Stretnutie jubilantov pri príležitosti Osláv Dňa polície

     Dňa 20. júna 2024 sa pri príležitosti osláv Dňa Policajného zboru, konalo stretnutie vybraných členov Miestnej organizácie APVV Košice s vrcholovým manažmentom útvarov Policajného zboru so sídlom v Košiciach. Na stretnutie boli pozvaní tí členovia MO APVV, ktorí v tomto roku oslávili resp. oslávia okrúhle životné jubileá t.j. 50, 60,70,80 a 71,72,73 až 92, ktoré v tomto roku oslávil najstarší člen (PaedDr. Mikuláš Michalko). Akcie sa zúčastnilo 89 členov a 7 hostí.

     V príhovore vystúpili predseda MO APVV a spolu so zástupcom riaditeľa KR PZ v Košiciach boli pri príležitosti oslavy 60., 70. a 80. výročia narodenia, odovzdané Pamätné listy, ktoré pri tejto príležitosti udelil prezident APVV. Okrem toho boli odovzdané ocenenia, ktoré na návrh prezidenta APVV udelil ešte v roku 2021, 2022 a 2023 prezident PZ a minister vnútra SR (7 - Plaketa za zásluhy o rozvoj PZ).
     Aj v tomto roku bola úroveň stretnutia veľmi dobrá, posedenie prebehlo v neformálnom ale vo veľmi priateľskom ovzduší a v programe vystúpil ah folklórny súbor Kráľovanka. Fotografie si môžete pozrieť tu.

JUDr. Hristo Gluškov
predseda MO APVV Košice

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 13. júla 2024

aktualizované: Parte (MO NZ), Fotogaléria (MO PO, MO SN, MO PK, MO MI, MO BAmo, MO KE, Prezídium APVV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť