Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava II ! 

     Na členskej schôdzi MO APVV Bratislava mesto a okolie v roku 2007 dal jej predseda p. Karol Hrúza návrh na prerozdelenie tejto MO na viac častí a to z dôvodu značného počtu jej členov. V roku 2008 začali vznikať samostatné MO (január - Bratislava V, február - Bratislava IV a máj - Bratislava II). MO Bratislava II vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 13. mája 2008 a mala v deň založenia 45 členov. Od tej doby sa už zmenilo tretie predsedníctvo a k 1.1.2018 narástol aj jej počet na 115 členov.
     Na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala v zasadačke OR PZ Bratislava II bolo členskou schôdzou zvolené prvé predsedníctvo a to v zložení:
predseda JUDr. Peter Ščevík,
1. podpredseda JUDr. Peter Schmidt,
2. podpredseda Ing. Miroslav Milan,
tajomník RSDr. Štefan Majdiak,
člen predsedníctva JUDr. Michal Mešťan
pokladníčka Elena Bitarová.
     Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný aj prezident APVV p. Ľubomír Svorad, riaditeľ OR PZ Bratislava II pplk. JUDr. Csaba Faragó a riaditeľ KR PZ Bratislava pplk. Pavel Brath.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Bratislave II, Osvetová 4, Bratislava, tel.: 09610 32101 - sekretariát riaditeľa
OO PZ Ružinov - východ, Sputniková 12, Bratislava, tel.:09610 32705, 09610 32706, 02/4333 5640
OO PZ Ružinov - západ, Mojmírova 20, Bratislava, tel.: 09610 32805, 09610 32806, 02/5542 4991
OO PZ Podunajské Biskupice, Máchova 29, Bratislava, tel.: 09610 32915, 09610 32916, 02/4524 8444
OO PZ Vrakuňa, Šíravská 3, Bratislava, tel.: 09610 32905, 09610 32906, 02/4525 9607
OO PZ Trnávka, Vietnamská 23, Bratislava, tel.: 09610 32875, 09610 32876, 02/4341 2985