Opis pracovného miesta:

Pracovisko: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava
Funkcia: Hlavný štátny radca
Hlavná činnosť: Výkon hlavného štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území SR.
Ďalšie činnosti:
- koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva,
- príprava usmernení a metodických pokynov v oblasti štátneho dozoru,
- vypracúvanie rozborov z vykonaných kontrol a štátneho odborného dozoru,
- príprava stanovísk k materiálom v rámci pripomienkového konania k problematike štátneho odborného dozoru, kontrolnej činnosti a pod.,
- plnenie ďalších úloh súvisiacich s funkčným zaradením podľa pokynov vedúcich štátnych zamestnancov.
Požiadavky:
Vzdelanie:
Minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Odborná prax: Minimálne dva roky (napr. v oblasti dopravy, skúšobný komisár, kontrolór a pod.).
Znalosti PC: užívateľská znalosť PC - word, excel, internet. fabasoft, outlook.
Schopnosti a osobitné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, zodpovedný a tvorivý prístup k práci.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hudec, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 02/59494238.