2024

Členská schôdza 2024
Dňa 6.3.2024 o 15:00 h v zmysle plánu činnosti sa v priestoroch reštaurácie ANIMA CAFÉ Ružomberok konala členská schôdza MO APVV Ružomberok – Okolie, ktorú viedol podpredseda MO APVV  JUDr. Igor Kráľ. Na schôdzi bolo prítomných 72 členov MO  APVV. Za hostí boli prítomní:
zástupca primátora Mestského úradu Ružomberok ing. Robert Kolár, ekonomický zástupca riaditeľa ÚVTOS Ružomberok ing. Jana Sivková, člen predsedníctva APVV Milan Piroh. Predseda tunajšej MO APVV predniesol správu o činnosti za rok 2023. Na návrh predsedu MO APVV Ondreja Škvareka za prácu a zásluhy v MO prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov udelil MEDAILU III. STUPŇA členke a pokladníčke Anne Feketovej a členovi MO Jurajovi Feketemu. Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov boli odovzdané peňažné dary členom Ladislavovi Nemčekovi a Jánovi Šavrnochovi a boli im aj  odovzdané Pamätné listy pri príležitosti 75. výročia narodenín. Zároveň predseda MO APVV  udelil 6 členom MO „ Čestné uznanie APVV“ za aktívnu prácu a činnosť v MO. Pri príležitosti dňa MDŽ bol všetkým prítomným ženám odovzdaný malý darček – kytička. Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo spoločenské posedenie.

Členská schôdza ZO Odborového zväzu ZVJS
Dňa 23.2.2024 som bol predsedom Základnej organizácie Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri ÚVTOS Ružomberok Milanom Urbanom pozvaný na členskú schôdzu ZO Odborového zväzu pri ÚVTOS. Schôdza sa konala v ANIMA CAFÉ Ružomberok , kde sa zišli členovia - odborári, aby zhodnotili plnenie svojich naplánovaných úloh a zároveň si vytýčili na rok 2024. Ja ako predseda MO APVV Ružomberok - Okolie som ich taktiež informoval o práci a činnosti našej organizácie a predstavil plán činnosti na rok 2024. Na záver boli za prácu odmenené členky a členovia odborového zväzu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a určite pri odchode na výsluhový dôchodok sa niekto z nich pridá k nám a prihlásia sa do MO APVV Ružomberok - Okolie.

2023

Krásny víkend v Kováčovej
Blíži sa záver kalendárneho roka, ale členovia MO APVV Ružomberok – Okolie si ešte chodia po výletoch. V dňoch 16.12. a 17.12.2023 navštívili LRS ZVJS SR v Kováčovej. Krátkodobej rekreácie sa zúčastnilo 43 osôb. Dopravu si zabezpečoval každý účastník na vlastné náklady. Po vybavení formalít na recepcii sme sa ubytovali a keďže sa tu nachádza aj rehabilitačné zariadenie, mali sme možnosť si ísť načasovať aj procedúry. Počas obeda boli podané základné informácie o priebehu a programe rekreácie. Obdivovali sme čistotu objektu, ale aj predvianočnú výzdobu všetkých vnútorných aj vonkajších priestorov. Mali sme sa možnosť kúpať v bazéne, zahrať si rôzne spoločenské hry, premietnuť videofilmy z našich predchádzajúcich akcií. Vo večerných hodinách sme si usporiadali spoločenské posedenie. K príjemnej atmosfére prispievali aj samotní zamestnanci zariadenia, ktorí bez problémov splnili naše požiadavky. Postarali sa o výbornú stravu, pripravili nám spoločenskú miestnosť a malé občerstvenie na večerné posedenie. Domov sme odchádzali príjemne naladení a zároveň vďační za starostlivosť, ktorá nám bola počas pobytu venovaná.

Navštívili sme Trnavu
Členovia MO APVV Ružomberok – Okolie si dali do programu v roku 2023 aj návštevu mesta Trnava, aby sa oboznámili z jej históriou. Zájazd sa uskutočnil dňa 14.9.2023. Cestovali sme služobným autobusom, ktorý nám poskytol riaditeľ ÚZVJS Ružomberok. Zájazdu sa zúčastnilo 34 osôb. Trnava – nazývaná aj Malý Rím – vznikla pri malej riečke Trnávka a to priamo na križovatke obchodných ciest. V roku 1238 sa stala prvým slobodným kráľovským mestom na Slovensku. V súčasnej dobe je 7 najväčšie mesto na Slovensku, má 64 tisíc obyvateľov a rozlohu 71,54 km2. Medzi významné budovy mesta patrí Mestská veža – postavená v 16. storočí, ktorá meria 57 m. V jej objekte sídli aj Turistické informačné centrum, ktoré nám poskytlo sprievodcu na prehliadku historickej časti mesta. Počas prehliadky sme videli Morový stĺp, Mestské hradby, Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, Baziliku sv. Mikuláša, Synagógu a ďalšie významné budovy , o ktorých sme dostali od sprievodcu dôležité a zaujímavé informácie. Prehliadka trvala 2,5 hod. Po jej ukončení sme si mohli prehliadnuť obchodné stánky , navštíviť reštaurácie , pretože sa v tom čase konal aj trnavský jarmok. Vo večerných hodinách sme z Trnavy odchádzali. Videli sme ďalší kus histórie Slovenska. Splnil sa náš sen, videli sme mesto, ktoré mnohí z nás ešte nenavštívili.

Naše obľúbené Zakopané
V dňoch 27.7. – 30.7.2023 sa uskutočnila plánovaná  rekreácia v Zakopanom pre výsluhových dôchodcov – členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Do miesta pobytu „PARZENICA“ sa 33 členná skupina presunula na vlastných dopravných prostriedkoch. V priestoroch jedálne nás privítala vedúca zariadenia p. Baranská a zároveň prebehla aj informácia o programe počas pobytu. Počasie sa striedalo – chvíľu pekné, slnečné a chvíľu zas upršané. To však nikoho neodradilo od toho, aby navštívil priestory trhoviska a obchodíkov na nákupy. Mnohí sa vyviezli pozemnou lanovkou na vrch Gubalowka a obdivovali krásy Vysokých Tatier. Skupinka odvážlivcov navštívila pleso pod Rysmi „ Morské oko“. Mnohí si zašli do viacerých múzeí, kostolov a nevynechali ani historický cintorín. Každý večer sa organizovalo spoločenské posedenie, na ktorom sa premietali filmy z predchádzajúcich výletov, pripomenuli sa významné dni jubilantov a nechýbala ani gitara v rukách JUDr. Igora Krála  a za jej doprovodu zaznievali známe i menej známe melódie. Stalo sa už tradíciou, že si predsedníctvo MO na takéto akcie pozýva aj vzácnych hostí. Tento krát prijala pozvanie predsedkyňa Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši JUDr. Janka Majerčáková, Mgr. Vladimír Pančík, JUDr. Jaromír Pavlík s manželkou a Bc. Milan Piroh s manželkou. Aj oni prispeli veľkou mierou k dobrej nálade celého kolektívu.

Posedenie pri guľáši 2023
Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie , tak ako ako každý rok aj tento zorganizovalo posedenie pri guláši dňa 7.6.2023 na ihrisku TJ Ludrová pre členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Svojou prítomnosťou nás poctili  riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, riaditeľ PZ SR Ružomberok plk. In. Ľuboš Kováčik a predsedníčka Okresného súdu Lipt.Mikuláš - Ružomberok JUDr. Janka Majerčíková. Počasie nám dopoludnia prialo aj slniečko zasvietilo, ale popoludní trošku sprchlo, ale to nám dobrú náladu nepokazilo. O náladu sa postarali naši muzikanti JUDr. Igor Král, Dušan Babic a Mgr. Milan Ganyicz a všetci sme si aj zaspievali. Prítomní si pochutili na dobrom guláši a malom občerstvení. Posedenie sa nám vydarilo, mohli sme sa stretnúť so svojimi kolegami a ich rodinnými príslušníkmi, porozprávať sa a zabaviť. Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. Všetkým ďakujem za účasť, ktorému som sa veľmi potešil.

Krásny pobyt v Štúrove
V súlade s plánom činnosti MO APVV Ružomberok - Okolie na rok 2023 sa v dňoch 21.5. - 28.5.2023 uskutočnil zájazd autobusom do Štúrova. Ubytovanie bolo zabezpečené v objekte kúpaliska Vadaš. Zúčastnilo sa 22 osôb, ktorí bývali v chate " MIRA". V prevádzke boli 4 kúpaliská s termálnou vodou s možnosťou plávania  a poskytnutia rôznych masáži. Stravovanie s pestrou ponukou bolo zabezpečené v predajných stánkoch a reštauráciách priamo  v objekte kúpaliska.

Členská schôdza 2023
Dňa 9.3.2023 sa v priestoroch reštaurácie ANIMA CAFÉ Ružomberok konala členská schôdza MO APVV Ružomberok – Okolie, ktorú viedol podpredseda MO JUDr. Igor Kráľ. Na schôdzi bolo prítomných 65 členov MO. Za hostí boli prítomní zástupca primátora Mestského úradu Ružomberok Ing. Robert Kolár, riaditeľ ÚZVJS SR Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, ktorému bola udelená „ Medaila APVV III. stupňa „ ... za pomoc a spoluprácu pri činnosti tunajšej MO. Predseda tunajšej MO Ondrej Škvarek udelil 6 členom MO „ Čestné uznanie APVV „ za aktívnu prácu. Pri príležitosti dňa MDŽ bol všetkým prítomným ženám odovzdaný malý darček. Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo spoločenské posedenie.  

2022

Spoločenské posedenie
MO APVV Ružomberok - Okolie zorganizovala dňa 7.12.2022 spoločenské posedenie v ANIMA CAFÉ v Ružomberku pri Vianočnej kapustnici pre svojich členov. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia a to riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Ľubomír Bačkor, riaditeľ PZ SR Ružomberok plk. Ing. Ľuboš Kováčik a predseda MO APVV Dolný Kubín Milan Piroh. Potešil som sa veľkej účasti našich členov MO. Pri dobrom jedle a občerstvení sme si zaspomínali, porozprávali a dobre zabavili.  

Slávnostné zhromaždenie
Pri príležitosti 90.výročia zriadenia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok pozvalo na slávnostné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 23.9.2022 o 10:00 hod. v spoločenských priestoroch hotela KULTÚRA RUŽOMBEROK aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie z dôvodu udelenia ocenení. Medzi pozvanými a ocenenými z MO APVV boli: Ondrej Škvarek, Ladislav Rek, Anna Feketová, Vladimír Mišovič, Miroslav Macko. Bolo im udelené ocenenie Generálnym riaditeľom ZVJS a riaditeľom ÚVTOS Ružomberok.  

Zakopané
Práve toto mesto si členovia APVV Ružomberok – Okolie vybrali a v čase od 15.9. – 18.9.2022 navštívili. Prihlásilo sa 38 záujemcov. Ubytovanie i stravu nám poskytli v zariadení Parzenica, ktorí sa nachádza v centre mesta. Doprava bola zabezpečená na vlastných osobných motorových vozidlách. Počas pobytu sme navštívili vrch Gubalowka 1123 m/morom, odkiaľ sme mohli vidieť nádhernú panorámu Vysokých Tatier. Niektorí si boli pozrieť múzeum voskových figurín, areál zimných športov, viacero nádherných kostolov, ale nevynechali ani trhy vo vyhradených uliciach mesta na nákupy suvenírov. Našli sa aj odvážlivci, ktorí navštívili najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách – Morské oko, ktoré leží na poľskej strane pod štítom Rysy vo výške 1395 m/morom a má rozlohu 34,93 ha a hĺbku 50,8 m.Počas pobytu sme si pripomenuli aj narodeniny i meniny prítomných jubilantov a večer pri dobrých grilovaných pochúťkach, ktoré pripravil hostiteľ, zazneli aj známe piesne za doprovodu gitary.  

Stovežatá PRAHA
Navštíviť hlavné mesto ČR – Prahu – si MO  APVV  Ružomberok – okolie dala do plánu akcií pre rok 2022 na mesiac august. Zájazd sa uskutočnil v dňoch od 25. – 28.8.2022. Prihlásených bolo 36 účastníkov. Cestovalo sa vlakom so spoločnosťou LEO – expres. Po príchode do Prahy na hlavnom nádraží v informačnom centre sme si vybavili potrebné doklady na cestovanie mestskou dopravou a spoločne sa presunuli do Zotavovne VS ČR na Květnici.

Metropola východného Slovenska - Košice
Poznať mesto, jeho históriu a pamiatky – to bol hlavný dôvod, že sa do plánu práce MO APVV Ružomberok – okolie pre rok 2022 dostal tento bod. Zájazd sme naplánovali na 4 dni a to od 21.7. do 24.7.2022. Prihlásilo sa 27 účastníkov. Odchádzali sme autobusom, ktorý nám poskytol bývalý zamestnávateľ. Ubytovanie bolo zabezpečené v Garni hotel Akadémia, ktorý sa nachádza v blízkosti centra mesta.

Posedenie pri guľáši 2022
Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zorganizovalo gulášovú partiu dňa 25.5.2022 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov na ihrisku TJ Ludrová. Nakoľko nám prialo aj slnečné počasie a bolo príjemne, zúčastnilo sa nás vo veľkom počte, čo ma veľmi potešilo. Prítomní si pochutili na dobrom guláši, pivku, vínku a malom občerstvení. Pri gitare sme si aj zaspievali. Posedenie sa nám vydarilo, mohli sme sa stretnúť so svojimi kolegami aj s rodinnými príslušníkmi porozprávať sa aj zabaviť. Spokojní sme odchádzali a už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Všetkým prítomným ďakujem za účasť, ktorému som sa veľmi potešil.

Členská schôdza 2022
Dňa 15.3.2022 sa konala členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 59 členov a hosť pplk. Marián Víťaz, zástupca riaditeľa ÚVTOS Ružomberok. Členskú schôdzu otvoril a viedol podpredseda MO APVV Mgr. Jaroslav Podmanický. Za prácu a činnosť v MO APVV bolo odovzdané ocenenie 8 členom a to "ČESTNÉ UZNANIE APVV". Vecný dar pri príležitosti životného jubilea 75 rokov bol odovzdaný MUDr. Pavlovi Bogyimu - blahoželáme. Pri príležitosti MDŽ, sme si uctili naše členky a obdarovali peknou červenou ružou.

2021

Posedenie pri guľáši 2021
MO Ružomberok - Okolie aj tohto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Priali nám aj uvoľnenejšie opatrenia COVID-19, nakoľko sa posedenie konalo vo vonkajších priestoroch a aj počasie bolo pekné. Stretli sme sa tam členovia MO APVV aj s rodinnými príslušníkmi. Svojou prítomnosťou nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor a bývalý riaditeľ Daniel Ševc, ktorých sme srdečne privítali. Na tomto spoločnom posedení pri príležitosti životného jubilea 75 rokov sme odovzdali vecné dary našim členom a to Milanovi Ochabovi, Igorovi Šefrankovi a Ladislavovi Ďuríšikovi. Predseda MO Ondrej Škvarek bol vyznamenaný prezidentom Zväzu vojakov SR a bolo mu udelené vyznamenanie "HVIEZDA ZVAZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY". Po príhovoroch a blahoželaní bolo podané občerstvenie, chutný guláš, pivko, vínko. K dobrej nálade prispela živá hudba nášho člena Dušana Babica a na harmonike nám zahtral aj Vladimír Mišovič.


Svätá omša na Magurke
Dňa 5.7.2021, kedy si pripomíname Sviatok Cyrila a Metoda, sa konala svätá omša na Magurke, v krásnom horskom prostredí. Ružomberský väzenský dekan PaedDr. Peter Halkoci pozval na odpustovú slávnosť príslušníkov ZVJS Ružomberok aj s rodinami, ako aj členov MO APVV Ružomberok - Okolie. Odpustová svätá omša bola o to slávnostnejšia, že dve detičky príslušníkov boli aj na prvom svätom prijímaní. Hosť bol aj väzenský dekan zo Sučian PhDr. Juraj Malý. Po slávnosti nás čakali opekané špekáčiky, pripravený guľáš a dokonca na dobrú náladu nám hrala živá hudba príslušníkov ZVJS, pri ktorej sa všetci dobre bavili, zaspievali aj zatancovali. Nakoľko aj počasie nám prialo v krásnej horskej prírode, všetci sme boli spokojní a užili sme si priateľské posedenie po dlhšom čase. Verím, že sa nám už podarí usporiadať v auguste priateľské posedenie pri guľáši, keď sa zmenil núdzový stav.

Stretnutie predsedníctva MO APVV Ružomberok - Okolie
Predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie, po uvoľnení určitých pandemických opatrení, sa stretlo 3.6.2021, aby podľa možností zostavilo plán akcií na rok 2021. Prítomní členovia: Ondrej Škvarek, JUDr. Igor Král, Jaroslav Podmanický, Igor Stehura, Miroslav Pagáčik, Anna Feketová, Juraj Fekete a hosť Štefan Strelka. Prizvaný hosť bol pozvaný, aby mu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov odovzdal vecný dar predseda MO APVV Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek.

2020

Posedenie pri guľáši 2020
MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok, aj v tomto roku sme zorganizovali priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sme sa tam členovia MO so svojimi rodinnými príslušníkmi. K nálade nám prispela živá hudba Dušana Babica, k nej sa pridal na harmonike pán Vladimír Mišovič a na gitare nám zahral aj Milan Ganyicz. My ostatní sme si zaspievali a niektorí aj zatancovali. Akcia sa nám vydarila, počasie nám prialo, guláš chutil a dobre nám bolo aj pri pivečku. Stretnutie bolo úspešné aj preto, že sme tohto roku nemohli konať iné plánované akcie. Po dlhšom čase sme sa mohli stretnúť, podebatovať a zabaviť sa. Spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie stretnutie.

Členská schôdza 2020
Dňa 5.3.2020 sa konala členská schôdza MO APVV Ružomberok - Okolie v ANIMA CAFÉ Ružomberok. Členskej schôdze sa zúčastnilo 64 členov a 2 pozvaní hostia: člen prezídia APVV Bc. Milan Piroh a náčelník Mestskej polície Ružomberok Ing. Ivan Stromko.

2019

Predvianočná kapustnica
MO APVV Ružomberok - Okolie v súlade s plánom činnosti na rok 2019 zorganizovala dňa 5.12.2019 spoločenské posedenie pri "Predvianočnej kapustnici" v ANIMA CAFÉ v Ružomberku. Akcia bola vydarená a niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére. Svojou prítomnosťou  nás poctili pozvaní hostia - riaditeľ ÚVTOS Ružomberok p. Daniel Ševc, riaditeľ ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch p. Michal Hrnčiar a člen prezídia APVV, predseda MO APVV Dolný Kubín p. Milan Piroh.


Pietna spomienka pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov"
Naša MO APVV Ružomberok - Okolie sa zúčastnila dňa 11.11.2019 o 11:00 h pietnej spomienky pri príležitosti "Dňa vojnových veteránov", ktorú organizovalo mesto Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klub posádky Ružomberok, VÚ 1115 Ružomberok, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Ružomberok, APVV Ružomberok, APVV Ružomberok - Okolie a Komisiou školstva a mládeže pri MsZ Ružomberok.


Taká je naša Kováčová
Opäť po roku sme navštívili naše obľúbené miesto, kde je vždy príjemne, veselo a zanecháva krásne spomienky. Áno, je to RRS ZVJS SR Kováčová. V dňoch 17. – 18.10.2019 navštívilo toto stredisko 36 členov APVV Ružomberok – okolie aj so svojimi rodinami. Išlo o akciu, ktorá vychádzala s Plánu činnosti miestnej organizácie na rok 2019.

Zakopané je krásne
Už po štvrtýkrát si MO APVV Ružomberok - Okolie dala do plánu činnosti navštívit zariadenie Parzenica, ktoré sa nachádza v centre mesta Zakopané. V čase od 23.8. - 26.8.2019 sa tejto krátkodobej rekreácie zúčastnilo 35 osôb.


Posedenie pri guľáši
MO APVV Ružomberok - Okolie, tak ako každý rok podľa plánu na rok 2019, aj v tomto roku zorganizovala priateľské posedenie pri guľáši na ihrisku TJ Ludrová. Stretli sa tam členovia MO aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Navyše nás svojou prítomnosťou poctili terajší riaditeľ ÚVTOS Ružomberok plk. Mgr. Daniel Švec a bývalý náš kolega toho času riaditeľ Útvaru pre mladistvých v Sučanoch plk. PhDr. Michal Hrnčiar. Všetci sme si pochutnali na dobrom guľáši, pivečku a vínečku. K dobrej nálade nám prispel pán Vladimír Mišovič, zahral na harmonike a ostatní si pri nej aj zaspievali. Bola to vydarená akcia, prialo nám aj slniečko a prítomní si podebatovali, zabavili a spokojní odchádzali a už sa tešia na ďalšie priateľské posedenie.


Navštív Prahu a spoznaj jej históriu!
S myšlienkou navštíviť Prahu - hlavné mesto ČR, sa predsedníctvo MO APVV Ružomberok - Okolie zaoberalo už dlhšiu dobu. V roku 2019 sa to konečne dostalo aj do plánu práce v termíne od 13.6.2019 - 16.6.2019. Prihlásilo sa 36 záujemcov.


Členská schôdza 2019
Dňa 28.2.2019 sa konala výročná členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. V úvode schôdze sme privítali členov MO a hostí, a to za ZVJS Ružomberok ekonómku Ing. Sivkovú, predsedníčku Klubu dôchodcov Alenku Vinžíkovú a návštevou nás poctil aj primátor mesta Ružomberok MUDr.Igor Čombor, PhD.

2018

Posedenie pri predvianočnej kapustnici
Dňa 13.12.2018 sa v ANIMA CAFÉ konalo posedenie členov MO Ružomberok - Okolie pri predvianočnej kapustnici. Akcia bola vydarená, niesla sa vo veľmi dobrej nálade, ku ktorej prispeli naši dvaja muzikanti p.Mišovič a p.Babic. Zišlo sa nás skoro 80 členov.


V Kováčovej je vždy výborne
Do plánu akcií MO Ružomberok - Okolie pre rok 2018 sa dostala aj krátkodobá rekreácia v LRS ZVJS SR Kováčová s termínom od 5.11 - 7.11.2018 pre 50 osôb. Toto stredisko je veľmi atraktívne, obľúbené a má aj svoju tradíciu. Býva oň vždy veľký záujem a aj tento termín bol v krátkom čase naplno obsadený.


Pietna spomienka pri pomníku "Slobody slovenského národa"!
Dňa 9.11.2018 sme si pietnou spomienkou pripomenuli 100. výročie I. svetovej vojny, vznik Československej republiky, Martinskú deklaráciu a Deň veteránov.


Už tretíkrát v Zakopanom
V dňoch 23.8.-26.8.2018 sme navštívili formou krátkodobej rekreácie Poľské mesto Zakopané. Prihlásilo sa 31 záujemcov a do rekreačno-rehabilitačného strediska PARZENICA sa prepravili vlastnou dopravou.


Posedenie pri guláši
Tak, ako každý rok, aj v tomto roku zorganizovala MO Ružomberok - Okolie priateľské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová. Pochutnali sme si na dobrom guláši, pri pivečku a vínečku, na harmonike nám zahral p.Vladimír Mišovič a na gitare p.Dušan Babic.


Členská schôdza
Dňa 1.3.2018 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Za prácu a činnosť v APVV bolo desiatim členom odovzdané Členské uznesenie APVV.

2017

Predvianočná kapustnica
Dňa 14.12.2017 sa v ANIMA CAFÉ Ružomberok uskutočnilo posedenie členov MO Ružomberok-okolie pri predvianočnej kapustnici.


Krátkodobá rekreácia v Zakopanom
V dňoch 31.8.-3.9.2017 sme strávili krátkodobú rekreáciu v Poľsku v stredisku "Parženica". Navštívili sme Gubalowku (11123 m.n m.), múzeum voskových figurín, viacero kostolov, areál zimných športov atď.


Spoločenské posedenie
MO Ružomberok - Okolie usporiadala spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Zároveň sa konal aj tenisový turnaj o "Pohár predsedu".


Kováčová splnila očakávanie
V dňoch 3.4.-5.4.2017 MO Ružomberok - Okolie zorganizovala rekreáciu do LRS ZVJS Kováčová. Zúčastnilo sa 40 prihlásených.


Tenisový turnaj a posedenie pri guláši
MO Ružomberok - Okolie usporiadala tenisový turnaj pre svojich členov. Hralo sa o Pohár predsedu MO APVV, víťazom sa stal Ladislav Nemček. Zároveň bolo uskutočnené spoločenské posedenie pri guláši na ihrisku TJ Ludrová.

2016

Rekreačný pobyt v Kováčovej
V dňoch 18-20.3.2016 sme sa zúčastnili aj s rodinnými príslušníkmi víkendového pobytu v Rekreačnom zariadení Kováčová.


Členská schôdza
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Počet prítomných bol 57 a hosť za ÚVTOS Ružomberok - riaditeľ pplk. Anton Majzel.

2015

Rekreácia v LRS ZVJS Kováčová
V dňoch 13.-15.5.2015 sme sa ako kolektív zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS ZVJS Kováčová.


Prechod MALATINSKOU MAGISTRÁLOU
Dňa 14.2.2015 na pozvanie starostu obce Malatiná sa niektorí členovia zúčastnili XIV. ročníka zimného lyžiarskeho a pešieho prechodu MALATINSKOU MAGISTRÁLOU.


Členská schôdza
Dňa 20.2.2015 sa konala členská schôdza MO Ružomberok - Okolie. Prítomní boli aj hostia - pplk.Anton Majzel (riaditeľ ÚVTOS), JUDr. Jaroslav Pavlík (predseda MO Ružomberok), pplk.v.v.Ing. Ján Chyla (predseda Klubu posádky Ružomberok).


Stretnutie s novozvoleným primátorom
Dňa 8.1.2015 predseda MO Ružomberok - Okolie Ondrej Škvarek, predseda MO Ružomberok JUDr. J.Pavlik a zástupcovia ZV SR Klubu posádky Ing. Ján Chyla, RSDr. Jozef Kudlička boli pozvaní na stretnutie s novozvoleným primátorom mesta Ružomberok MUDr. Igorom Čomborom PhD.

2014

Ružomberok spomína na obete vojnových konfliktov
Dňa 11.11.2014 si zástupcovia Zväzu vojakov SR - Klubu posádky Ružomberok, MO APVV Ružomberok - Okolie v spolupráci s MsÚ Ružomberok a zástupcami cirkví v Ružomberku uctili pamiatku všetkých vojnových veteránov a nevinných obetí ozbrojených konfliktov vo svete.


Boli sme v Kováčovej
V dňoch 20.5.-22.5.2014 sa uskutočnila krátkodobá rekreácia v LRS Kováčová pre našich členov a ich rodinných príslušníkov.

2013

Zájazd do Omšenia
V dňoch 25.-27.11.2013 sa členovia MO Ružomberok - okolie zúčastnili krátkodobej rekreácie v LRS v Omšení.

2011

Víkendový pobyt
V dňoch 23. - 25.9.2011 sa členovia MO Ružomberok - Okolie zúčastnili víkendového rekreačno-rehabilitačného pobytu v Rekreačno-rehabilitačnom zariadení Kováčová s rodinnými príslušníkmi.


Stretnutie pri guláši
Dňa 24.6.2011 sa konalo stretnutie členov MO APVV Ružomberok - Okolie pri guláši na futbalovom ihrisku v obci Ludrová.

2008

Stretnutie členov
27.6.2008 - uskutočnilo sa stretnutie členov APVV Ružomberok - okolie v rekreačnom stredisku Kráľová Lehota.