Dňa 20.6.2024 zorganizovala MO APVV Bratislava mesto a okolie pre svojich členov návštevu Múzea Polície v Bratislave na Gunduličovej ulici. V rámci prehliadky stálej expozície nám bola poskytnutá špecializovaná odborná prednáška zameraná na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. Aj napriek tomu, že podaktorí alebo viacerí pracovali dlhé roky v ozbrojených zložkách si radi vypočuli túto zaujímavú prednášku. Stála expozícia múzea sa členila do troch základných častí:

- História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
- Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
- Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.
V záverečnej časti múzea bolo inscenované miesto trestného činu. V rámci ďalšieho voľného programu po skončení prehliadky múzea sa členovia APVV rozhodli ešte pre prehliadku Prezidentskej záhrady a na záver pre posedenie na terase so sviežim občerstvením. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

JUDr. Mikuláš Pinnel
predseda MO APVV Bratislava mesto a okolie

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 13. júla 2024

aktualizované: Parte (MO NZ), Fotogaléria (MO PO, MO SN, MO PK, MO MI, MO BAmo, MO KE, Prezídium APVV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť