Dňom 31. 12. 2021  skončilo prechodné štvorročné ustanovenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré zaviedlo tzv. garančný mechanizmus valorizácie dôchodkov a od 1.1.2022 sú preto dôchodky valorizované „iba“ podľa % inflácie. V praxi toto prechodné ustanovenie znamenalo to, že všetkým poberateľom dôchodkov bola garantovaná aj minimálna suma valorizácie (2% z priemerného dôchodku za 1. polrok prechádzajúceho roka, čo bolo na rok 2021 9,20 € pri starobných dôchodkoch) pre prípad, že by bola inflácia nízka.

     Keďže miera inflácie vypočítaná pre účely valorizácie dôchodkov je na rok 2022 1,3 % bude napr. dôchodok v sume 500,00 € valorizovaný od 1. 1. 2022 o 6,50 €. V prípade, že by bola garancia minimálnej valorizácie zachovaná aj pre rok 2022 bola by valorizácia takéhoto dôchodku 10,00 €.
     V októbri minulého roku bol do Národnej rady SR podaný návrh skupiny poslancov NR SR za stranu HLAS-Sociálna demokracia na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s tým, aby bolo do novely zákona spätne zavedené (pokračovanie) tzv. garančného mechanizmu na minimálnu valorizáciu dôchodkov aj v roku 2022 a ten by zabezpečoval to, aby najmä dôchodcom s nízkymi dôchodkami garantoval minimálne valorizáciu na úrovni 2 % priemerného  starobného dôchodku. Žiaľ koaliční poslanci tento návrh nepodporili.
     Vzhľadom k tomu, že od 1. 1. 2022 sa už aj výsluhové dôchodky valorizujú tak ako ostatné dôchodky, budú teda aj výsluhové dôchodky od 1. 7. 2022 valorizované  iba podľa miery inflácie teda o 1,3 % bez ohľadu na počet odslúžených rokov.

Sociálno-zdravotná komisia prezídia APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. februára 2024

aktualizované: Parte (MO PP), Fotogaléria (MO MI, MO BAII), Zľavy pre seniorov, Noviny Polícia, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť