Predseda MO APVV Dolný Kubín pozýva všetkých svojich členov na KONCOROČNÚ KAPUSTNICU, ktorá sa bude konať dňa 4. decembra 2021 (v sobotu) o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Taktiež si prineste 14,- eur na členské za rok 2022. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade nepriaznivej COVIDOVEJ situácie sa stretnutie ruší, o čom budete upovedomení.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Na základe rozhodnutia predsedníctva, predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 2. júla 2021 (piatok) o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Program ako bol plánovaný na marcovú schôdzu 20.3.2021, ktorá musela byť pre pandémiu covid zrušená. Na členskú schôdzu pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Vzhľadom na pandemické opatrenie ohľadom covidu, ruším členskú schôdzu MO APVV Dolný Kubín naplánovanú na deň 20. marca 2021. O novom termíne konania členskej schôdze budete v predstihu infomovaní.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Na základe rozhodnutia predsedníctva MO APVV Dolný Kubín zvolávam v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 20. marca 2021 o 17:00 h v reštaurácii KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. V prípade pretrvávania pandemických opatretní budete vopred informovaní.

Program:

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie.
3, Správa o činnosti predsedníctva MO APVV Dolný Kubín za rok 2020 a kontrola plnenia úloh z uznesenia.
4, Návrh plánu činnosti na rok 2021.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2020 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2021.
6, Správa o revízii hospodárenia s finančnými prostriedkami.
7, Správa o stave členskej základne.
8, Návrh na uznesenie.
9, Diskusia.
10, Prijatie uznesenia a záver s občerstvením.
     Prineste si taktiež finančné prostriedky na zaplatenie členských príspevkov na rok 2021. Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7 ods. 2 Stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 31. júla 2020 (piatok) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Program zostáva ako bol pripravený na marcovú členskú schôdzu, ktorá pre COVID-19 bola zrušená. Na členskú schôdzu srdečne pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín, svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


"Z dôvodu výskytu koronavírusu, členská schôdza zrušená".

     Predseda MO APVV Dolný Kubín v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV zvoláva členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 21. marca 2020 (v sobotu) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne.

Program:

1, Zahájenie, privítanie hostí, schválenie programu a organizačné veci.
2, Voľba volebnej komisie a zapisovateľa.
3, Správa o činnosti MO APVV Dolný Kubín za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020.
4, Správa o stave členskej základne.
5, Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2020.
6, Správa o výsledkoch hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV Dolný Kubín za rok 2019.
7, Odovzdávanie ocenení a upomienkových darov jubilantom.
8, Voľba predsedníctva, revízora a náhradníkov.
9, Návrh na prijatie uznesenia.
10, Diskusia, oboznámenie z jednania XIV. kongresu APVV.
11, Prijatie uznesenia z členskej schôdze.
12, Záver, spoločenské posedenie s občerstvením.

     Na členskú schôdzu Vás srdečne pozývam, svoju účasť ako aj návrhy do predsedníctva nahláste do 15.3.2020, kedy bude uzávierka a po tejto dobe nebudú prijímané žiadne návrhy vzhľadom na prípravu členskej schôdze. Svoju účasť ako aj návrhy nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., členovia, ktorí nemáte zaplatené členské na rok 2020, prineste si 14,- eur.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


     Predsedníctvo MO APVV Dolný Kubín dňa 7. decembra 2019 o 17:00 h (sobota) pozýva všetkých svojich členov na KONCOROČNÚ KAPUSTNICU do reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Taktiež sa bude vyberať členský príspevok na rok 2020, pre rýchlosť výberu si prineste presne 14,- eur. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Dňa 11. mája 2019 o 6:30 h za spolupráce s MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia preteky dvojíc "MÁJOVÝ KAPOR 2019" na štrkovisku Párnica, jazero 1a2 (revír č.: 3-4170-1), na ktoré pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín, ktorí sú členmi MO SRZ Dolný Kubín a majú platné doklady na lov rýb. Na pretek sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo formou SMS správy na mobil: 0905 938044. Uzávierka prihlášok bude dňa 6.5.2019.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Dňa 5. mája 2019 o 8:00 h na strelinici v Hruštíne za spolupráce so streleckým klubom SURFÍN Tvrdošín sa uskutoční strelecká súťaž v mierenej streľbe z veľkokalibrovej pištole, na ktorú pozývam všetkých členov MO APVV Dolný Kubín. Strieľať sa bude z vlastnej pištole, vlastným strelivom. Bližšie informácie na mobile 0903 955788 alebo 0905 784894.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín


      Predseda MO APVV Dolný Kubín zvoláva v súlade s čl. 7 odst. 2 stanov APVV členskú schôdzu na deň 22. marca 2019 (piatok) o 17:00 h v priestoroch reštaurácie KOPAČKA na Bysterci v Dolnom Kubíne. Svoju účasť nahláste na mobil 0903 967803 alebo e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Kto nemá zaplatený členský príspevok na rok 2019, tento sa bude vyberať 30 min. pred začatím členskej schôdze vo výške 14,-€.
     Teším sa na Vašu účasť.

Bc. Milan Piroh
predseda MO APVV Dolný Kubín