Vitajte v Miestnej organizácii APVV Moldava nad Bodvou !

     Miestna organizácia APVV Moldava nad Bodvou vznikla na ustanovujúcej schôdzi 12. januára 2007 kde bolo prítomných 20 členov a za predsedu bol zvolený Imroch Beňo. Od tej doby boli zvolené tri predsedníctva.
    
Na členskej schôdzi dňa 17. 2. 2017 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda Mgr. Gejza Konderla, podpredseda Imrich Beňo, člen predsedníctva Ing. Alexander Fazekas, Ing. Ladislav Hronec, Ján Bito a revízor Jozef Kostura. Celkový počet členov za obdobie od vzniku miestnej organizácie narástol a k 31. 12. 2018 bol 45  členov.

Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:

OR PZ Košice - okolie, 040 11 Košice, Trieda SNP 35, tel.: 0961 93 3101
OO PZ Moldava nad Bodvou, 045 01 Moldava nad Bodvou, Rožňavská 30, tel.: 0961
94 6355
OO PZ Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná 73, tel.: 0961 93 3908
OO PZ Veľká Ida, 038 42 Veľká Ida, Hlavná 128, tel.: 0961 93 3907
OO PZ Jasov, 044 23 Jasov,
Hlavná 358/3, tel.: 0961 93 3904