Vitajte v Miestnej organizácii APVV Dolný Kubín !

     Miestna organizácia APVV Dolný Kubín  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 29. septembra 2006, kde bolo prítomných 48 členov a za predsedu bol zvolený Bc. Milan Piroh. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 18. 3. 2016 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Bc. Milan Piroh, podpredseda JUDr. Miroslav Pavle,  člen predsedníctva Jaroslav Kajko a revízor Mgr. Ľubomír Šuvada. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 170  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Dolnom Kubíne, 026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2067/5, tel.: 0961 43 3101
OO PZ Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2067/5, tel.: 0961
43 3705
OO PZ Námestovo, 029 01 Námestovo, Mláka 7/5, tel.: 0961 43 3905
OO PZ Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, Školská 2028, tel.: 0961 43 3805
OO PZ Trstená, 028 01 Trstená,
Kráľovská cesta 771/30, tel.: 0961 43 3855
OO PZ Zákamenné, 029 56 Zákamenné,
Zákamenné 1003, tel.: 0961 43 3955