MO APVV Nitra organizuje dňa 23. septembra 2022 so začiatkom o 16:00 h priateľské posedenie pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov pri kotlíku chutnej fazuľovice na chrenovskom futbalovom štadióne. Tešíme sa na hojnú účasť.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra


     MO APVV Nitra oznamuje svojim členom, že dňa 18. júna 2022 o 14:00 h v KD Nitrianske Hrnčiarovce sa uskutoční členská schôdza, na ktorú Vás všetkých pozývam.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra


     MO APVV Nitra oznamuje svojim členom, že výročná schôdza naplánovaná na sobotu 5. marca 2022 sa z bezpečnostných dôvodov prekladá na 18. júna 2022 o 14:00 h v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená". 

     Predseda MO APVV Nitra zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. marca 2020 o 14:00 h v KD Nitrianske Hrnčiarovce.

JUDr. Ivan Urban
predseda MO APVV Nitra