Dňa 15.6.2019 sa od 9:00 h v priestoroch poľovníckej chaty v obci Jelka konalo spoločenské posedenie MO APVV Galanta spoločne s ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi pri varení guľášu. Tento rok akcia bola rozšírená aj o účasť príslušníkov Krajského operačného strediska PZ Trnava a ich rodinných príslušníkov a priateľov.
     Aj keď stretnutie nemalo súťažný charakter, každá skupina sa podieľala na vereni svojho guľášu, ktorý sa na konci porovnával a hodnotil. Do tretice sa k svojmu samostatnému vareniu guľáša podujal aj náš člen MVDr. Ján Belička, ktorý obohatil porovnávaciu vzorku svojím guľášovým umením.
     V priebehu podujatia došlo k veľmi milej udalosti, keď všetci zablahoželali predsedovi Mgr. Ladislavovi Dömemu k jeho 55 výročiu a ako prekvapenie mu pani Ľudka Chlpošová upiekla chutnú tortu, z ktorej sa ušiel kúsok každému.
     Celé podujatie malo výrobnú atmosféru a svojím poslaním dokonale splnil účel podujatia ľudí spájať a pobaviť.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      V zmysle schváleného plánu činnosti sa dňa 15. júna 2019 cca od 9:00 h uskutoční v priestoroch poľovníckej chaty Jelka - kolový mlyn spoločné stretnutie pri varení gulášu. Tento krát to bude aj so spoločným stretnutím s členmi operačného strediska KR PZ Trnava. Akcia je realizovaná pod záštitou našich členov Pavla Mráza, Norberta Kovácsa, Eduarda Frištáka, ako aj čestného člena Róberta Tomečeka. Pozvaní sú všetci členovia MO aj s rodinnými príslušníkmi, resp. rodinnými priateľmi.
     Veríme, že všetci prispejú svojou účasťou a aktívnou spoluprácou k zdarnému priebehu celej akcie.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta