Na základe iniciatívy obidvoch strán, po viacerých rokovaniach a vyhodnotení doterajších spoločných aktivít bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Jednotou dôchodcov na Slovensku a Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA).
     Obidve strany týmto vyjadrujú vážny záujem o vzájomnú podporu, spoluprácu na regionálnej a centrálne úrovni, ktorá bude slúžiť nielen na pravidelnú výmenu informácii o aktuálnych otázkach, ale aj na koordinovanie spoločných postupov pri ochrane práv a sociálnych istôt dôchodcov. Fotografia .

prezídium APVV

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY: 22. mája 2024

aktualizované: Parte (MO RK-Okolie, MO GA), Rekreačná starostlivosť, Fotogaléria (MO MI, MO TV), 2%

Fórum: prispievať môže iba člen APVV, ktorý je zaregistrovaný na stránke. Na vloženie príspevkov treba byť prihlásený.

Fotogaléria: Nájdete v "Hornom menu", "Miestne organizácie" a potom si treba vybrať kraj, mesto a otvorí sa podmenu, kde nájdete aj fotogalériu príslušnej MO.

Opustili nás: každá MO má svoj priečinok "Opustili nás", kde sú umiestnené parte.

 

Zatvoriť