Vitajte v Miestnej organizácii APVV Považská Bystrica !

     Miestna organizácia APVV Považská Bystrica  vznikla na ustanovujúcej schôdzi 8. februára 2008, kde bolo prítomných 63 členov a za predsedu bol zvolený Mgr. Jozef Čuraj. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 17. 2. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda František Šopinec, podpredseda JUDr. Jozef Učeň, člen predsedníctva Mgr. Peter Kupec, Ján Kuchár, Vladimír Kadrna  a revízor JUDr. Pavol Šumec. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 97  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ v Považskej Bystrici, 017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 186, tel.: 0961 26 1111
OO PZ Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 186, tel.: 0961
26 3755
OO PZ Púchov, 020 01 Púchov, Svätoplukova 8, tel.: 0961 28 3959