2024

Členská schôdza 2024
Dňa 1.3.2024 sa konala v priestoroch reštaurácie SERAY v Štúrove členská schôdza. Z prezídia sa zúčastnil viceprezident Mgr. Ladislav Döme, ktorý informoval členov o činnosti Prezídia APVV vo vzťahu k MO, podrobne informoval o priebehu a záveroch kongresu ale i  o sociálnom zabezpečení členov APVV a o valorizácii dôchodkov v roku 2024. Podľa programu boli odovzdané 4 pamätné listy a p.Bakovi pamätná medaila APVV.

2023

Posedenie pri kapustnici
Dňa 1.12.2023 sme mali stretnutie členov MO APVV Štúrovo - posedenie v reštaurácii Seray pri výbornej kapustnici. Predseda MO APVV Štúrovo poprial každému členovi veľa zdravia, šťastia a krásne vianočné sviatky.

Posedenie pri guláši
MO APVV Štúrovo dňa 17.6.2023 so začiatkom o 10:00 h usporiadala v areáli rekreačného strediska "Hronské údolie" (bývalý areál Doprastavu) v Kamenici nad Hronom posedenie pri guláši. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Pochutnali sme si na výbornom guláši a aj sme si zaspievali.

Členská schôdza 2023
Dňa 17.3.2023 v priestoroch reštaurácie SERAY v Štúrove sa konala členská schôdza našej MO. Zúčastnilo sa 24 členov a 1 hosť. Hosťom bol 2. viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po ukončení oficiálnej časti sme si pochutili na super jedle, ktoré nám v reštaurácii pripravili. Ďakujem majiteľom reštaurácie za poskytnutie priestorov a zároveň sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí sa schôdze zúčastnili.

2022

XVII. kongres APVV
Už tradične sa v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici konal v poradí už XVII. kongres APVV. Na kongrese sa zúčastnili zástupcovia 42. zo 47. miestnych organizácii združenia, Generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR, zástupcovia Klubu príslušníkov policajného zboru vo výslužbe Trebišov, klubov priateľov polície Trenčín, Banská Bystrica a Lučenec a Asociácie hasičov na dôchodku. Na kongrese boli odovzdané niektorým členom ocenenia, ktoré udelil minister vnútra SR, prezident Policajného zboru a prezident APVV.

VIII. ročník krajskej súťaže vo varení guláša
Dňa 10.9.2022 v športovom areáli obce Čechy MO APVV Nové Zámky zorganizovala pod záštitou Prezídia APVV VIII. ročník súťaže vo varení gulášu Nitrianskeho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: MO APVV Nitra, MO APVV Komárno, MO APVV Štúrovo, MO APVV Želiezovce a organizátor súťaže MO APVV Nové Zámky.
Nad regulárnosťou súťaže dozeral viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po predložení vzoriek štvorčlenná komisia rozhodla, že na treťom mieste sa umiestnilo družstvo MO APVV Komárno, na druhom mieste MO APVV Štúrovo, a víťazom sa stalo družstvo MO APVV Nové Zámky. Po odovzdaní cien bola losovaním vylosovaná MO APVV Zlaté Moravce, ktorá v roku 2023 prevezme štafetu od MO APVV Nové Zámky a usporiada už IX ročník tejto súťaže.

Posedenie pri guláši
MO APVV Štúrovo dňa 28.5.2022 so začiatkom o 9:30 h v areáli lodenice v Štúrove usporiadala "posedenie pri guláši". Ďakujem všetkým členom akcie, ktorí sa zúčastnili. Zúčastnení si pochutnali na výrobnom guláši a aj sme si zaspievali.

Členská schôdza 2022
Dňa 25.3.2022 o 16:00 h sa v zmysle plánu činnosti MO APVV Štúrovo v reštaurácii SERAY konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia ako aj 1. viceprezident APVV Mgr. Ladislav Döme. Po prerokovaní dokumentov sme si posedeli pri občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujeme.

2021

VII. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu
MO APVV Štúrovo sa dňa 11.9.2021 zúčastnila na VII. ročníku krajskej súťaže vo varení gulášu. MO APVV Štúrovo reprezentovali Mgr. František Párkanský, Vojtech Baka a Tibor Struhár. Súťaž sa uskutočnila v areáli MŠK Želiezovce. Organizátorom bola MO APVV Želiezovce. Naše družstvo skončilo na 1. mieste, obdržali sme putovný pohár na 1 rok. Po vyhodnotení súťaže sme vyžrebovali ďalšieho organizátora súťaže, ktorá je MO APVV Nové Zámky. Veľké poďakovanie za super zorganizovanie tejto súťaže patrí MO APVV Želiezovce.


Členská schôdza 2021
Dňa 25.6.2021 sa v reštaurácii SERAY konala výročná členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili členovia APVV Štúrovo a 1 hosť z prezídia APVV - viceprezident Mgr. Ladislav Döme. Po zhodnotení programu sme si posedeli pri občerstvení.

2020

Členská schôdza 2020
Dňa 28.2.2020 sa konala členská schôdza MO Štúrovo v reštaurácii "SERAY" v Štúrove. Z celkového počtu 55 členov sa schôdze zúčastnilo 36 členov a 1 hosť.

2019

Koncoročná kapustnica
Dňa 6.12.2019 MO APVV Štúrovo usporiadala koncoročnú kapustnicu. Predsedníctvo ďakuje všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili. Zvlášť ďakujeme vedeniu reštaurácie SERAY, ktorá nám umožnila usporiadať túto akciu.


Členská schôdza 2019
Dňa 1.2.2019 sa konala členská schôdza MO Štúrovo v reštaurácii SERAY v Štúrove. V mene predsedníctva predseda poďakoval členom za to, že boli ochotní venovať svoj voľný čas v prospech APVV. Poprial veľa zdravia a chuti do ďalšej práce, pochopenia v rodinách, porozumenia v predsedníctve MO a v členskej základni. Vyjadril presvedčenie, že schôdza splnila svoj účel.

2018

Posedenie pri guláši
Dňa 19.5.2018 MO Štúrovo zorganizovala posedenie pri guláši v areáli Lodenica Štúrovo.

Členská schôdza
Dňa 26.1.2018 o 15:30 h v reštaurácii "SERAY" v Štúrove sa konala členská schôdza MO Štúrovo. V mene predsedníctva chcem poďakovať členom za to, že boli ochotní venovať svoj voľný čas v prospech APVV a z 48 členov sa zúčastnilo 90%.

2017

Stretnutie v Štúrove
Stretnutie pri guláši v areáli lodenice v Štúrove dňa 9.9.2017.

Členská schôdza
Dňa 27.1.2017 sa konala členská schôdza MO Štúrovo v reštaurácii SERAY v Štúrove.

2016

Posedenie MO Štúrovo
Predsedníctvo MO Štúrovo dňa 18.11.2016 so začiatkom o 16:00 hod. organizovalo v reštaurácii "SERAY" posedenie pri kapustnici. Akcia sa podarila, prítomní sa cítili veľmi dobre.

3. ročník krajskej súťaže
Dňa 14.5.2016 MO Štúrovo organizovalo 3. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu pod záštitou Prezídia APVV. Na súťaži sa zúčastnilo 6 družstiev, víťazom sa stala MO Komárno.

Členská schôdza
2016

2015

Predseda MO na X. kongrese
X. kongres APVV - Veľká Lomnica 23. - 25.9.2015

Posedenie pri guláši
Dňa 12.9.2015 naša organizácia zorganizovala posedenie pri guláši v areáli Lodenica Štúrovo.

Akcia Miestnej organizácie