Vitajte v Miestnej organizácii APVV Trnava !

     Miestna organizácia APVV Trnava  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 16. októbra 2006, kde bolo prítomných 28 členov a za predsedu bol zvolený Pavol Skubeň. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 24. 3. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Jozef Durák, podpredseda Mgr. Štefan Barniak,  členovia predsedníctva JUDr. Karol Vytykač, Mgr. Jaroslav Vranka, Pavel Zbojek a revízor Emil Adamík. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 182.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Trnave, 917 01 Trnava, Starohájska 3, tel.: 0961 10 1111
OO PZ Trnava, 917 01 Trnava, Starohájska 3, tel.: 0961
10 3705
OO PZ Cífer, 919 43 Cífer, SNP 29, tel.: 0961 10 3805
OO PZ Jasovské Bohunice, 919 30 J. Bohunice, staré kasárne, tel.: 0961 10 3815
OO PZ Zavar, 91926 Zavar, Pažitná 10, tel.: 0961
10 3865
OO PZ Trstín, 919 05 Trstín, Trstín 198, tel.: 0961 10 3825
OO PZ Hlohovec, 920 01 Hlohovec, SNP 11, 0961
10 3705
OO PZ Leopoldov, 920 41 Leopoldov, Nádražná 34, tel.: 0961 10 3835
OO PZ Piešťany, 921 01 Piešťany, Krajinská 5, tel.: 0961 14 3705
OO PZ Vrbové, 922 03 Vrbové, Nám. Slobody 13, tel.: 0961 14 3805