Dlhodobo a v ostatnom čase sa častejšie objavujú, v rôznych médiách prezentované nielen samotnými médiami ale aj politikmi, poslancami NR SR a verejnosťou, nekorektné, neúplné a zavádzajúce informácie o nezaslúžených „výhodách“ (vrátane neprimeraných vysokých dôchodkov) poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia.
     S cieľom poskytnúť objektívne, pravdivé informácie a poukázať na rozdielnosť medzi systémom sociálneho poistenia (všeobecný systém) a osobitným systémom sociálneho zabezpečenia (výsluhové zabezpečenie), prezídium APVV pripravilo nielen genézu vývoja týchto systémov, ale aj z toho vyplývajúce rozdielnosti. Informáciu si môžete pozrieť tu .

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 26. septembra 2023

aktualizované: Parte (MO DK), Fotogaléria (Prezídium APVV, MO NZ, MO RK-okolie, MO MnB, MO PK, MO GA), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť