Predsedníctvo MO APVV Galanta oznamuje svojim členom, že plánovaný zájazd do jaskyne Macocha (ČR), ktorý sa mal uskutočniť dňa 5. septembra 2020 sa vzhľadom k neustále zhoršujúcej zdravotnej situácie  r u š í. Bezpečnostné riziko vyplývajúce z COVID-19 ohrozuje najviac seniorskú skupinu ľudí, ktorí tvoria väčšinu našej základne, preto bolo potrebné rozhodnúť o neuskutočnení zájazdu a presunúť ho na bezpečnejšie obdobie.
     Plánované spoločenské posedenie pri vianočnej kapustnici ostáva zatiaľ v platnosti.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

       Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Galanta zo dňa 12. mája 2020, oznamujem všetkým členom miestnej organizácie Galanta, že stretnutie pri varení gulášu, ktoré bolo v zmysle "Plánu činnosti na rok 2020" naplánované na deň 13. júna 2020 v poľovníckej chate v obci Jelka - Kolový mlyn, sa  r u š í.
     Aj napriek postupne uvoľňujúcim zdravotným opatreniam Hlavným hygienikom SR a Vlády SR, týkajúce sa pandémie vírusu COVID - 19, ostávajú niektoré opatrenia aj naďalej v platnosti. Rovnako naďalej pretrváva zvýšené zdravotné riziko výskytu a prenosu daného vírusu medzi obyvateľstvom a to najmä medzi seniormi, ktorí predstavujú najviac ohrozenú skupinu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozhodnúť o zrušení plánovanej akcie.
     Ostatné plánované akcie na rok 2020 zostávajú zatiaľ v platnosti, avšak o ich uskutočnení bude predsedníctvo opäť rozhodovať na základe celospoločenskej zdravotnej a epidemiologickej situácii.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

       Predseda MO APVV Galanta v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 7. februára 2020 o 16:00 h v priestoroch Klubu Polície v Galante ul. Hodská č. 344/1 (oproti Daňovému úradu v Galante).

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a kontrola plnenia úloh z uznesenia členskej schôdze za rok 2019.
3, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa predsedníctva o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019.
5, Návrh plánu čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o revízii hospodárenia predsedníctva.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Diskusia, oboznámenie z jednania XIV. kongresu APVV.
9, Výber členských príspevkov.
10, Záver - prijatie uznesenia.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


       V súlade s plánom činnosti na rok 2019 dňa 6.12.2019 MO APVV Galanta zorganizovala spoločenskú udalosť - posedenie pri vianočnej kapustnici. Toto posedenie prebehlo v našom klube polície v Galante. Zodpovedným organizátorom bola naša členka Marta Vargová, ktorá sa s pomocou viacerých nás zhostila svojej úlohy veľmi dobre. Celá akcia sa niesla v neopísateľne príjemnej predvianočnej atmosfére. K dobrej pohode prispeli domáce zákusky od Ľudky Chlpošovej, či povestné pagáče od samotnej Marty Vargovej.
     Veľké poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí svojimi, či už príspevkami alebo iniciatívnou pomocou prispeli k zdarnému priebehu celej udalosti. Niektoré fotky je možné pozrieť tu.
     Všetkým prajeme zdarné ukončenie starého roku 2019 a príjemné prežitie vianočných sviatkov, ako aj úspešný Nový rok 2020.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


     Tak, ako už bolo vopred avizované, dňa 7.9.2019 predsedníctvo MO Galanta zorganizovalo celodenný výlet do mesta Badacsonyi, Maďarsko. Účastníci tohto výletu si mohli vychutnať príjemný pobyt v krásnom prostredí balatónskeho mesta Badacsonyi, v ktorom sa konal vínny festival. Bolo možné ochutnať z veľkého množstva miestnych alebo regionálnych kvalitných vín a miestnych špecialít, ktorými je Maďarsko veľmi preslávené. Alebo len tak sa pokochať nádherným výhľadom na samotné jazero Balaton. Pohoda a dobrá nálada bola umocnená vydareným počasím a našim členom - vodičom autobusu Mgr. Petrom Prágaiom, ktorého znalosti miestnych pomerov do značnej miery prispeli k zdarnému výletu. Naša cesta bola ukončená krátkou zastávkou v meste Tihany, známe ako "levanduľové mesto". Tu si každý záujemca mohol opäť ochutnať z miestnych špecialít, v ktorých pochopiteľne dominovala rastlina - levanduľa. Levanduľové alko alebo nealko nápoje, čokoláda, alebo levanduľová kozmetika, či drogistický tovar. Niektoré zábery z výletu je možné si pozrieť tu.
 
Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta

     Predsedníctvo MO APVV Galanta v zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2019 pozýva všetkých svojich členov a ich rodinných príslušníkov, partnerov na "celodenný zájazd" do Balaton - Badacsonyi, Maďarsko - vinobranie, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 (sobota). Autobus bude pristavený v uvedený deň o 6:30 h na parkovisku pri obchodnom dome LIDL, Galanta. Po príchode na miesto určenia bude voľný rozchod a každý sa môže zariadiť podľa vlastnej vôle. Predpokladaný príchod domov je o 20:00 h. Záväzné nahlásenie je potrebné urobiť do 30.8.2019 (piatok) do 13:00 h najneskôr na tel. číslach 0903 403413, 0903 403414, 0905 545567 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      Dňa 15.6.2019 sa od 9:00 h v priestoroch poľovníckej chaty v obci Jelka konalo spoločenské posedenie MO APVV Galanta spoločne s ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi pri varení guľášu. Tento rok akcia bola rozšírená aj o účasť príslušníkov Krajského operačného strediska PZ Trnava a ich rodinných príslušníkov a priateľov.
     Aj keď stretnutie nemalo súťažný charakter, každá skupina sa podieľala na vereni svojho guľášu, ktorý sa na konci porovnával a hodnotil. Do tretice sa k svojmu samostatnému vareniu guľáša podujal aj náš člen MVDr. Ján Belička, ktorý obohatil porovnávaciu vzorku svojím guľášovým umením.
     V priebehu podujatia došlo k veľmi milej udalosti, keď všetci zablahoželali predsedovi Mgr. Ladislavovi Dömemu k jeho 55 výročiu a ako prekvapenie mu pani Ľudka Chlpošová upiekla chutnú tortu, z ktorej sa ušiel kúsok každému.
     Celé podujatie malo výrobnú atmosféru a svojím poslaním dokonale splnil účel podujatia ľudí spájať a pobaviť.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta


      V zmysle schváleného plánu činnosti sa dňa 15. júna 2019 cca od 9:00 h uskutoční v priestoroch poľovníckej chaty Jelka - kolový mlyn spoločné stretnutie pri varení gulášu. Tento krát to bude aj so spoločným stretnutím s členmi operačného strediska KR PZ Trnava. Akcia je realizovaná pod záštitou našich členov Pavla Mráza, Norberta Kovácsa, Eduarda Frištáka, ako aj čestného člena Róberta Tomečeka. Pozvaní sú všetci členovia MO aj s rodinnými príslušníkmi, resp. rodinnými priateľmi.
     Veríme, že všetci prispejú svojou účasťou a aktívnou spoluprácou k zdarnému priebehu celej akcie.

Mgr. Ladislav Döme
predseda MO APVV Galanta