Miroslav Ďuračka, zomrel 21. septembra 2019, parte

Mgr. Stanislav Janči, zomrel 12. mája 2014, parte

Ladislav Heveš, zomrel 17. decembra 2013, parte

Jozef Vyskoč, zomrel 3. júla 2012, parte