Predsedníctvo MO APVV Spišská Nová Ves zvoláva v súlade s čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú schôdzu.  Schôdza sa bude konať dňa 24. marca 2023, t. j. piatok o 13:00 h v priestoroch Park Hotel na Čingove.

Program :

1, Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2, Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
3,
Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2022 a Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcej členskej schôdze.
4,
Návrh plánu činnosti na rok 2023.
5,
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 a návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2023.
6,
Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2022.
7,
Správa o stave členskej základne.
8,
Príhovor hostí.
9,
Výber členských príspevkov.
10,
Záver – návrh a prijatie uznesenia

Členovia predsedníctva MO APVV SNV sa tešia na vašu účasť.

Ďalšie dôležité pokyny:
-
Po ukončení riadnej schôdze bude podané občerstvenie.
-
Park Hotel sa nachádza na ceste zo Spišskej Novej Vsi na Čingov. Po dlhšej rovinke je odbočka vľavo a kde sa nachádza Park Hotel. Jedná sa o bývalý hotel SZM.

     Zároveň žiadame všetkých členov MO, aby potvrdili svoju účasť na tejto členskej schôdzi v súvislosti so zabezpečením miesta a občerstvenia. Vašu účasť žiadame potvrdiť prostredníctvom mailu, SMS, alebo priamo na mobil najneskôr do 20. marca 2023. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , mobil: 0918 676498.

JUDr. František Fabian
predseda MO APVV Spišská Nová Ves

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 19. marca 2023

aktualizované: Parte (MO KN), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO RS, MO Štúrovo, MO Spišské Podhradie, MO RK-Okolie, MO Kr. Chlmec), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť