2019

Členská schôdza
8.3.2019.

2018

0-tý ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár predsedu MO APVV Spišské Podhradie
2018

Ustanovujúca schôdza MO APVV Spišské Podhradie
16.3.2018.