Predseda MO APVV Žilina zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať  dňa 26. januára 2024 o 15:00 h  v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1. v Žiline, (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince). Výber členských príspevkov za rok 2024 bude od 14:00 h do 15.00 h.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2023 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2024.
5,
Informácia zo zasadnutia XVIII. kongresu APVV.
6,
Správa o stave členskej základne.
7,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2023 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2024.
8,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO v roku 2023.
9,
Odovzdanie ocenení a príhovor hostí.
10,
Diskusia.
11,
Návrh na prijatie uznesenia.
12,
Záver.
13,
Spoločenské posedenie s občerstvením.

Poznámka:
Svoju záväznú účasť, alebo neúčasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.1.2024: predsedovi Mgr. Petrovi Tichému
na č. t.: 0905 214294, formou SMS správy (s uvedením mena a priezviska), alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Členovia, ktorí sa schôdze dňa 26.1.2024 osobne zúčastnia, môžu členský príspevok v sume 20,- Eur. (14,- Eur. členské + 6,- Eur mimoriadny členský príspevok, schválený na schôdzi 27.1.2023), zaplatiť pred samotným rokovaním schôdze v dobe od 14.00 hod. do 15.00 hod. Prílohu k pozvánke si môžete pozrieť tu .

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    MO APVV Žilina usporiadala dňa 8.12.2023 III. ročník Vianočného bowlingového turnaja. Akcie sa zúčastnili  štyri družstvá a to dve za MO APVV Žilina, po jednom družstve Veterán polície ČR Zlín a OZP pri OR PZ Žilina.
     Predsedníctvo MO APVV Žilina ďakujem súťažiacim za vynikajúce športové výkony a výbornú atmosféru počas športového podujatia.
Hodnotenie:
Ako najlepší jednotlivec s najväčším náhodom bol vyhodnotený p. Štefan Kováčik z MO APVV Žilina "A" - s počtom bodov 201.
Poradie družstiev bolo nasledovné:
1/ MO APVV Žilina "A" - 1975 bodov
2/ OR PZ Žilina = 1611 bodov
3/ Veteráni policie CZ = 1438 bodov
4/ MO APVV Žilina "B" = 1436 bodov.
    
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 1.12.2023 sa uskutočnil III. ročník stolnotenisového turnaja v športovej hale Bôrik v Žiline pod vedením predsedníctva MO APVV Žilina. Zúčastnili sa ho členovia MO APVV Žilina. Víťazmi sa stali: 1. miesto: Rudolf Kubík, 2. miesto: Milan Baránek, 3. miesto: Jozef Kubiš. Fotografiu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 27.1.2023 sa konala členská schôdza MO Žilina, na ktorú prijali pozvanie Prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov, predseda OZP OR PZ Žilina mjr. Ing. Miroslav Ďurfina. Rokovania sa zúčastnilo 113 členov MO APVV Žilina. Pri príležitosti životného jubileá dosiahnutia veku 75 rokov bol odovzdaný 7 členom Pamätný list APVV. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Predseda Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Žilina zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok, dňa 27. januára 2023 o 15:00 hod. v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1. v Žiline, (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince). Výber členských príspevkov za rok 2023 bude od 14:00 hod. do 15.00 hod.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2023.
5, Informácia zo zasadnutia XVII. kongresu APVV.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
8, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO v roku 2022.
9, Odovzdanie ocenení a príhovor hostí.
10, Diskusia.
11, Návrh na prijatie uznesenia.
12, Záver.
13, Spoločenské posedenie s občerstvením.

Poznámka:
     Svoju záväznú účasť, alebo neúčasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 16. 1. 2023: predsedovi Mgr. Petrovi Tichému na č. t.: 0905 214294, formou SMS správy (s uvedením mena a priezviska), alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Členovia, ktorí sa schôdze dňa 27.1.2023 osobne zúčastnia, môžu členský príspevok v sume 16,- Eur. (14,- Eur. členské + 2,- Eurá mimoriadny členský príspevok, schválený na schôdzi 24.1.2020), zaplatiť pred samotným rokovaním schôdze v dobe od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


     Dňa 16.12. 2022 sa uskutočnil 2. ročník vianočného bowlingového  turnaja MO APVV za účasti štyroch družstiev a to MO APVV Žilina, OZ  POLÍCIE ŽILINA, OZ ZVJS ŽILINA a družstvo z VETERÁN POLICIE ČR  ZLÍN . Turnaj zahájil podpredseda MO APVV ŽILINA Viliam Sypták.
Výsledky turnaja:
1. miesto družstvo MO APVV ŽILINA v zložení Jaroslav LINET, Dalibor BÍROŠ, Štefan Kováčik,
2. miesto družstvo OZ ZVJS ŽILINA v zložení Branislav PRÁŠEK, Roman HELECZ, Darina VACHALÍKOVÁ,
3. miesto družstvo VETERÁN POLÍCIE ČR v zložení Ivan HRBÁČEK, Milan HANÁK, Vlastimil ADÁMEK,
4. miesto družstvo OZ PZ ŽILINA v zložení Eduard TVRDÝ, Zuzana JAKNAŠOVÁ, Renáta BRONČEKOVÁ.
    
Predsedníctvo MO APVV ŽILINA ďakuje všetkým zúčastneným súťažiacim za ich športový výkon a za príjemnú predvianočnú atmosféru.
     Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 10.12.2022 sa naši členovia MO APVV Žilina zúčastnili 18. ročníka VÁNOČNÍ TROJBOJ, ktorý organizoval INTERANTIONAL POLICE ASSOCIATION Uherské Hradište. Účastníkmi boli Antón Tatar, Jozef Pekárik a Ivan Smatana. Menovaným predsedníctvo MO APVV Žilina ďakuje za reprezentáciu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 1. 12. 2022  sa konal stolnotenisový  turnaj MO APVV Žilina. Turnaja sa zúčastnilo sedem súťažiacich. Výsledky súťaže sú nasledovné:
1. Milan BARÁNEK,
2. Jozef KUBEŠ,
3. Ivan SMATANA,
4. Ján JOMBÍK,
5. Peter TICHÝ,
6. Viliam SYPTÁK,
7. Anton TATÁR.
     Za organizáciu športového podujatia predseda MO APVV Mgr. Peter Tichý vyslovuje poďakovanie JUDr. Jankovi Jombíkovi a za športové výkony patrí poďakovanie aj zúčastneným súťažiacim. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 25.11. 2022 sa uskutočnil 2. ročník krajského bowlingového turnaja MO APVV za účasti šiestich družstiev a to MO APVV Žilina (organizátor), MO APVV Čadca, MO APVV Martin, MO APVV Ružomberok okolie, MO APVV Liptovský  Mikuláš a MO APVV Dolný Kubín. Turnaj zahájil prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

Výsledky turnaja:

Družstvá: Jednotlivci: Najlepší náhod:
1. APVV Žilina - 2240b 1. Peter Sahuľ - 868b/D.K./ 1. Peter Sahuľ - 205b/D.K/
2. APVV D.Kubin - 2238b 2. Štefan Kováčik - 812b/ZA/ 2. Ondrej Macura - 188b/D.K./
3. APVV Rbk.okolie - 1610b 3. František Gažo - 776b /ZA/ 3. Štefan Kováčik - 184b/ZA/


     Predsedníctvo MO APVV Žilina ďakuje všetkým účastníkom turnaja za skvelé športové výkony, ako aj za vytvorenie priateľskej a družnej atmosféry na športovom podujatí.
Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Dňa 28.5.2022 predsedníctvo MO APVV Žilina zorganizovalo pre svojich členov spoločenskú akciu "posedenie pri guláši". Podujatia sa zúčastnilo 40 členov MO APVV. Nálada bola skvelá, guláš od Janka Sagana chutil výborne. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Predseda Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Žilina zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25. marca 2022 o 15:00 hod.  v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1. v Žiline, (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince). Výber členských príspevkov za rok 2022 bude od 14:00 hod. do 15.00 hod.

Poznámka:
     Svoju záväznú účasť, alebo neúčasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15. 3. 2022: predsedovi Mgr. Petrovi Tichému na č. t. : 0905/214294, formou SMS správy (s uvedením mena a priezviska), alebo na email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo 15_za@asociaciapolicajtov.
     Členovia, ktorí sa schôdze dňa 25.3.2022 osobne zúčastnia, môžu členský príspevok v sume 16,- Eur. (14,- Eur. členské + 2,- Eurá mimoriadny členský príspevok, schválený na schôdzi 24.1.2020), zaplatiť pred samotným rokovaním schôdze v dobe od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Vážení kolegovia, členovia MO APVV Žilina, oznamujem Vám, že konanie  členskej schôdze, ktorá sa mala konať dňa 26. marca 2021 sa vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 a opätovné predĺženie núdzového stavu v SR, týmto  r u š í m .
    
Členská schôdza s nezmeneným programom a voľbou nového predsedníctva sa bude konať dňa 10. septembra 2021 o 14:00 hod.  v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1. v Žiline, (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčínce).

     Zároveň Vás upozorňujem, že členský príspevok v sume 16,- Eur je potrebné uhradiť najneskôr do 31. marca 2021. Členský príspevok je možné uhradiť buď:
a,) Osobne, doma u predsedu na adrese : Peter Tichý, Osiková 3213/16, 010 07 ŽILINA, sídlisko Solinky (sídlo MO APVV Žilina), predtým je však potrebné kontaktovať predsedu telefonicky na č. t. 0905/214294,
b,) Poštovým peňažným poukazom na adresu: Peter Tichý, Osiková 3213/16, 010 07 ŽILINA,
c,) Na účet predsedu v peňažnom ústave, IBAN: SK8702000000008767545432 s tým, že člen musí uviesť informáciu, z ktorej bude zrejmé, kto finančné prostriedky poslal a minimálne, ako variabilný symbol treba uviesť číslo preukazu člena.
     V prípadoch zaplatenia členského príspevku poštou, alebo bankovým prevodom, bude členská známka (prípadne aj vložka)  doručená členovi poštou na jeho adresu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


     Predseda MO APVV Žilina zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 24. januára 2020 o 14:00 h v priestoroch sály agentúry SOFIA, ul. Poštová č. 1 v Žiline (pod kostolom Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince). Výber členských príspevkov bude od 14:00 h do 15:00 h.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia úloh od poslednej členskej schôdze.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2020.
5, Informácia zo zasadnutia XIV. kongresu APVV.
6, Správa o stave členskej základne.
7, Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
8, Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v roku 2019.
9, Príhovor hostí.
10, Odovzdanie ocenení.
11, Diskusia.
12, Návrh na prijatie uznesenia.
13, Záver.
14, Spoločenské posedenie.

Poznámka:
     Svoju záväznú účasť, alebo neúčasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.1.2020 predsedovi Mgr. Petrovi Tichému na mobil 0905 214294 formou SMS správy alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na schôdzi sa uhrádza členský príspevok 14,- €, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na členskej schôdzi v roku 2020.
     V prípade, že sa schôdze nemôžete účastniť, žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 31.3.2020 u predsedu MO APVV Žilina Petra Tichého, alebo popdpredsedu MO Viliama Syptáka - mobil: 0905 507409. V prípade neuhradenia členského príspevku, bude vydané Rozhodnutie o ukončení členstva v zmysle čl. 8, ods. 6, písm. d) s poukazom na čl. 15, ods. 3 Stanov APVV.
     Pracujúci členovia MO APVV Žilina, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí majú záujem venovať 2% z dane za rok 2019 v prospech APVV, nech si vyhotovia kópiu dokumentu od zamestnávateľa o výške odvodu a túto odovzdajú predsedovi MO APVV Žilina. Na základe výšky poukázaných finančných prostriedkov od našich členov, požiadame prezídium APVV poukázať túto sumu na náš účet.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


     MO APVV Žilina, usporiadala už 2. ročník Vianočného bowlingového turnaja, ktorý sa konal dňa 11.12.2019 v Academy Bowlingovej hale v Žiline, Obchodné stredisko IDEA na Kamennej ulici č. 3, za účasti družobných organizácií z Odborového zväzu Polície Okresného riaditeľstva Žilina a Odborového zväzu z ZVJS organizácie v Žiline a za MO APVV Žilina bojovali tri trojčlenné družstvá.
     Výsledky:
v súťaži  jednotlivcov:
Prvé tri miesta obsadili šampióni z MO APVV Žilina:

Na 1. mieste sa umiestnil kolega MO APVV František GAŽO
2. miesto náš kolega z MO APVV Jozef DAŇA
3. miesto kolega z APVV MO Milan ZACHER
Družstvá /3-členné/:
1.
Miesto: družstvo z MO APVV Žilina v zložení: František GAŽO, Milan ZACHER a Jozef DAŇA
2.
Miesto: družstvo z MO APVV Žilina v zložení: Peter TICHÝ, Anton TATÁR a Ján JOMBÍK
3.
Miesto: družstvo z Odborárskej organizácie ZVJS Žilina v zložení: Michal ŠPANKO, Peter KURTA a Matej CHOVAN
     Priebeh súťaže prebehol vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére a záver bol spojený s posedením pri Vianočnej kapustnici a splnil športové vyžitie svoj cieľ stretnutia s kolegami a priateľmi pri športovej činnosti.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


     MO APVV Žilina zorganizovala 1. ročník bowlingového turnaja pod záštitou Prezídia APVV, ktorý sa konal dňa 22.11.2019 v Academy Bowlingovej hale v Žiline, Obchodné stredisko IDEA na Kamennej ulici č. 3, ktorého sa zúčastnili hostia z družobnej organizácie Českej sekcie policajtov vo výslužbe, Českého veterán klubu zo Vsetína, ďalej MO APVV zo Žilinského kraja: Martin, Čadca, Dolný Kubín, Ružomberok - Okolie, Liptovský Mikuláš a dve žilinské trojčlenné družstvá.
     Putovný pohár prezidenta APVV SR v Žilinskom kraji za rok 2019 získalo družstvo Žilina, ktorý osobne odovzdal prezident JUDr. Hristo Gluškov. Výsledky súťaže jednotlivcov:
1. miesto - František Gažo (Žilina)
2. miesto - Štefan Kováčik (Žilina)
3. miesto - Milan Sahúľ (Dolný Kubín)
Družstvá (3-členné):
1. miesto - družstvo z MO Žilina v zložení František Gažo, Štefan Kováčik a Milan Zacher
2. miesto - družstvo z MO Dolný Kubín v zložení Milan Sahúľ, Jaroslav Kajko a Ondrej Macura
3. miesto - družstvo z Veterán Polície ČR MO Vsetín v zložení Milan Hanák, Ján Caudr a Pavel Taťák.
     Priebeh súťaže prebehol vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére a maximálne splnil svoj cieľ stretnutia s kolegami a priateľmi pri športovej činnosti. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Jano Jombík
člen predsedníctva MO APVV Žilina


    Predsedníctvo MO APVV Žilina zorganizovalo 1. ročník turnaja v Stolnom tenise, ktorý sa konal dňa 30.10.2019 v stolnotenisovej hale na Bôriku v Žiline, ktorého sa zúčastnili členovia MO APVV Žilina. Výsledky: 1. miesto: Rudolf Kubík, 2. miesto: Jozef Kubeš, 3. miesto: Ivan Smatana. Priebeh súťaže prebehol vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére a maximálne splnil svoj cieľ stretnutia s kolegami a priateľmi pri športovej činnosti. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Členovia MO APVV Žilina a ZO OZP pri OR PZ v Žiline sa dňa 7.9.2019 zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov v rámci 28. stretnutia občanov Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska pri príležitosti 75. výročia SNP pri pamätníku padlým Francúzskym partizánom na vrchu Zvonica v Strečne a položili veniec pri pamätníku padlým príslušníkom ZNB v obci Varín v rámci 72. výročia porážky banderovských sotní na Slovensku. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


    Členovia predsedníctva MO APVV Žilina zorganizovali pre svojich členov spoločenskú akciu "posedenie pri guľáši", ktorá sa konala v sobotu 25. mája 2019 od 13:00 h v priestoroch hostinca "Pri červenom kríži" v Žiline. Akcie sa zúčastnilo 35 našich členov. Guláš, počasie ako aj zábava boli výborné. Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


Správa o účasti našich členov MO APVV Žilina v mestskej bowlingovej lige

     Členovia našej Miestnej organizácie APVV Žilna sa zapojili do súťaže mestskej bowlingovej ligy v Žiline, pod názvom "Bowling Academy Gambrinus Liga", ktorá sa bude konať v priebehu celého roku 2019.
     Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo historicky prvé kolo Bowling Academy Gambrinus Ligy. Zišlo sa tu 6 tímov pod týmito názvami: Elir, Hoblik Team, Bad Boys, Harry Potter, APVV Žilina, Mobis Varriors. Už od začiatku bolo vidno, že išlo tímom viac o zábavu ako o výsledok.
     Teraz k výsledkom prvého kola. Na prvom mieste sa nám zatiaľ usadil tím Elir, ktorým sa podarilo päť krát vyhrať a na čele tabuľky majú zatiaľ 20 bodov. Na druhom mieste ich nasleduje Hoblik Team s 3-mi výhrami a 16 bodmi. Tretie miesto zatiaľ okupuje tím pod názvom Bad Boys. Naši členovia APVV v prvom kole obsadili 5 miesto.
     V utorok dňa 23.4.2019 sa bez problémov odohralo 2 kolo Bowling Academy Gambrinus Ligy. Teraz k výsledkom 2. hracieho dňa. Na prvom mieste sa usadil Hoblik Team s 37 bodmi. Hneď za nimi s 34 bodmi je tím Elir. Tieto dva tími majú už teraz väčší náskok pred tretím v poradí APVV Žilina s 25 bodmi.
     Fotografie si môžete pozrieť tu.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina


Pozvánka - Posedenie pri guláši

    Členovia predsedníctva MO APVV Žilina Vás srdečne pozývajú na spoločenskú akciu "posedenie pri guľáši", ktorá sa už tradične uskutoční v sobotu dňa 25. mája 2019 od 13:00 h v priestoroch hostinca "Pri červenom kríži" v Žiline na ulici Moyzesovej č. 38 (dostanete sa tam spojom MHD číslo 1 a 24 od Štefánikovo námestia).
     Žiadam členov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto pripravovanej akcii, aby mi do 20.5.2019 záväzne nahlásili svoju účasť, buď SMS na mobil: 0905 214294 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Príspevok, ktorý zaplatíte pri príchode na túto akciu, je 5 € na osobu (v cene budete mať porciu dobrého kotlíkového guľášu, jedno čapované pivo a pohostenie tvrdým alkoholom a vínom).
    
Verím, že o toto neformálne stretnutie prejavíte záujem a teším sa na vašu účasť a posedenie s vami.

Mgr. Peter Tichý
predseda MO APVV Žilina