2020

Brigáda Szabov pomník
Dňa 26.5.2020 sa stretlo pár členov miestnej organizácie APVV Liptovský Mikuláš, aby upravili okolie pamätníka por. In memorian Stanislava Szabu, ktorý zahynul zákernou rukou vraha pri plnení si služobných povinností príslušníka ZNB. Touto cestou ďakujem všetkým zúčastneným členom.


Svätá omša
Dňa 12.2.2020 sa v Rímskokatolíckom kostole v Liptovských Kľačanoch konala sv. omša za príslušníkov PZ a ich rodinných príslušníkov. Na uvedenom akte sa zúčastnili aktívni policajti ako i členovia našej MO APVV. Na omši sa zúčastnil farár MV mjr. PaedDr. Peter Hámor, preventistka OR PZ Liptovský Mikuláš kpt. JUDr. Poljaková, ktorá pri tejto príležitosti vykonala aj preventívnu prednášku so zameraním na predchádzanie trestnej činnosti, hlavne podvodov voči starším osobám. Miestny pán farár Ladislav Čurilla na záver pozval všetkých zúčastnených k občerstveniu na miestnu faru.

2019

Kapustnica 2019

Szabov pamätník 2019
Uctenie si pamiatky pri pamätníku tragickej udalosti, kde bol počas výkonu služby zastrelený zákernou rukou vraha por. in memorian Stanislav Szabo. Uctenie pamiatky členmi MO APVV Liptovský Mikuláš.

2018

Členská schôdza 2018

Kongres APVV a štátny tajomník MV SR Ing. Urbanovič

Kapustnica 2018

2017

Kapustnica 2017

2016

Kapustnica 2016
December

2015

Kapustnica 2015

2014

Položenie venca k pamätníku
23.10.2014 - uctili sme si pamiatku položením venca pri pamätníku por.In memorian Stanislava Szabu pri príležitosti 31. výročia jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh.

2013

Kapustnica 2013
Dňa 13.12.2013 sa stretli členovia našej MO APVV pri predvianočnej kapustnici, ktorá prebehla vo výbornej nálade. Pri tejto príležitosti sme si popriali Veselé vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2014.

Jubileum Koloman Palenčár
Dňa 28.10.2013 sa dožil p.Koloman Palenčár, bývalý príslušník PZ, krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti boli menovanému udelené viaceré uznania a ocenenia, za rezort MV sa uvedeného aktu zúčastnil osobne Prezident PZ p.Gašpar, za účasti funkcionárov KR PZ Žilina, OR PZ Liptovský Mikuláš, predseda MO APVV Liptovský Mikuláš, Primátor mesta Liptovský Hrádok. Menovanému bol prezidentom APVV udelené "Čestný odznak APVV". Na zorganizovaní tejto významnej akcie mal veľký podiel JUDr. Jaroslav Tomčík, člen našej MO, za čo mu chcem i touto cestou poďakovať.

Spomienka - Stanislav Szabo
Dňa 19.10.2013 si položením venca a tichou spomienkou pri pomníku por., Inmemorian Stanislava Szabu, pripomenuli 30. výročie od jeho tragického zahynutia pri plnení služobných úloh dňa 23.10.1983. "Česť jeho pamiatke".

Členská schôdza

2012

Kapustnica 2012
Posedenie pri kapustnici