Ľubomír Michal zomrel 11. marca 2024 76  
JUDr. Ivan Urban zomrel 26. októbra 2023 76 parte
Karol Komár zomrel 1. septembra 2023 86 parte
Ján Tulipán zomrel 20. júna 2023 69 parte
Milan Supek zomrel 14. júna 2023 62  
Miroslav Rajčáni zomrel 4. júna 2023 69 parte
Viliam Žitný zomrel 20. marca 2023 73  
Peter Rís zomrel 29. septembra 2022 64 parte
Mgr. Pavol Barta zomrel 5. septembra 2022 70 parte
Jozef Vražba zomrel 4. augusta 2022 67  
Lubor Kajaba zomrel 27. decembra 2021 74 parte
Stanislav Hronček zomrel 24. novembra 2021 58 parte
JUDr. Samuel Plesník zomrel 20. septembra 2021 77 parte
Jozef Ballay zomrel 19. januára 2021 69 parte
JUDr. Jaroslav Havran zomrel 30. decembra 2020 73  
Jozef Korpáš zomrel 15. decembra 2020 73 parte
Imrich Hurta zomrel 7. augusta 2020 67 parte
Mgr. Igor Konkuš zomrel 8. júla 2020 64 parte
JUDr. Mikuláš Lisy zomrel 17. apríla 2020 73  
Ing. Juraj Duračka zomrel 30. marca 2020 74  
Ján Korienok st zomrel 13. októbra 2019 74 parte
František Fančovič
zomrel 20. septembra 2019
84  
Marián Trebichalský zomrel 10. júla 2018 66  
JUDr. Milan Irsák zomrel 30. apríla 2018 67  
Ján Ďuriš zomrel 20. februára 2018 72  
Jozef Lovrant zomrel 18. novembra 2017 66  
Vincent Monozlay zomrel 22. októbra 2017 72  
Štefan Bystrický zomrel 10. septembra 2017 73  
Alexander Krajčovič zomrel 3. septembra 2017 68 parte
Igor Britan zomrel 28. augusta 2017 65  
PaedDr. Vladimír Ragan zomrel 28. augusta 2017 62  
Igor Holečka zomrel 22. marca 2017 62  
Mgr. Jozef Vozár zomrel 25. januára 2017 64  
Dušan Chalány zomrel 29. októbra 2016 60 parte
Mirko Nevín zomrel 3. októbra 2015 70  
Jozef Mozník zomrel 16. septembera 2015 68 parte
Jaroslav Vnuk zomrel 20. júla 2015 77 parte
Melicher Jonis zomrel 16. júna 2015 85  
Vladimír Beneš zomrel 12. marca 2015 69 parte
Ladislav Lenčo zomrel 13. novembra 2014 61  
Pavol Halák zomrel 12. novembra 2014 65 parte
Ivan Horváth zomrel 17. júla 2014 66  
Peter Thomka zomrel 16. novembra 2013 49  
Mgr. Peter Radecký zomrel 19. mája 2013 61 parte
Štefan Šperkel zomrel 10. mája 2013 66 parte
Roman Gombárik zomrel 13. septembra 2012 66  
JUDr. Július Kopček zomrel 3. apríla 2012 65 parte
Milan Korienok zomrel 11. januára 2012 65  
Mgr. Jozef Zsebi zomrel 1. júla 2011 67  
Vladimír Uhlár zomrel 17. júna 2011 62  
Jozef Šodel zomrel 9. januára 2011 79 parte
Peter Fintor zomrel 17. augusta 2010 56 parte
Anton Solčianský zomrel 28. júla 2010 60  
Vincent Bojda zomrel 14. mája 2010 69  
Jozefína Hallová zomrela 1. januára 2010 70  
Dušan Mesároš zomrel 14. novembra 2009 56  
Jozef Lacena zomrel 13. júna 2009 54