Viacerí z nás v súčasnej dobe ponúkajú pomocnú ruku nielen Policajnému zboru, ale oslovujú prezídium APVV a ponúkajú svoje skúsenosti a schopnosti na boj s koronavírusom. Tieto aktivity potvrdzujú, že poslanie pomáhať a chrániť zostáva v nás, bývalých policajtoch, celý život. Musíme si však uvedomiť, že právne predpisy takéto "zapojenie" občanov do plnenia úloh Policajného zboru, aj keď ide o bývalých policajtov, Policajnému zboru neumožňujú.

     Môžeme ale pomôcť tak, že oslovíme starostov obcí či primátorov miest, ktorí by mohli využiť našu pomoc napr. formou dobrovoľníctva alebo susedskej výpomoci k zaobstarávaniu základných životných potrieb aj pre iné, nielen pre príbuzné či blízke osoby. Je potrebné, ale nezabúdať na odporúčania štátnych orgánov v súčasnej mimoriadnej situácii a núdzového stavu na dodržiavanie hygienických noriem a preventívnych opatrení vrátane obmedzení pre seniorov (pozri napr. www.korona.gov.sk, www.health.gov.sk).
    
V súvislosti s oznamovaním niektorých miestnych organizácií o plánovaných akciách upozorňujeme, že stále sa zakazuje Opatrením ÚVZ SR číslo OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
     Nerešpektovanie tohto opatrenia je v prípade právnickej osoby správnym deliktom, za ktorý príslušný úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške 20.000 eur.
     Za účelom možnosti prijímať, predsedníctvom miestnej organizácie, rozhodnutia aj  v období rôznych zákazov a obmedzení vydalo prezídium APVV usmernenie k možnosti vykonávať hlasovanie spôsobom Per rollam. Usmernenie je zverejnené na tejto web stránke (https://asociaciapolicajtov.sk/index.php/na-stiahnutie).

      V súvislosti s výskytom pandémie boli zmenené aj podmienky využívania kúpeľnej liečby. Bližšie podmienky sú uvedené v informácii Sociálno-zdravotnej komisie prezídia APVV na tejto web stránke (https://asociaciapolicajtov.sk/index.php/socialno-zdravotna-komisia) : Kúpeľná liečba v čase pandémie COVID-19. Obdobný stav je aj pri využívaní našich zariadení na rekreačné poukazy. Všetky pobyty v týchto zariadeniach sú „pozastavené“ až do odvolania.

Ponuky rekreačných poukazov na 2. polrok 2020 MV SR dňa 12. 6. 2020 už zverejnilo a sú už aj na tejto web stránke (Hlavné menu, Rekreačná starostlivosť).

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 21. októbra 2020

aktualizované: Fotogaléria (MO LM, MO PK), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť