Pri osobných stretnutiach členov prezídia APVV s členmi nášho občianskeho združenia boli na členov prezídia z viacerých strán položené otázky k možnosti stravovania sa (obed) dôchodcov, bývalých príslušníkov Policajného zboru (ďalej len policajní dôchodcovia) v zariadeniach Ministerstva vnútra SR. Prezídium APVV v tejto veci už rokovalo s OZP v SR a s Centrom podpory MV SR.
     Celý článok si môžete prečítať tu.

Prezídium APVV