MO APVV Nové Zámky usporadúva rodinnú grilovačku dňa 7. septembra 2019 so začiatkom o 11:00 h na Poľovníckej chate v obci Komjatice. Člen MO APVV zdarma, ostatní za poplatok 5,- €. Je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 5.9.2019 na mobil 0903 670422 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Poplatok je potrebné uhradiť do 5.9.2019, v opačnom prípade prihlásenie sa nebude akceptované. Viac info tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


VIII. ročník súťaže vo varení gulášu

     MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 dňa 22.6.2019 v Športovom areáli obce Čechy usporiadala už VIII. ročník súťaže vo varení gulášu. Na súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev našej MO. Víťazom sa stalo družstvo Zálesákov-Jozef Hrabovský, JUDr. Eduard Sabopál, Rafael Mellen. Družstvo našich žien Jolana Kováčová, Ida Krnčanová a Eleonóra Gašparovská sa umiestnili na super druhom mieste.
     Po vyhlásení výsledkov sme si pochutnali na gulášoch, posedeli s priateľmi v super atmosfére. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Ďakujem všetkým účastníkom súťaže ako i ostatným, ktorí prišli povzbudiť naše družstvá. Ďakujem starostovi obce Čechy Ing. Baranovičovi za poskytnutie areálu a zabezpečenie podmienok pre súťaž.
     Už teraz máme plány na IX. ročník.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


 VI. ročník krajskej súťaže vo varení gulášu

     Dňa 16.5.2019 sa naše družstvo v zložení Jozef Kompas, Slavomír Kovalík a Július Illés zúčastnilo na VI. ročníku krajskej súťaže vo varení gulášu, ktorú organizovala MO APVV Šaľa. Naše družstvo obsadilo krásne 3 miesto spomedzi 7 družstiev. Ďakujem za skvelú reprezentáciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v spolupráci s NTS Nové Zámky zorganizovalo v dňoch od 18.3. do 18.4.2019 dobrovoľné darovanie krvi. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa darovania krvi zúčastnili a svojím činom pomohli tým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. ĎAKUJEM !!!

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Dňa 28.4.2019 sa náš člen Pavol Kraslan dožil 88 rokov. Pri tejto príležitosti mu predseda a podpredsedníčka našej MO APVV v mene všetkých našich členov osobne zaželali veľa zdravia, šťastia, životnej pohody a radosti zo života do ďalších rokov života. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predseda MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2019 organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch 18. marca až 18. apríla 2019 "Predveľkonočnú kvapku krvi APVV". Pozývam naších členov, sympatizantov ako i priateľov, rodinných príslušníkov ako aj členov iných MO APVV, aby sa zapojili do tejto našej akcie, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Viac informácii tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Dňa 22.2.2019 sa konala členská schôdza MO APVV. Našej schôdzi sa zúčastnil za Prezídium APVV 1. viceprezident JUDr. Martin Sitiar. Zhodnotili sme našu činnosť za rok 2018. Bolo zvolené nové Predsedníctvo MO APVV. Za predsedu bol zvolený na ďalšie obdobie staronový predseda Radoslav Petráš. Po ukončení oficiálnej časti schôdze sme mali spoločenské posedenie. Ďakujem za účasť členov na našej schôdzi. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


     V zmysle čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvolávam členskú schôdzu MO APVV Nové Zámky, ktorá sa bude konať v priestoroch reštaurácie PERLA na ul. F. Kapisztóryho 4239/42, Nové Zámky v piatok 22. februára 2019 od 15:30 h.

Program schôdze:

1, 15:30 - 16:30 h prezentácia, uhradenie členských príspevkov na rok 2019.
2, 16:30 h otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
3, Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľa zápisnice.
4, Správa o činnosti XIII. kongresu APVV.
5, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Nové Zámky za rok 2018 a vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z poslednej členskej schôdze.
6, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Voľba predsedu, podpredsedov, členov predsedníctva MO APVV Nové Zámky a revízora MO APVV Nové Zámky.
9, Návrh plánu činnosti na rok 2019.
10, Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2019.
11, Odovzdanie Pozdravných listov a upomienkových darčekov jubilantom, ako aj vyznamenaní členom MO APVV.
12, Diskusia.
13, Prijatie uznesenia, záver.

     Z prostriedkov MO APVV Nové Zámky bude zabezpečené občerstvenie pre prítomných členov. Vzhladom na to je potrebné nahlásiť účasť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na tel. č. 0903 670422 (p. Jolana Kováčová), najneskôr do 15.2.2019. Pre členov, ktorí svoju účasť nepotvrdia do tohto termínu, nebude občerstvenie zabezpečené.
     Pred konaním členskej schôdze je možné uhradiť členský príspevok vo výške 14,-€ na rok 2019. Inak v zmysle Stanov APVV je potrebné uhradiť ho najneskôr do 31.3.2019.
     Žiadam týmto zároveň jubilantov, aby sa prevzatia Pozdravných listov a upomienkových darčekov zúčastnili osobne (okrem príčin zo zdravotných dôvodov, nie z dôvodu pracovného zaradenia, ktoré je možné ešte zmeniť). Darčeky sa na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Nové Zámky nebudú dodatočne odovzdávať, ani zasielať po iných členoch v prípadoch, ak sa jubilant nezúčastní schôdze bez riadneho ospravedlnenia.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky oznamuje svojím členom, že pre minimálny záujem sa zájazd na Vianočné trhy do Bratislavy dňa 15.12.2018 nekoná.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky na základe plánu práce na rok 2018 usporiadalo dňa 30.11.2018 v priestoroch reštaurácie PERLA Nové Zámky koncoročnú kapustnicu. Na tejto super akcii sa zúčastnilo 75 členov. Pochutnali sme si na výbornej kapustnici, ktorú sme zapili znamenitým vínkom. O dobrú náladu sa nám postarala folklórna skupina Komjatickí mládenci, ktorých členom je aj náš člen JUDr. Ľudovít Galbavý. Fotografie si môžete pozrieť tu.
     Chcem sa všetkým poďakovať za super náladu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky Ťa srdečne pozýva na Vianočné trhy do nášho hlavného mesta Bratislavy. Zájazd sa uskutoční dňa 15. decembra 2018 s odchodom autobusu o 13:00 h spred budovy OR PZ Nové Zámky, ul. br. Baldigarov. Člen MO zdarma, rodinný príslušník a ostatní zúčastnení poplatok 5€. Toto je potrebné uhradiť pri prihlásení sa u p. Kováčovej na mobil 0903 670422. Bližšie informácie tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


       Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu činnosti na rok 2018 usporiada pre svojich členov Koncoročnú kapustnicu MO APVV Nové Zámky dňa 30. novembra 2018 so začiatkom o 17:00 h v reštaurácii PERLA, ul. Kapistóryho, Nové Zámky. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu.
     Pozývame Ťa posedieť v kruhu svojich kolegov. Prines si so sebou len dobrú náladu. Bude možné uhradiť členské príspevky na rok 2019 vo výške 14€ na mieste konania akcie.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predseda MO APVV Nové Zámky v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nové Zámky v dňoch od 24. septembra 2018 do 25. októbra 2018 organizuje dobrovolné darovanie krvi. Krv je možné darovať každý pracovný deň od 7:00 h v priestoroch NTS Nové Zámky, ul. Slovenská. Bližšie informácie nájdete tu.
     Prídite a podelte sa o túto vzácnu tekutinu s tými, ktorí ju potrebujú.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky


      Predsedníctvo MO APVV Nové Zámky v zmysle plánu práce na rok 2018 zorganizovalo za veľkej podpory predsedu MO APVV a člena predsedníctva p.Kováčovej grilovačku pre členov MO APVV a ich rodinných príslušníkov. Spoločne sme sa stretli v areáli poľovníckej chaty v obci Komjatice.
     Posedeli sme spolu, pochutnali sme si na vynikajúcom mäsku, ktoré nám pripravili p.Kováčová, p.Masarovičová a p.Gašparovičová. K mäsku nám chutilo pivko a kofola, za ktorú ďakujeme starostovi obce Komjatice.
     Spoločne sme strávili popoludnie v príjemnom prostredí v príjemnej spoločnosti našich kolegov.
     Moje obrovské ĎAKUJEM smeruje k Dr. Ľudovítovi Galbavému a Jánovi Galbavému, ktorí nám príjemné prostredie pripravili.
     ĎAKUJEM tým, ktorí sa na zorganizovaní akcie podieľali !!!
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Radoslav Petráš
predseda MO APVV Nové Zámky