Imrich Hurta zomrel 7. augusta 2020 parte
Mgr. Igor Konkuš zomrel 8. júla 2020 parte
Ján Korienok st zomrel 13. októbra 2019 parte
František Fančovič
zomrel 20. septembra 2019
 
Marián Trebichalský zomrel 10. júla 2018  
JUDr. Milan Irsák zomrel 30. apríla 2018  
Ján Ďuriš zomrel 20. februára 2018  
Jozef Lovrant zomrel 18. novembra 2017  
Vincent Monozlay zomrel 22. októbra 2017  
Štefan Bystrický zomrel 10. septembra 2017  
Alexander Krajčovič zomrel 3. septembra 2017 parte
Igor Britan zomrel 28. augusta 2017  
PaedDr. Vladimír Ragan zomrel 28. augusta 2017  
Igor Holečka zomrel 22. marca 2017  
Mgr. Jozef Vozár zomrel 25. januára 2017  
Dušan Chalány zomrel 29. októbra 2016 parte
Mirko Nevín zomrel 3. októbra 2015  
Jozef Mozník zomrel 16. septembera 2015 parte
Jaroslav Vnuk zomrel 20. júla 2015 parte
Melicher Jonis zomrel 16. júna 2015  
Vladimír Beneš zomrel 12. marca 2015 parte
Ladislav Lenčo zomrel 13. novembra 2014  
Pavol Halák zomrel 12. novembra 2014 parte
Ivan Horváth zomrel 17. júla 2014  
Peter Thomka zomrel 16. novembra 2013  
Mgr. Peter Radecký zomrel 19. mája 2013 parte
Štefan Šperkel zomrel 10. mája 2013 parte
Roman Gombárik zomrel 13. septembra 2012  
JUDr. Július Kopček zomrel 3. apríla 2012 parte
Milan Korienok zomrel 11. januára 2012  
Mgr. Jozef Zsebi zomrel 1. júla 2011  
Vladimír Uhlár zomrel 17. júna 2011  
Jozef Šodel zomrel 9. januára 2011 parte
Peter Fintor zomrel 17. augusta 2010 parte
Anton Solčianský zomrel 28. júla 2010  
Vincent Bojda zomrel 14. mája 2010  
Jozefína Hallová zomrela 1. januára 2010  
Dušan Mesároš zomrel 14. novembra 2009  
Jozef Lacena zomrel 13. júna 2009