Dňa 26. 02. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila predĺženie núdzového stavu do 19.3.2021.
     Súčasťou núdzového stavu je aj zákaz vychádzania, čo v podmienkach APVV znamená aj to, že v tomto období nie je možné v žiadanom prípade uskutočňovať členské schôdze.

     Okrem toho stále platia aj iné obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 medzi ktoré platí aj zákaz organizovať hromadné podujatia, kde je veľmi pravdepodobné, že tento zákaz bude naďalej platiť aj po skončení núdzového stavu a aj toto v podmienkach APVV znamená, že nebude možné v dobe platnosti tohto zákazu v žiadanom prípade uskutočňovať členské schôdze.
     Vzhľadom na uvedené odporúčame predsedníctvam miestnych organizácii pozorne sledovať prípadné uvoľňovanie zákazov a členské schôdze uskutočňovať iba po zrušení zákazov a bez akéhokoľvek rizika ohrozenia zdravia zúčastnených osôb.

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 9. augusta 2022

aktualizované: Parte (MO KE), Noviny Polícia, Rekreačná starostlivosť, 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť