VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
Dňa 7. 6. 2024 sa pod záštitou prezídia APVV uskutočnil v poradí už VIII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Bardejov. Akcia bola úspešná a to aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Bardejov. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Svidník 2. MO Prešov a 3. MO Stropkov. Na 4. až 7. mieste sa umiestnili družstvá bez určenia poradia. Družstvá na prvých troch miestach získali poháre, členovia týchto družstiev čiapku s logom APVV, diplomy a každý súťažiaci aj medailu vydanú pri tejto príležitosti. Ceny odovzdali prezident APVV spolu s riaditeľom OR PZ v Bardejove.

VI. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Bratislavský kraj
V sobotu dňa 14.10.2023 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Bratislavského kraja vo varení guláša. Hlavným organizátorom bola v tomto roku MO APVV Bratislava V. Akcia sa konala v krásnom prostredí Malých Karpát v areáli chaty Poľovného združenia Záhorská Bystrica. Počasie sa vydarilo a akcia bola úspešná aj vďaka vytvoreniu ideálnych podmienok a materiálnej pomoci predsedníctva MO APVV Bratislava V. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Malacky 2. MO Bratislava IV a 3. MO Pezinok. Na 4. až .6 mieste sa umiestnili  družstvá ďalších MO bez určenia poradia. 

XVIII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V poradí už XVIII. kongres APVV sa už tradične konal v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 44. zo 47. miestnych organizácii združenia a zástupcovia Klubu príslušníkov policajného zboru vo výslužbe Trebišov, Klubu priateľov polície Lučenec a Asociácie hasičov na dôchodku.

Dni Štefánika a medzinárodného pochodu k pocte Rastislava Štefánika
Na základe pozvania Spoločnosti M.R.Štefánika sa dňa 21.7.2023 zúčastnila delegácia prezídia APVV (1. viceprezident JUDr. Ján Štepanovský a člen prezídia Mgr. Róbert Peťko) akcie Dni Štefánika a medzinárodného pochodu k pocte Rastislava Štefánika, kde zároveň aj položili veniec pri jeho rodnom dome v obci Košariská. Akcie sa zúčastnili aj zástupcovia Armády SR a rôzne stavovské organizácie.

X. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
Dňa 30.6.2023 sa pod záštitou prezídia APVV uskutočnil v poradí už X. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Trebišov. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO  Kráľovský Chlmec 2. MO Trebišov a 3. MO Košice. Na 4. až .6 mieste sa umiestnili  družstvá ďalších MO bez určenia poradia (MO Michalovce, Rožňava a Spišská Nová Ves).

VII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
Dňa 22.6.2023 sa pod záštitou prezídia APVV konal v poradí už VII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení gulášu. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Svidník. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Stropkov, 2. MO Poprad, 3. MO Bardejov. Na 4. až 6. mieste sa umiestnili družstvá bez určenia poradia.

IX. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Nitrianský kraj
Dňa 20.5.2023 sa pod záštitou prezídia APVV konal v poradí už IX. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Nitrianskeho kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Zlaté Moravce. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Komárno, 2. MO Zlaté Moravce, 3. MO Nitra. Na 4. až 7. mieste sa umiestnili družstvá bez určenia poradia.

II. ročník turnaja v bowlingu - Žilinský kraj
V piatok, dňa 25. 11. 2022, sa uskutočnil II. ročník krajského turnaja trojčlenných družstiev MO APVV Žilinského  kraja v bowlingu. Organizátormi bola  MO APVV Žilina a prezídium APVV. Akcia sa konala v Academy Bowlingovej hale v Žiline, kde boli pre súťažiacich vytvorené podmienky na profesionálnej úrovni (napr. až 8 dráh). Turnaja sa zúčastnili trojčlenné družstvá z MO APVV Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok okolie, Žilina.

XVII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
Už tradične sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XVII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. zo 47. miestnych organizácii združenia, Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR, zástupcovia Klubu príslušníkov policajného zboru vo výslužbe Trebišov, klubov priateľov polície Trenčín, Banská Bystrica a Lučenec a Asociácie hasičov na dôchodku.VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Nitrianský kraj
Dňa 10.9.2022 v športovom areáli obce Čechy MO APVV Nové Zámky zorganizovala pod záštitou Prezídia APVV VIII. ročník súťaže vo varení gulášu Nitrianskeho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: MO APVV Nitra, MO APVV Komárno, MO APVV Štúrovo, MO APVV Želiezovce a organizátor súťaže MO APVV Nové Zámky.
Nad regulárnosťou súťaže dozeral víceprezident APVV Mgr. Ladislav Dome. Po predložení vzoriek štvorčlenná komisia rozhodla, že na treťom mieste sa umiestnilo družstvo MO APVV Komárno, na druhom mieste MO APVV Štúrovo, a víťazom sa stalo družstvo MO APVV Nové Zámky. Po odovzdaní cien bola losovaním vylosovaná MO APVV Zlaté Moravce, ktorá v roku 2023 prevezme štafetu od MO APVV Nové Zámky a usporiada už IX ročník tejto súťaže.

IX. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
Dňa 1.7.2022 sa po dvojročnej pauze uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už IX. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Kráľovský Chlmec. Komisia určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. MO Michalovce 2. MO Spišská Nová Ves 3. MO Košice. Na ostatných miestach sa umiestnili  družstvá bez určenia poradia.

VI. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
Dňa 23.6.2022 sa po dvojročnej pauze uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom prezídia APVV bola v tomto roku MO APVV Stropkov.

XVI. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
Už tradične sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal dňa 23. septembra 2021 v poradí už XVI. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 43. zo 47. miestnych organizácii združenia. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa kongres konal za veľmi "prísnych" opatrení a kongresu sa nezúčastnili ani zástupcovia organizácií, s ktorými APVV spolupracuje. Jediným hosťom bol Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR.

XV. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V hoteli AGRO vo V. Lomnici sa konal v poradí už XV. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 40. zo 46. miestnych organizácii združenia. Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVI – 19 sa kongres konal za veľmi „prísnych“ opatrení. Vzhľadom na uvedené sa kongresu nezúčastnili ani zástupcovia organizácií, s ktorými APVV spolupracuje. Jediným hosťom bol Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činnosti MV SR.

Prijatie ocenených VD riaditeľom KR PZ v Košiciach
Prezident APVV, na základe návrhov z MO APVV Košice a Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov, pri príležitosti osláv Dňa polície, predložil riaditeľovi KR PZ v Košiciach návrh na udelenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj Policajného zboru) tým členom, ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku. Prezident Policajného zboru akceptoval návrh riaditeľa KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora a udelil toto ocenenie 7. členom MO APVV Košice a 3. členom Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.


I. ročník turnaja v bowlingu - Žilinský kraj
V piatok, dňa 22. 11. 2019, sa uskutočnil prvý ročník krajského turnaja trojčlenných družstiev MO APVV zo Žilinského kraja v bowlingu. Organizátormi bola MO APVV Žilina a prezídium APVV. Akcia sa konala v Academy Bowlingovej hale v Žiline, kde boli pre súťažiacich vytvorené podmienky na profesionálnej úrovni (napr. až 8 dráh).


V. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Bratislavský kraj
V sobotu 14.9.2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradní už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Bratislavského kraja vo varení guláša. Hlavným organizátorom bola v tomto roku MO APVV Bratislava IV. Akcia sa konala v krásnom prostredí Malých Karpát v areáli chaty Poľovného združenia Záhorská Bystrica.


VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V štvrtok 11.7.2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už VIII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO APVV Michalovce. Akcia sa konala v krásnom prostredí Vinianskeho jazera v areáli penziónu Prameň.


V. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
V štvrtok 4. 7. 2019 sa uskutočnil pod záštitou prezídia APVV v poradí už V. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku novovzniknutá MO APVV Spišské Podhradie. Akcia sa konala v areáli futbalového ihriska Spišské Podhradie priamo pod Spišským hradom.

XIII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 19. - 21.9.2018 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XIII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. z 45 miestnych organizácii, štátny tajomník MV SR, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupcovia pridružených členov APVV a organizácii, s ktorými APVV spolupracuje. Na tomto kongrese bola prvý krát slávnostným spôsobom uvedená zástava APVV a významným bola nielen účasť, ale aj vystúpenie štátneho tajomníka MV SR a riaditeľa Odboru SPaSČ MV SR.

IV. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
V piatok 6.7.2018 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí už IV. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Porota určila poradia a aj víťaza takto: 1. Stará Ľubovňa, 2. Bardejov, 3. Prešov, 4.-6. bez určenia poradia - Poprad, Spišské Podhradie, Stropkov. MO Svidník sa súťaže nezúčastnila.

VII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V piatok 29.6.2018 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí už VII. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola v tomto roku MO Košice. Akcia sa konala v areáli Olympia v Košiciach. Porota určila poradie a aj víťaza, ktorý získal putovný pohár na ďalší rok takto: 1. Kráľovský Chlmec, 2. Moldava nad Bodovu, 3. Michalovce, 4.-6. bez určenia poradia - Rožňava, Spišská Nová Ves a Košice. Spoluorganizátorom ďalšieho ročníka bude MO Michalovce.

XII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 20. - 22.9.2017 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 41. z 44 miestnych organizácii združenia, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, zástupca Slovenskej sekcie IPA Slovakia a predseda Klubu príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov.

VI. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
Dňa 4.7.2017 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí VI. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Porota určila poradie a víťaza takto: 1. Kráľovský Chlmec, 2. Moldava nad Bodvou, 3. Košice, 4.-6. bez určenia porradia - Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves.

III. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
Dňa 29.6.2017 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV v poradí III. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Výsledky: 1. Prešov, 2. Poprad, 3. Stará Ľubovňa, 4.-5. Bardejov a Stropkov.

XI. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 21. - 23.9.2016 sa konal v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici XI. kongres APVV. Kongres prerokoval nielen základné a rozhodujúce otázky, ale vzhľadom na ukončenie volebného obdobia, zvolil aj nové Prezídium na ďalšie štvorročné obdobie.

X. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 23. - 25.9.2015 sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí jubilejný X. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili 41. z 44 miestnych organizácii združenia. Okrem nich sa na kongrese zúčastnili aj hostia (Zväz vojakov SR, ZVaJS - Sekcia personálnych a sociálnych činnosti, Klub príslušníkov PZ vo výslužbe Trebišov a administrátor web stránky APVV).

I. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Prešovský kraj
Dňa 31.7.2015 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV I. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Prešovského kraja vo varení guláša. Spoluorganizátorom bola MO Bardejov. Výsledky: 1. Stará Ľubovňa, 2. Svidník, 3. Bardejov, 4.-5. Prešov a Stropkov. MO Poprad sa súťaže nezúčastnila.

IV. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V piatok 10.7.2015 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV už IV. ročník krajskej súťaže trojčelnných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Akcia sa konala v oblasti Latorica v areáli reštaurácie OÁZA. Výsledky: 1. Michalovce, 2. Kráľovský Chlmec, 3. Košice, 4.-5- Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves. MO Rožňava sa súťaže nezúčastnila.

IX. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 24. - 26.9.2014 sa konal v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici v poradí už IX. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 39 z 44 miestnych organizácii združenia.


III. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V piatok 25.7.2014 sa uskutočnil III. ročník krajskej súťaže trojčlenných družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša v peknom prostredí Čingova v areáli PARK Hotela. Výsledky: 1. Košice, 2. Michalovce, 3. Spišská Nová Ves, 4.-6 Bardejov, Kráľovský Chlmec a Moldava nad Bodvou. MO Rožňava sa súťaže nezúčastnila.

60. výročie vzniku Dopravných inšpektorátov
60. výročie vzniku Dopravných inšpektorátov.


VIII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 18. - 20.9.2013 sa v hoteli "AGRO" Veľká Lomnica konal VIII. kongres APVV.

II. ročník krajskej súťaže vo varení guláša - Košický kraj
V sobotu 14.9.2013 sa uskutočnil pod záštitou Prezídia APVV už II. ročník krajskej súťaže družstiev MO APVV z Košického kraja vo varení guláša. Výsledky: 1. Michalovce, 2. Spišská Nová Ves, 3. Moldava nad Bodvou, 4. Kráľovský Chlmec, 5. Rožňava, 6. Košice.

VII. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 20. - 22.9.2012 sa konal VII. kongres APVV vo Veľkej Lomnici.

Pohreb predsedu MO APVV Bratislava 2
Dňa 3.8.2012 o 14:30 h v krematóriu v Bratislave sme sa navždy rozlúčili s predsedom MO APVV Bratislava 2 s p. JUDr. Petrom Ščevíkom.

VI. Kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 28. - 30.9.2011 sa v hoteli "AGRO" Veľká Lomnica konal VI. kongres APVV. Účasť zástupcov MO bola veľká, zo 42 okrem 2 predsedov sa zúčastnili všetci.

Služobná cesta v Budapešti, Maďarsko
V dňoch 8. - 10.9.2011 sa trojčlenná delegácia Prezídia APVV (p.Ľubomír Svorad, František Šveda, Ing. Eduard Pokorný) zúčastnila na základe pozvania Republikovej asociácie policajných a pohraničných dôchodcovských spolkov Maďarska rokovania ich celoštátnej konferencie.

Služobná cesta v Sczytne, Poľsko
Služobná cesta v Sczytne, Poľsko

Zasadnutie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe
Zasadnutie Prezídia APVV - zúčastnení p.Ľubomír Svorad, JUDr Hristo Gluškov, František Šveda, Dezider Marček, Ing. Ján Čarnogurský, Ing. Eduard Pokorný.

Správa zo zahraničnej cesty v Poľskej republike
V dňoch 11. - 13.11.2010 sa zúčastnila delegácia z APVV na základe pozvania SEiRP stretnutia v Poľsku.

Správa zo zahraničnej cesty v Českej republike
V dňoch 12. - 14.10.2010 na pozvanie prezidenta Veteránov polície ČR Jána Zemana sa zúčastnila 3 členná delegácia APVV Slovenskej republiky (Ing. Ján Čarnogurský, Ing. Eduard Pokorný a JUDr. Ľudovít Petráš) na II. zjazde Veteránov polície ČR.

Asociácia policajtov vo výslužbe
Delegácia APVV sa zúčastnila na pozvanie Hlavnej správy SEiRP v dňoch 13. - 16.9.2010 medzinárodnej konferencie organizácií združujúcich policajtov vo výslužbe.

IV. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 16. - 18.9.2009 sa v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici konal IV. kongres APVV.

Zasadanie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe
V dňoch 15. - 16.5.2009 sa konalo zasadanie Prezídia APVV. Na zasadaní sa zúčastnili všetci členovia Prezídia APVV okrem 2. viceprezidenta.

Asociácia policajtov vo výslužbe
12. - 13.5.2009 sa delegácia členov Prezídia APVV v zložení Ľubomír Svorad (prezident APVV) a Michal Čačko (člen prezídia APVV), zúčastnila jednania vrcholových orgánov organizácií združujúcich veteránov polície, policajtov vo výslužbe a rentierov z Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.

Asociácia policajtov vo výslužbe
16. - 18.4.2008 - III. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici

Asociácia policajtov vo výslužbe
29. - 30.5.2007 - II. kongres Asociácie policajtov vo výslužbe