Predsedníctvo MO APVV Trenčín srdečne pozýva svojich členov na spoločenské predvianočné posedenie pri kapustnici na deň 1. december 2022 o 16:00 h (štvrtok), ktoré sme pred pandémiou pravidelne každý rok usporiadavali. Miesto konania je reštaurácia na sídlisku Juh DUPLEX Beer pub & restaurant, Kyjevská 2568, na sídlisku JUH Trenčín. Parkovanie je možné pred OC Južanka.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Dňa 8.4.2022 o 16:00 h v zmysle plánu činnosti MO APVV Trenčín v reštaurácii PERLA v Trenčíne sa konala členská schôdza. Na schôdzi sa zúčastnili naši členovia v počte 76 a 3 hostia - predseda občianskeho združenia Priatelia polície v Trenčíne p. Rudolf Nedielka a dvaja zástupcovia stavovskej organizácie Veteran policie v ČR pre Zlínsky kraj. Po prerokovaní všetkých dokumentov a plodnej diskusie sme si posedeli pri neformálnom občerstvení. Každému veľmi pekne ďakujem za účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predseda MO APVV Trenčín v zmysle článku 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. apríla 2022 o 16:00 h v reštaurácii PERLA na ul. Legionárska č. 49 v Trenčíne. Svoju účasť, prípadne neúčasť potvrďte telefonicky, prípadne SMS na číslo 0907 965521.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Oznamujem členom MO APVV Trenčín, že v súvislosti s opatreniami nákazy COVID-19 nie je možné v súčasnej dobe uskutočniť členskú schôdzu. Z tohto dôvodu je možné uhradiť členský príspevok na rok 2021 a prebrať známku u predsedu MO APVV Trenčín JUDr. Dušana Vidu, mobil: 0907 965521 v dňoch 15.2.2021, 18.2.2021, 23.2.2021 a 26.2.2021 v čase od 9:00 do 17:00 h v OC Južanka. Známku je možné uhradiť a prevziať aj za kolegov.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín oznamuje svojím členom, že v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu na deň 6. marca 2020. Táto sa bude konať o 17:00 h v reštaurácii "GASTROCENTRUM pod Brezinou" v Trenčíne. Zároveň sa vykoná výber členských príspevkov na rok 2020. Po zaslaní SMS o konaní schôdze následne svoju účasť potvrdíte spätnou SMS.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín


    Predsedníctvo MO APVV Trenčín srdečne pozýva všetkých svojich členov na priateľské posedenie pri "Vianočnej kapustnici", ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2019 o 17:00 h v Gastrocentrum Trenčín. Zároveň bude možné uhradiť členský príspevok na rok 2020 v sume 20,- Eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

JUDr. Dušan Vido
predseda MO APVV Trenčín