2021

Posedenie pri guľáši 2021
MO Ružomberok - Okolie aj tohto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Priali nám aj uvoľnenejšie opatrenia COVID-19, nakoľko sa posedenie konalo vo vonkajších priestoroch a aj počasie bolo pekné. Stretli sme sa tam členovia MO APVV aj s rodinnými príslušníkmi. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor a bývalý riaditeľ Daniel Ševc, ktorých sme srdečne privítali. Na tomto spoločnom posedení pri príležitosti životného jubilea 75 rokov sme odovzdali vecné dary našim členom a to Milanovi Ochabovi, Igorovi Šefrankovi a Ladislavovi Ďuríšikovi. Predseda MO Ondrej Škvarek bol vyznamenaný prezidentom Zväzu vojakov SR a bolo mu udelené vyznamenanie "HVIEZDA ZVAZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY". Po príhovoroch a blahoželaní bolo podané občerstvenie, chutný guláš, pivko, vínko. K dobrej nálade prispela živá hudba nášho člena Dušana Babica a na harmonike nám zahtral aj Vladimír Mišovič.


Svätá omša na Magurke
Dňa 5.7.2021, kedy si pripomíname Sviatok Cyrila a Metoda, sa konala svätá omša na Magurke, v krásnom horskom prostredí. Ružomberský väzenský dekan PaedDr. Peter Halkoci pozval na odpustovú slávnosť príslušníkov ZVJS Ružomberok aj s rodinami, ako aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Odpustová svätá omša bola o to slávnostnejšia, že dve detičky príslušníkov boli aj na prvom svätom prijímaní. Hosť bol aj väzenský dekan zo Sučian PhDr. Juraj Malý. Po slávnosti nás čakali opekané špekáčiky, pripravený guľáš a dokonca na dobrú náladu nám hrala živá hudba príslušníkov ZVJS, pri ktorej sa všetci dobre bavili, zaspievali aj zatancovali. Nakoľko aj počasie nám prialo v krásnej horskej prírode, všetci sme boli spokojní a užili sme si priateľské posedenie po dlhšom čase. Verím, že sa nám už podarí usporiadať v auguste priateľské posedenie pri guľáši, keď sa zmenil núdzový stav.

Stretnutie predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie
Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie, po uvoľnení určitých pandemických opatrení, sa stretlo 3.6.2021, aby podľa možností zostavilo plán akcií na rok 2021. Prítomní členovia: Ondrej Škvarek, JUDr. Igor Král, Jaroslav Podmanický, Igor Stehura, Miroslav Pagáčik, Anna Feketová, Juraj Fekete a hosť Štefan Strelka. Prizvaný hosť bol pozvaný, aby mu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov odovzdal vecný dar predseda MO APVV Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek.

2020

Posedenie pri guľáši 2020
MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme zorganizovali priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sme sa tam členovia MO so svojimi rodinnými príslušníkmi. K nálade nám prispela živá hudba Dušana Babica, k nej sa pridal na harmonike pán Vladimír Mišovič a na gitare nám zahral aj Milan Ganyicz. My ostatní sme si zaspievali a niektorí aj zatancovali. Akcia sa nám vydarila, počasie nám prialo, guláš chutil a dobre nám bolo aj pri pivečku. Stretnutie bolo úspešné aj preto, že sme tohto roku nemohli konať iné plánované akcie. Po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, podebatovať a zabaviť sa. Spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie stretnutie.

Členská schôdza 2020
Dňa 5.3.2020 sa konala členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 64 členov a 2 pozvaní hostia: člen prezídia APVV Bc. Milan Piroh a náčelník Mestskej polície Ružomberok Ing. Ivan Stromko.

2019

Predvianočná kapustnica
MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s plánom činnosti na rok 2019 zorganizovala dňa 5.12.2019 spoločenské posedenie pri "Predvianočnej kapustnici" v ANIMA CAFÉ v Ružomberku. Akcia bola vydarená a niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére. Svojou prítomnosťou  nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok p. Daniel Ševc, riaditeľ ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch p. Michal Hrnčiar a člen prezídia APVV, predseda MO APVV Dolný Kubín p. Milan Piroh.


Pietna spomienka pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov"
Naša MO APVV Ružomberok - Okolie sa zúčastnila dňa 11.11.2019 o 11:00 h pietnej spomienky pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov", ktorú organizovalo mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, VÚ 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Ružomberok, APVV Ružomberok, APVV Ružomberok - Okolie a Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok.


Taká je naša Kováčová
Opäť po roku sme navštívili naše obľúbené miesto, kde je vždy príjemne, veselo a zanecháva krásne spomienky. Áno, je to RRS ZVJS SR Kováčová. V dňoch 17. – 18.10.2019 navštívilo toto stredisko 36 členov APVV Ružomberok – okolie aj so svojimi rodinami. Išlo o akciu, ktorá vychádzala s Plánu činnosti miestnej organizácie na rok 2019.

Zakopané je krásne
Už po štvrtýkrát si MO APVV Ružomberok - Okolie dala do plánu činnosti navštívit zariadenie Parzenica, ktoré sa nachádza v centre mesta Zakopané. V čase od 23.8. - 26.8.2019 sa tejto krátkodobej rekreácie zúčastnilo 35 osôb.


Posedenie pri guľáši
MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok podľa plánu na rok 2019, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guľáši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Navyše nás svojou prítomnosťou poctili terajší riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Daniel Švec a bývalý náš kolega toho času riaditeľ Útvaru pre mladistvých v Sučanoch plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Všetci sme si pochutnali na dobrom guľáši, pivečku a vínečku. K dobrej nálade nám prispel pán Vladimír Mišovič, zahral na harmonike a ostatní si pri nej aj zaspievali. Bola to vydarená akcia, prialo nám aj slniečko a prítomní si podebatovali, zabavili a spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie priateľské posedenie.


Navštív Prahu a spoznaj jej históriu!
S myšlienkou navštíviť Prahu - hlavné mesto ČR, sa predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zaoberalo už dlhšiu dobu. V roku 2019 sa to konečne dostalo aj do plánu práce v termíne od 13.6.2019 - 16.6.2019. Prihlásilo sa 36 záujemcov.


Členská schôdza 2019
Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO a hostí, a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr.Igor Čombor, PhD.

2018

Posedenie pri predvianočnej kapustnici
Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič a p.Babic. Zišlo sa nás skoro 80 členov.


V Kováčovej je vždy výborne
Do plánu akcií MO Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.


Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa"!
Dňa 9.11.2018 sme si pietnou spomienkou pripomenuli 100. výročie I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.


Už tretíkrát v Zakopanom
V dňoch 23.8.-26.8.2018 sme navštívili formou krátkodobej rekreácie Poľské mesto Zakopané. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.


Posedenie pri guláši
Tak, ako každý rok, aj v tomto roku zorganizovala MO Ružomberok - Okolie priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Pochutnali sme si na dobrom guláši, pri pivečku a vínečku, na harmonike nám zahral p.Vladimír Mišovič a na gitare p.Dušan Babic.


Členská schôdza
Dňa 1.3.2018 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Za prácu a činnosť v APVV bolo desiatim členom odovzdané Členské uznesenie APVV.

2017

Predvianočná kapustnica
Dňa 14.12.2017 sa v ANIMA CAFÉ Ružomberok uskutočnilo posedenie členov MO Ružomberok-okolie pri predvianočnej kapustnici.


Krátkodobá rekreácia v Zakopanom
V dňoch 31.8.-3.9.2017 sme strávili krátkodobú rekreáciu v Poľsku v stredisku "Parženica". Navštívili sme Gubalowku (11123 m.n m.), múzeum voskových figurín, viacero kostolov, areál zimných športov atď.


Spoločenské posedenie
MO Ružomberok - Okolie usporiadala spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Zároveň sa konal aj tenisový turnaj o "Pohár predsedu".


Kováčová splnila očakávanie
V dňoch 3.4.-5.4.2017 MO Ružomberok - Okolie zorganizovala rekreáciu do LRS ZVJS Kováčová. Zúčastnilo sa 40 prihlásených.


Tenisový turnaj a posedenie pri guláši
MO Ružomberok - Okolie usporiadala tenisový turnaj pre svojich členov. Hralo sa o Pohár predsedu MO APVV, víťazom sa stal Ladislav Nemček. Zároveň bolo uskutočnené spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová.

2016

Rekreačný pobyt v Kováčovej
V dňoch 18-20.3.2016 sme sa zúčastnili aj s rodinnými príslušníkmi víkendového pobytu v Rekreačnom zariadení Kováčová.


Členská schôdza
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Počet prítomných bol 57 a hosť za ÚVTOS Ružomberok - riaditeľ pplk. Anton Majzel.

2015

Rekreácia v LRS ZVJS Kováčová
V dňoch 13.-15.5.2015 sme sa ako kolektív zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS ZVJS Kováčová.


Prechod MALATINSKOU MAGISTRÁLOU
Dňa 14.2.2015 na pozvanie starostu obce Malatiná sa niektorí členovia zúčastnili XIV. ročníka zimného lyžiarskeho a pešieho prechodu MALATINSKOU MAGISTRÁLOU.


Členská schôdza
Dňa 20.2.2015 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Prítomní boli aj hostia - pplk.Anton Majzel (riaditeľ ÚVTOS), JUDr. Jaroslav Pavlík (predseda MO Ružomberok), pplk.v.v.Ing. Ján Chyla (predseda Klubu posádky Ružomberok).


Stretnutie s novozvoleným primátorom
Dňa 8.1.2015 predseda MO Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek, predseda MO Ružomberok JUDr. J.Pavlik a zástupcovia ZV SR Klubu posádky Ing. Ján Chyla, RSDr. Jozef Kudlička boli pozvaní na stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Ružomberok MUDr. Igorom Čomborom PhD.

2014

Ružomberok spomína na obete vojnových konfliktov
Dňa 11.11.2014 si zástupcovia Zväzu vojakov SR - Klubu posádky Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie v spolupráci s MsÚ Ružomberok a zástupcami cirkví v Ružomberku uctili pamiatku všetkých vojnových veteránov a nevinných obetí ozbrojených konfliktov vo svete.


Boli sme v Kováčovej
V dňoch 20.5.-22.5.2014 sa uskutočnila krátkodobá rekreácia v LRS Kováčová pre našich členov a ich rodinných príslušníkov.

2013

Zájazd do Omšenia
V dňoch 25.-27.11.2013 sa členovia MO Ružomberok - okolie zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS v Omšení.

2011

Víkendový pobyt
V dňoch 23. - 25.9.2011 sa členovia MO Ružomberok - Okolie zúčastnili víkendového rekreačno-rehabilitačného pobytu v Rekreačno-rehabilitačnom zariadení Kováčová s rodinnými príslušníkmi.


Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2011 sa konalo stretnutie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri guláši na futbalovom ihrisku v obci Ludrová.

2008

Stretnutie členov
27.6.2008 - uskutočnilo sa stretnutie členov APVV Ružomberok - okolie v rekreačnom stredisku Kráľová Lehota.