Vitajte v Miestnej organizácii APVV Galanta !

     Miestna organizácia APVV Galanta vznikla na ustanovujúcej schôdzi 8. apríla 2011 kde bolo prítomných 24 členov a za predsedu bol zvolený JUDr. Ján Mizerík. Od tej doby boli zvolené dve predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 10. 3. 2015 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Ladislav Döme, podpredseda JUDr. Ján Mizerík a Viliam Dumann, členovia predsedníctva Pavol Samek,Mgr. Eva Habdáková a revízor Marta Vargová. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 57 členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Galante, 924 52 Galanta, Hlavná 13, tel.: 0961 12 1111
OO PZ Galanta, 924 52 Galanta, Hlavná 13, tel.: 0961 12 3705
OO PZ Sereď, 926 01 Sereď, Pekárska 3, tel.: 0961 12 3805
OO PZ Sládkovičovo, 925 21 Sládkovičovo,
Fučíkova 96, tel.: 0961 12 3868
OO PZ Šoporňa, 925 52 Šoporňa, Sereďská 1, tel.: 0961 12 3875
OO PZ Trstice, 925 42 Trstice, Hlavná 1277, tel.: 0961 12 3820
OO PZ Jelka, 925 23 Jelka, Hlavná 341/40, tel.: 0961 12 3835