktorej družstva MO Michalovce získali zlatý a strieborný pohár a družstvo MO Trebišov pohár bronzový. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Milošovi Džarovi a Ferkovi Bicákovi z michalovského a tretiu priečku získal Peter Pitócky z trebišovského družstva. Na regulérnosť hry dohliadal reprezentačný rozhodca p. Miroslav Štefan.


Športové popoludnie MO APVV Trebišov v obci Brezina
Dňa 18.5.2019 sa stretli členovia MO pri bowlingu a po športovom zápolení nasledovalo posedenie s občerstvením.


Ustanovujúca schôdza MO Trebišov
Dňa 12.1.2019 vznikla nová Miestna organizácia Trebišov - fotografie novej organizácie.