Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti boli v APVV vykonané potrebné opatrenia na zosúladenie doterajších opatrení v APVV s týmto zákonom.

     Okrem iných opatrení bola zaktualizovaná Smernica č. 9 - Spracúvanie osobných údajov (aktualizované znenie nájdete tu). V tejto súvislosti bolo zaktualizované aj tlačivo Súhlas dotknutej osoby, ktoré je súčasťou prihlášky za člena APVV a prihlášky zaslané na prezídium APVV od 1.6.2018 nebudú bez tohto zaktualizovaného tlačiva akceptované.
     V súvislosti s prijatím tohto zákona si Vás dovolíme upozorniť aj na to, že súhlasy so spracúvaním osobných údajov zaktualizované podľa tohto zákona sú napr. aj súčasťou žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu, prípadne kúpeľnej liečby a kompetentné pracoviská MV SR budú žiadosti tak isto akceptovať už iba zaktualizované podľa nového zákona. Tlačivá sú zverejnené aj na našej webstránke (Rekreačná starostlivosť, resp. Kúpeľná starostlivosť).

Prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 12. augusta 2019

aktualizované: Fotogaléria (MO MnB), Naši oslávenci

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.